Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh VN

  Tâm thư: Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

  Kế thừa sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (ĐTKVN), Hòa thượng Tuệ Sỹ—một trong 18 thành viên…
  Công trình phiên dịch

  Hạnh Cơ: Sơ lược quá trình Phiên dịch, Soạn thuật và Hình thành Đại Tạng Kinh Hán văn

  I. Dẫn Nhập Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức…
  Công trình phiên dịch

  Thích Nguyên Hiền: Sự nghiệp phiên dịch của Đại sư Trí Quang

  Đây chỉ là bài viết trong khuôn khổ một đặc san. Đây không phải là một khảo cứu, đòi hỏi…
  Nghiên cứu

  HT Thích Thanh Từ dịch: Thập nhị môn luận

  Luận rằng: Nay sẽ lược giải nghĩa Ma-ha-diễn (đại thừa). Hỏi: Giải nghĩa Ma-ha-diễn có lợi ích gì? Đáp: Ma-ha-diễn…
  Nghiên cứu

  HT Thích Thuyền Ấn dịch: Duy thức tam thập tụng

  Triṃśikā-Vijñaptimātratāsiddhiḥ The Thirty Verses on Consciousness-only Duy thức tam thập tụng 唯  識  三 十  頌 Tác giả: Bồ tát…
  Công trình phiên dịch

  Inquiring Mind | Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: Phỏng vấn Tỳ kheo Bodhi: “Người thông dịch cho Phật”

  Trong một phần tư thế kỷ qua, vị Sư sinh trưởng ở Mỹ, Tỳ-kheo Bodhi đã đắm mình trong Kinh điển…
  Back to top button