Chùa Từ Hiếu (Sài Gòn) tiếp tục cứu trợ dân nghèo trong thời gian giãn cách xã hội

Như bản tin kỳ trước, dịch Covid-19 bùng phát tại Sài Gòn, đến nay chưa có tín hiệu giảm mà còn phát sinh thêm tại các tỉnh thành lân cận. Hòa thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì chùa Từ Hiếu, quận 8 vẫn tiếp tục vận động và mang đến cho bà con những phần quà nhằm chia sẻ khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại.

Trên facebook cá nhân của mình, Hòa thượng thông tin các đợt trao tặng quà như sau (trích nguyên văn):

9) Lần thứ chín (31/07/2021)

Điểm 1: Cứu trợ tại Phường 4, đường Phạm Thế Hiển, Quận 8.
Do PT Quảng Tấn thực hiện
Gồm có: 30 phần quà. Phẩm vật: 5kg gạo, 1 kg đường, 01 chai nước tương, 5 gói mì, 01 hộp cá mồi, 1 gói knorr.
Trị giá: 130.000 đ x 30 phần quà = 3.900.000 đồng.

Điểm 2: Cứu trợ tại Phường 4, đường Phạm Thế Hiển, Quận 8.
Do PT Bửu Phước thực hiện.
Gồm có: 30 phần quà. Phẩm vật: 5kg gạo, 1 kg đường, 01 chai nước tương, 5 gói mì, 01 hộp cá mồi, 1 gói knorr.
Trị giá: 130.000 đ x 30 phần quà = 3.900.000 đồng.

Điểm 03: Cứu trợ tại Phường 2, đường Dương Bá Trạc , Quận 8.
Do PT Quảng Sen thực hiện.
Gồm có: 30 phần quà. Phẩm vật: 5kg gạo, 1 kg đường, 01 chai nước tương, 5 gói mì, 01 hộp cá mồi, 1 gói knorr.
Trị giá: 130.000 đ x 30 phần quà = 3.900.000 đồng.

Tổng số quà: 90 phần quà.
Tổng trị giá; 11.700.000 đồng

10) Lần thứ mười (02/08/2021)

A) Gạo: Nhóm Từ Thiện Diêu Linh & Ngô Thị Bích do MTQ Úc Châu và Mỹ tài trợ.
Phẩm vật: PT Chùa Từ Hiếu

Điểm 01: Cứu trợ: tại Phường 03, Quận 08.
Do PT Diệu Ngoan thực hiện.
Gồm có: 30 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 30 phần quà x 135. 000 đ = 4.050. 000 đồng.

Điểm 02: Cứu trợ: tại Phường 01 , Quận 08.
Do PT Quảng Dung thực hiện.
Gồm có: 30 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 30 phần quà x 135. 000 đ = 4.050. 000 đồng

Điểm 03: Cứu trợ: tại Phường 02, Quận 08.
Do PT Minh Châu giới thiệu bạn Đạo thực hiện.
Gồm có: 21 phần quà. Phẩm vật & Trị giá: như trên.
Tổng cộng: 21 phần quà x 135.000 đồng= 2.835.000 đồng.

Điểm 04; Cứu trợ tại: Phường 01 , quận 10.
Do Trần Thị Kim Oanh thực hiện.
Gồm có: 10 phần quà, hỗ trợ các em sinh viên bị cơ nhỡ.
Phẩm vật & Trị giá: như trên.
Tổng cộng: 10 phần quà x 135.000 đ =1,350.000 đồng.

Điểm 05: cứu trợ: tại Phường 01, Quận 08.
Do PT Quảng Nhị thực hiện
Gồm có: 22 phần quà: Phẩm vật & Trị giá: như trên
Tổng cộng: 22 phần quà x 135.000d =2.970.000 đồng.

