18 vị Tôn túc Hội đồng phiên dịch Tam Tạng GHPGVNTN

Xem thêm: Biên bản Hội nghị toàn thể Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng

Hiển thị thêm
Back to top button