Bhante Seelawansa Thero: Pháp đăng rạng sáng*

Chúc mừng Hòa Thượng Như Điển nhận
Huân Chương Quốc Gia Hạng Nhất của CHLB Đức

Lời người dịch:

Bhante Seelawansa sinh năm 1953, gốc người Tích Lan, xuất gia từ năm 11 tuổi. Ngài theo học ngành Triết Học tại các đại học ở Tích Lan và Áo quốc, có học vị Tiến sĩ. Hiện nay, Ngài đang sống tại thủ đô Wien của Áo quốc, là Giáo Sư Thỉnh Giảng (Lehrbeauftragter) của Đại học Wien và Học viện Global Academy ở Liechtenstein. Ngoài ra, Ngài còn là Giám đốc của trường Theravada-Schule và Trung tâm Dhammazentrums Nyanaponika ở Wien.

Tuy là một Lời Chúc Mừng nhưng văn cảnh như một lời tâm sự của hai hành giả trên đường hoằng hóa, của hai người bạn đạo cùng một chí hướng độ sanh. Văn phong có khi như thơ. Ý nghĩa nội dung nghe như những lời pháp nhũ cho hàng hậu học. Chúng tôi cố dịch sát theo nguyên văn nhưng có khi phải mượn những đoạn kinh đã được dịch và vài danh từ chuyên môn Phật giáo mới có thể diễn tả hết được.

Nguyên văn: Đức ngữ – Người dịch: Nguyên Đạo

Wien, ngày 13 tháng 11 năm 2021

Kính gởi Hòa Thượng Thích Như Điển.

“Pujaca pujaniyanam, Etam mangala muttamam”
(Mangala Sutta)

Đảnh lễ người đáng lễ; Là điềm lành tối thượng.
(Kinh Điềm Lành – Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt)

Tôn kính bậc đáng kính; Là phước đức lớn nhất.
(Kinh Phước Đức – Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch Việt)

Có những con người, trong họ tiềm tàng một giá trị cao quý đích thực mà người đời ít khi nhận biết được, hoặc có chăng thì cũng cần rất lâu. Đó là những người luôn dõi mắt nhìn thế gian bằng cả tình thương yêu và lòng nhân hậu. Họ nhận ra những điều ấy như chính thật tướng của nó. Họ là những người sống an lạc và chuyển hoá thế giới chung quanh trở thành hạnh phúc an lạc. Ngay cả đến khi bước chân về thế giới bên kia, lòng họ cũng sẽ an vui khi nghĩ lại những thiện sự mình làm trong tiền kiếp.

Idha modati, pecca modati kata-punno ubhayattha modati,
So modati so pamodati disva kamma-visuddhim attano.
(Dhammapada 16 – Pháp Cú 16)

Nay vui, đời sau vui; Làm phước, hai đời vui.
Người ấy vui, an vui; Thấy nghiệp tịnh mình làm.
(Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt) 

Đời này được vui mừng; Đời sau lại vui mừng;
Đời nào kẻ làm thiện; Chẳng vui mừng, hân hoan;
Những việc thiện mình làm!
(Thi sĩ Trụ Vũ dịch thơ Việt) 

Thưa Thầy.

Chúng ta gặp nhau dễ chừng đã mấy mươi năm rồi. Ngay từ cuộc hội ngộ đầu tiên, tôi đã cảm nhận rằng, chúng ta từng gặp nhau nhiều lần và giờ đây lại gặp nhau lần nữa. Chúng ta đã cùng nhau đi giáp vòng thế giới. Chúng ta đã đi thuyết giảng Giáo lý Phật Đà, giảng về những điều chúng ta đã học và hiểu được. Chúng ta đã nói về Giá trị Thực tiễn của Đạo Phật và Phương cách Ứng dụng giáo lý ấy trong đời sống thường ngày.

Thầy thường nhắc nhở, rằng hỷ xả và từ bi, rằng tình thương và trí tuệ là những điều tối quan trọng. Với Thầy, đây không phải chỉ là những lời nói suông! Thầy đã áp dụng những giá trị cao quý từ những bài Pháp của Thầy ngay với chính bản thân mình, ứng dụng nó vào chính đời sống thực tế.

Một trong những thành tựu lớn nhất của Thầy, là đã gầy dựng được một tầng lớp kế thừa có kiến thức cao. Thầy đã hỗ trợ, khuyên dạy cho hàng ngàn Tăng Ni sinh đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới. Học trò của Thầy là những vị được tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng và hiện là những người đi đầu trong xã hội.

Tôi chưa hề biết một vị Tăng sĩ Phật Giáo nào có thể so sánh được với Thầy trong địa hạt này. Thầy chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt và cứ kiên trì tiếp tục làm những việc của mình mà không hề đòi hỏi, thậm chí không hề mong đợi, bất kỳ lời ngợi khen hay bất cứ sự công nhận nào.