Tổng số quà: 113 phần quà
Tổng trị giá: 113 phần quà x 135.000 đ = 14. 985.000 đồng

11) Lần thứ mười một (03/08/2021)

A) Gạo: Nhóm Từ Thiện Diêu Linh & Ngô Thị Bích do MTQ Úc Châu và Mỹ tài trợ.
Phẩm vật: PT Chùa Từ Hiếu

Điểm 01: Cứu trợ: tại Phường 01, Quận 08.
Do Phạm Ngọc Tuyết Hải thực hiện.
Gồm có: 65 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 65 phần quà x 135. 000 đ = 8.775.. 000 đồng.

Điểm 02: Cứu trợ: tại Phường 01 , Quận 08.
Do PT Diễm Đổ thực hiện.
Gồm có: 30 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 35 phần quà x 135. 000 đ = 4.725. 000 đồng

Điểm 03: Cứu trợ: tại Phường 03, Quận 08.
Do Thắng xe ôm thực hiện.
Gồm có: 06 phần quà. Phẩm vật & Trị giá: như trên.
Tổng cộng: 06 phần quà x 135.000 đồng= 810.000 đồng.
Tổng số quà: 106 phần quà

Tổng trị giá: 106 phần quà x 135.000 đ = 14.310.000 đồng

12) Lần thứ mười hai (04/08/2021)

A) Gạo: Nhóm Từ Thiện Diêu Linh & Ngô Thị Bích do MTQ Úc Châu và Mỹ tài trợ.
Phẩm vật: PT Chùa Từ Hiếu

Điểm 01: Cứu trợ: tại Phường 01, Quận 08.
Do Phạm Ngọc Tuyết Hải thực hiện.
Gồm có: 12 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 12 phần quà x 135. 000 đ = 1.620.. 000 đồng.

Điểm 02: Cứu trợ: tại Phường 01 , Quận 08.
Do PT. Liên Hảo thực hiện.
Gồm có: 15 phần quà, Phẩm vật & Trị giá: như trên.
Tổng trị giá: 15 phần quà x 135.000 đ = 2.025.000 đồng.

Điểm 03: Cứu trợ: tại Phường 03, Quận 08.
Do Quảng Hòa thực hiện
Gồm có: 30 phần quà. Phẩm vật & Trị giá: như trên.
Tổng cộng: 30 phần quà x 135.000 đồng= 4.050. đồng.

Điểm 04: Cứu trợ tại hẻm 903 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 07.
Do Lâm (Ng Trường) thực hiện.
Gồm có: 30 phần quà. Phẩm vật & Trị giá: như trên
Tổng cộng: 30 phần quà x 135.000 đồng= 4.050. đồng

Tổng số quà: 87 phần quà
Tổng trị giá: 87 phần quà x 135.000 đ = 11.745.000 đồng

13) Lần thứ mười ba (06/08/2021)

Đây là những Phật Tử Chùa Từ Hiếu (xin được ẩn danh theo yêu cầu ) từ khi chúng tôi phát nguyện CỨU TRỢ DÂN NGHÈO (trong thời gian giãn cách Xã Hội), Quý Phật Tử này, phát nguyện đi tìm những người sống trên hè phố, dưới hâm cầu, khu nhà ổ chuột, cụ già neo đơn không ai nương tựa,… trao những phần quà tình thương,đến tận tay bà con…

Địa điểm: Trên đường phố Sài Gòn, gặp bất cứ ai cần sự giúp đỡ thì giúp đỡ, không có địa điểm nhất định.

A) Cứu trợ trên hè phố:
Phẩm vật: 01 bịch bánh, 01 chai VitaminC, 10 bánh lương khô.
Trị giá mỗi phần: 130.000 đồng
Tổng cộng: 60 phần quà x 130.000 đồng = 7.800.000 đồng.
Sống dưới hầm cầu, khu nhà ổ chuột:
Phẩm vật: gạo và mì gói.
Trị giá mỗi phần: 500.000 đồng.
Tổng cộng: 50 phần quà x 500.000 đồng = 25.000.000 đồng.

