BHD GĐPT Hải Ngoại: Lời chào mừng trong lễ thọ cấp Tấn GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

Lời Chào Mừng của Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại
trong lễ Thọ Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử VN Âu Châu,
tổ chức tại Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc,
nhân dịp Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN ÂC kỳ 10

Ngày 07.11.2021

Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Thượng Tọa Thích Thông Trí, Tổng Vụ Trưởng – Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Kính Bạch Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Tổng Vụ Trưởng – Tổng Vụ Từ Thiện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Kính Bạch Sư Bà Thích Nữ Diệu Phước, Vụ Phó Ni Bộ Bắc Tông Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. Trụ Trì Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc.
Kính Bạch Ni Sư Thích Nữ Huệ Thanh, Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Chánh Niệm, Chùa Linh Thứu Berlin, Đức Quốc.
Kính thưa quý anh chị Huynh Trưởng trong Hội Đồng cấp Dũng Tấn Âu Châu và quý Huynh Trưởng hiện diện tại đạo tràng.

Trước hết con kính đại diện Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam toàn Hải Ngoại thành kính tri ân chư Tôn Đức đã bỏ thì giờ quý báu để đến chứng minh buổi lễ thọ cấp cho huynh trưởng Gia Đình Phật Tử. Sự hiện diện của Chư Tôn Đức vô cùng quan trọng trong những buổi lễ phát nguyện của người huynh trưởng. Sau là con kính xin Chư Tôn Đức cho phép con có đôi lời với anh chị huynh trưởng hiện diện và nhất là đến huynh trưởng thọ cấp hôm nay.

Trong không khí trang nghiêm hôm nay, trong niềm hân hoan đón chào thêm đóa hoa vào vườn hoa huynh trưởng Lam của tổ chức GĐPT. Đại diện Ban Hướng Dẫn Hải Ngọai, chúng tôi xin có đôi lời đến với Huynh Trưởng vừa phát nguyện thọ cấp Tấn hôm nay.

Trong buỗi lễ hôm nay không có phần đọc lại ý nghĩa lễ truyền đăng và ý nghĩa lễ thọ cấp. Vì đối với người huynh trưởng thọ cấp Tấn là người huynh trưởng đã qua rất nhiều lần tham dự lễ truyền đăng và đã hai lần phát nguyện thọ cấp. Chắc chắn ý nghĩa quan trọng này đã nằm trong tâm khảm huynh trưởng.

Đúng vậy, huynh trưởng thọ nhận cấp Tấn là người Huynh Trưởng đã bao nhiêu năm tháng sinh hoạt với Gia đình Phật tử, đã dày công học tập, đã ra sức đóng góp trong mọi sinh hoạt. Cấp bậc của Gia Đình Phật Tử Việt Nam mà quý anh chị nhận lãnh hôm nay là chứng tích của sự rèn luyện kiên trì và nghiêm túc. Gia Đình Phật Tử Âu Châu, Gia Đình Phật Tử Hải Ngoại, hay nói chung là tổ chức Gia Đình Phật Tử hôm nay hân hoan được có thêm 1 Huynh Trưởng cấp Tấn, thêm một người huynh trưởng phát nguyện nhận lãnh những trách nhiệm trọng trách của tổ chức.

Huynh Trưởng cấp Tấn Âu Châu là người có trách nhiệm về sự thịnh suy của Gia Ðình Phật Tử quản hạt, liên đới trách nhiệm với Ban Hướng Dẫn trực thuộc, cũng như về sự thịnh suy của tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại.