Cá nhân tôi đặc biệt biết ơn chính phủ Đức đã công nhận và tôn vinh công lao to lớn của một con người tinh tế như vậy. Chính phủ Liên Bang Đức đã nhận ra và đánh giá đúng người đúng lúc. Xin Thầy hoan hỷ nhận nơi đây Lời Chúc Mừng nồng nhiệt nhất của tôi nhân dịp Thầy nhận được giải thưởng cao quý này từ chính phủ Liên Bang Đức.

Hòa Thượng Như Điển kính mến!

Thầy là một hành giả trí tuệ và tinh tấn. Nhưng đó không phải là điều khiến Thầy trở nên nổi bật. Tôi hiếm khi gặp được ai có đầy đủ đức tính cao quý: từ, bi, hỷ, xả như Thầy. Vì vậy, Thầy xứng đáng là pháp đăng sáng rạng, là ngọn đuốc cho pháp đồ tại thế gian.

Xin cầu chúc Thầy pháp thể khinh an, thọ mạng dài lâu!

Trân trọng.

Bhante Seelawansa  Wijayarajapura
Dhamma Zentrum Nyanaponika
Penzinger Strasse 16/8
1140 Wien, Österreich

[*] Nhan đề này do chúng tôi tự đặt, lấy ý từ lời chúc của Bhante (NĐ)

 Nguồn hình: Thích Như Điển (2020). Tích Lan – Đạo Tình Muôn Thuở. Viên Giác Tùng Thư (Amazon)


NGUYÊN VĂN ĐỨC NGỮ

 Wien, 13.11.21

Ehrwürdiger Nhu Dien!

“Pujaca pujaniyanam, etam mangala muttamam”
Gute Menschen wertzuschätzen, das bringt Glück” (Mangala sutta)

Menschen, die in der Welt wirklich wertvoll sind, werden nur selten und sehr langsam erkannt. Diejenigen, die die Welt mit Liebe und Güte betrachten und sie so erkennen wie sie wirklich ist, leben glücklich, und sie machen auch die Welt glücklich. Außerdem werden sie sich im Jenseits freuen, wenn sie an ihre richtigen und guten Taten in früheren Leben zurückdenken.

Idha modati, pecca modati kata-punno ubhayattha modati,
So modati so pamodati disva kamma-visuddhim attano (Dhammapada 16)

“Es freut sich hier und freut sich drüben auch,
Es freut, wer Gutes tut, sich beiderorts.
Es freuet sich und fühlt sich hochbeglückt,
Wenn er die eigne laut’re Tat bedenkt.”

Ehrwürdiger, wir haben einander schon vor einigen Jahrzehnten kennengelernt. Vom ersten Tag an fühlte ich, dass wir einander früher auf dieser langen Reise schon oft getroffen hatten und uns nun ein weiteres Mal begegnet waren. Wir sind gemeinsam um die Welt gereist. Gemeinsam haben wir den Menschen den Buddhismus erklärt, soweit wir ihn verstanden haben. Wir haben über den praktischen Wert des Buddhismus gesprochen und darüber, wie man ihn im täglichen Leben anwenden kann.

Sie haben oft betont, dass Freundlichkeit und Güte, dass Liebe und Weisheit dabei sehr wichtig sind. Bei Ihnen waren das keine leeren Worte. Sie haben die Werte, von denen Sie gesprochen haben, immer selbst gelebt und in die Tat umgesetzt.

Eine Ihrer größten Leistungen ist es, eine gebildete Studentenschaft geschaffen zu haben. Tausende aus Vietnam stammende Studenten, die überall der Welt leben und arbeiten, haben Sie mit Tat und Rat unterstützt. Ihre Studenten haben an den besten Universitäten der Welt Abschlüsse erworben und stehen heute an der Spitze der Gesellschaft.

Mir ist kein buddhistischer Mönch bekannt, der auf diesem Gebiet vergleichbares geleistet hätte. Sie sind niemals müde geworden und haben unbeirrt weitergemacht, ohne irgendein Lob oder irgendwelche Anerkennungen einzufordern oder auch nur zu erwarten.

Ich bin der deutschen Regierung besonders dankbar, dass sie die großartige Arbeit eines so feinen Menschen anerkannt und geehrt hat. Sie hat zur richtigen Zeit die richtige Person gefunden und gewürdigt. Bitte nehmen Sie meine herzlichen Glückwünsche zur Verleihung dieser Auszeichnung durch die deutsche Regierung entgegen.

Ehrwürdiger Nhu Dien,

Sie sind ein intelligenter und disziplinierter Mönch. Aber das ist nicht das besondere an Ihnen. Nur selten sind mir Menschen begegnet, die so von Liebe und Mitgefühl, Mitfreude und Gelassenheit erfüllt waren wie Sie es sind. Deswegen sind Sie ein großes Licht für das Buddha Sasana und für die buddhistische Welt! Ich wünsche Ihnen ein langes, gesundes und glückliches Leben!

Mit herzlichen Grüßen, 

Bhante Seelawansa  Wijayarajapura
Dhamma Zentrum Nyanaponika
Penzinger Strasse 16/8
1140 Wien, Österreich

Hiển thị thêm
Back to top button