B) Khu bị cách ly:
Phẩm vật: gạo và mì gói
Trị giá mỗi phần: 250.000 đồng.
Tổng cộng: 100 phần quà x 250.000 đồng = 25.000.000 đồng.
Tổng số phần quà: 210 phần quà.
Tổng Trị giá: 57.800.000 đồng

14) Lần thứ mười bốn (06/08/2021)

A) Gạo: Nhóm Từ Thiện Diêu Linh & Ngô Thị Bích do MTQ Úc Châu và Mỹ tài trợ.
Phẩm vật: PT Chùa Từ Hiếu.

Điểm 01: Cứu trợ: tại Khu nhà trọ Hẻm 98 Lý Phục Nam, Quận 07.
Do Lâm (Ng. Trường) thực hiện.
Gồm có: 30 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 30 phần quà x 135. 000 đ = 4.050.000 đồng.

Điểm 02: Cứu trợ: tại Tổ 20, xã Bình Hưng, Bình Chánh.
Do Cường (Critiano) thực hiện.
Gồm có: 60 phần quà, Phẩm vật & Trị giá: như trên.
Tổng trị giá: 60 phần quà x 135.000 đ = 8.100.000 đồng

Điểm 03: Cứu trợ: tại Cao Lỗ,Phường 04, Quận 08.
Do Cường (Critiano) thực hiện.
Gồm có: 35 phần quà. Phẩm vật & Trị giá: như trên.
Tổng cộng: 35 phần x 135.000 đồng = 4.725.000 đồng.

Tổng số quà: 125 phần quà
Tổng trị giá: 125 phần quà x 135.000 đ = 16.875.000 đồng

15) Lần thứ mười lăm (07/08/2021)

A) Gạo: Nhóm Từ Thiện Diêu Linh & Ngô Thị Bích do MTQ Úc Châu và Mỹ tài trợ.
Phẩm vật: PT Chùa Từ Hiếu.

Cứu trợ: tại Hẻm 205 Đào Sư Tích, Ấp 03, Phước Kiểng, Nhà Bè.
Do PT Quảng Trí (Tuấn Đỗ) thực hiện.
Gồm có: 60 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 60 phần quà x 135. 000 đ = 8.100.000 đồng.
Tổng số quà: 60 phần quà.
Tổng Trị giá: 60 phần quà x 135.000 đồng = 8.100.000 đồng.

16) Lần thứ mười sáu (09/08/2021)

A) Gạo: Nhóm Từ Thiện Diêu Linh & Ngô Thị Bích do MTQ Úc Châu và Mỹ tài trợ.
Phẩm vật: PT Chùa Từ Hiếu.

Điểm 01: Cứu trợ: tại Hẻm 216 Dương Bá Trạc, Phường 02, Q.8
Do: PT Quảng Anh (Được) thực hiện.
Điểm 01: Gồm có: 15 phần quà, Phẩm vật gồm có: 5 kg gạo, 01 kg đường, 01 chai nước tương, 05 gói mì, 01 lon cá mòi, 01 bịch knorr.
Trị giá mỗi phần quà: 135.000 đồng.
Tổng cộng: 15 phần quà x 135. 000 đ = 2.025.000 đồng.

Điểm 02: Hẻm 769 Phạm Thế Hiển, Phường 04, Q.8.
Do Cô Út (bạn Nguyên Thuận) thực hiện.
Gồm có: 20 phần quà, Phẩm vật & Trị già: như trên.
Tổng cộng: 20 phần quà x 135.000 đồng = 2.700.000 đồng.
Tổng số quà: 35 phần quà.
Tổng Trị giá: 35 phần quà x 135.000 đồng = 4.725.000 đồng.

Ghi chú: hai điểm trên (1) và (2) bị cách lý 01 tuần nay, “nội bất xuất nội bất nhập” Do vậy, Điểm 02, Cô Út không dám chụp hình đủ 20 tấm, chỉ chụp 02 tấm phần quà mà thôi. Kính mong Quý vị hoan hỷ cho.


Một số hình ảnh trong hoạt động cứu trợ, độc giả có thể xem đầy đủ hơn tại facebook của HT Thích Nguyên Lý.

Hiển thị thêm
Back to top button