Quả thật đúng như vậy. Xếp cấp là công việc của Ban Hướng Dẫn tin tưởng trao trách nhiệm cho huynh trưởng nhưng nhận lãnh là chính tự người huynh trưởng phát tâm phát nguyện. Sau hôm nay trên chiếc áo màu Lam của huynh trưởng có thêm một hột Bồ Đề, nhưng đó không phải là thêm chức, thêm danh vọng như những ai không hiểu rõ chúng mình thường đánh giá. Trong anh chị em chúng mình, những người huynh trưởng thực sự của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, rất trân trọng những cấp bậc mà mình phát nguyện nhận lãnh. Bởi vì chúng mình chỉ nhận lãnh thêm phần khó khăn, thêm phần ưu tư, thêm phần lo lắng làm sao để hướng dẫn đàn em cho hậu tấn theo mục đích tốt đẹp của tổ chức. Phải hiểu là mang thêm một hột Bồ Đề là mang thêm phần trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với đàn em và tổ chức.

Hòa Thượng Nhất Hạnh có lần đã nói với người huynh trưởng về hạt giống Bồ Đề trong chúng ta. Hòa thượng nói rằng: “Chính vì có hạt giống đó mà huynh trưởng Gia Đình Phật Tử đã phát nguyện đi theo con đường chánh pháp, trở thành một công cụ của Đức Như Lai và làm hạnh phúc cho rất nhiều gia đình của các em trong đoàn. Ta phải làm thế nào để cho hạt giống Bồ Đề đó được tưới tẩm mỗi ngày vì nếu hạt giống đó không được tưới tẩm thì sẽ không cho ta năng lượng. Một người Huynh Trưởng phải có cặp mắt rất sáng, có thế đi rất vững chãi vì trong lòng người đó có năng lượng của niềm tin. Có niềm tin trong tim rồi ta sẽ có năng lượng để đi tới”.

Hột Bồ Đề không khô cằn mà luôn được vun trồng trên mảnh đất luôn được chăm bón. Chăm bón bằng tỉnh thức, bằng giới thể. Đó là sự tu tập không ngừng nghỉ của người huynh trưởng Gia Đình Phật Tử. Nói khác hơn là trách nhiệm với chính mình. Huynh trưởng phải luôn cố gắng tăng trưởng Bồ Đề Tâm. Tận lực hướng dẫn đàn em trên con đường tỉnh thức và phục vụ tổ chức.

Trên bước đường dài sinh họat, công việc đóng góp gìn giữ vườn Lam nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Nếu có một lúc nào tinh thần chùn bước xin nhớ lại những lời phát nguyện hôm nay. Như lời dạy bảo của Hòa Thượng Thiện Siêu trước huynh trưởng Gia Đình Phật Tử tại Huế vào năm 1997 Thật là một lời phát nguyện cao cả, phát nguyện quý báu: Phát nguyện để đi lên, phát nguyện để hướng thiện, phát nguyện để thăng hoa, để được giải thoát. Cho nên khi đã phát nguyện rồi, dầu gặp khó khăn, dầu có cực nhọc, quý anh chị cần phải cố gắng giữ vững lời phát nguyện của mình.”

Lời nhắn nhủ sau cùng của chúng tôi hôm nay là Chân Dung Người Huynh Trưởng thường được nhắc đến. Mong là sau hôm nay, xin quý anh chị luôn ghi nhớ:

  • Hãy dấn thấn làm người đồng hành với tuổi trẻ với hạnh nguyện Bồ Tát là không đợi mời, không đợi thỉnh để.
  1. Khôi phục niềm tin nơi thế hệ trẻ
  2. Tiếp sức và tạo điều kiện để tuổi trẻ vươn lên
  3. Truyền thừa sự nghiệp cho tuổi trẻ.
  • Hãy thể hiện năng lực kiến thức tài trí bằng hành động bằng việc làm – Với ý chí kiên cường bất khuất – Với dụng tâm trong sáng tất cả vì nhiêu ích hữu tình lợi lạc quần sanh mà dấn thân.

Chúc quý anh chị đường dài dũng tiến cùng đi.

Nam Mô Đại Cường Dõng Mãnh Tinh Tấn Phật tác đại chứng minh.

Thay mặt Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại.
Phó Trưởng Ban Ngoại Vụ – Tâm Bạch, Trần Huyền Đan

 

Hiển thị thêm
Back to top button