Ban Phiên Dịch & Trước Tác
  20/08/2021

  Chiêu sinh khóa Phạn ngữ Sơ cấp trực tuyến

  Phật Lịch 2565, Hannover ngày 20 tháng 8 năm 2021 Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng…
  Tạng Kinh
  29/06/2021

  HT Thích Trí Nghiêm dịch: Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

  KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (600 quyển) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền TrangViệt dịch: Hòa…
  Tạng Kinh
  28/06/2021

  Tuệ Sỹ dịch và chú: Duy-ma-cật sở thuyết

  Hán dịchTam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập(KUMĀRAJĪVA) DUY-MA-CẬT SỞ THUYẾTVIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA維 摩 詰 所 說 經 Dịch và chú:TUỆ SỸ TIỂU DẪNLỊCH…
  Tạng Kinh
  26/06/2021

  HT Thích Trí Tịnh dịch: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Hán dịchTỳ Kheo Thích Trí Tịnh Việt…
  Tạng Luận
  24/06/2021

  Tỳ kheo Trí Quang dịch: Luận Đại Trượng Phu

  LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU Tác giả: ĐỀ BÀ LA BỒ TÁT Dịch giả: TỲ KHEO TRÍ QUANG Chứng minh: HÒA…
  Tạng Kinh
  22/06/2021

  HT Thích Trí Quang dịch: Kinh Pháp Hoa

  Lược dẫnLược nói chủ ý   Không có dịch phẩm nào của tôi dịch chữ Hoa và chữ Hoa Việt…
  Back to top button