Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh VN

  Tâm thư: Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Kế thừa sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (ĐTKVN), Hòa thượng Tuệ Sỹ—một trong 18 thành viên…
  Hội Đồng Hoằng Pháp

  HT Thích Nguyên Siêu: Bản đúc kết thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Bằng hạnh nguyện phụng sự, hay lý tưởng của người con Phật là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng…
  Công trình phiên dịch

  HT Thích Như Điển: Diễn văn khai mạc Lễ giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Diễn văn khai mạc (của Hòa thượng Chánh Thư Ký) Lễ Giới thiệu Thành tựu Sơ bộ Công trình Phiên…
  Giáo dục

  Chiêu sinh khoá Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến tháng 10, 2022

  Trong các Đại học châu Âu, khoá Phạn văn sơ cấp được dạy trong hai học kì, đông và hè,…
  Công trình phiên dịch

  Hạnh Cơ: Sơ lược quá trình Phiên dịch, Soạn thuật và Hình thành Đại Tạng Kinh Hán văn

  I. Dẫn Nhập Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức…
  Công trình phiên dịch

  Thích Nguyên Hiền: Sự nghiệp phiên dịch của Đại sư Trí Quang

  Đây chỉ là bài viết trong khuôn khổ một đặc san. Đây không phải là một khảo cứu, đòi hỏi…
  Back to top button