13/06/2021

  HT Thích Đức Thắng dịch Việt: Kinh Tạp A-hàm

  KINH TẠP A HÀM雜阿含經 Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Đà-La Việt dịch: Thích Đức ThắngHiệu đính & Chú thích: Thích…
  13/06/2021

  HT Thích Đức Thắng dịch Việt: Kinh Tăng Nhất A-hàm

  KINH TĂNG NHẤT A HÀM增壹阿含經 Hán dịch:Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà三藏瞿曇僧伽提婆 Việt dịch:Thích Đức ThắngHiệu chú:Thích Tuệ Sỹ Tập I Tập…
  12/06/2021

  Tuệ Sỹ dịch Việt: Kinh Trung A-hàm

  KINH TRUNG A-HÀM中 阿 含 經 Hán dịch:Tam Tạng TĂNG-GIÀ-ĐỀ-BÀ (Saṅghadeva)三藏瞿曇僧伽提婆 ĐẬO TỔ bút thọ道祖筆受Việt dịch:TUỆ SỸ _______________ Tập I…
  12/06/2021

  Tuệ Sỹ dịch Việt: Kinh Trường A-hàm

  KINH TRƯỜNG A-HÀM Hán Dịch:Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm Việt dịch:Tuệ Sỹ   PHÀM LỆ   1. Bản…
  10/05/2021

  Trí Siêu – Tuệ Sỹ: Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Yo vo, ānanda, mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā. I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHIÊN DỊCH Trước…
  10/05/2021

  Biên bản Hội nghị toàn thể Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI ĐỒNG PHIÊN…
  Back to top button