Chương trình Giáo lý Bụt Đà Hạnh: Sức khỏe trong đời sống

Ban Truyền Bá Giáo Lý
HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP HOA KỲ

Channel
BỤT ĐÀ HẠNH

Chủ đề tháng Hai: Sức Khỏe Trong Đời Sống
ZOOM: ID:691-381-6390. Passcode: BUTDA2022
Time: (5:30 PM- PST. 8:30 PM – EST)

– Thứ Ba 2/7/23 (5:30 PM- PST, 8:30 PM- EST)
Topic: “Chữa Bệnh Bằng Pháp Dược Sư”
TT. Thích Thiện Duyên Trụ Trì Chùa Kim Quang

– Chủ Nhật 2/12/23 (2:30 PM)
Topic: Pháp Lạy: Cho Thân Thể Kiện Khương
ĐĐ. Thích Chỉnh Đạo. Giáo Thọ Chùa Giác Lâm tại Philadelphia

– Chủ Nhật 2/19/23 (2:30 PM)
Topic: Thiền Tập: Sống Biết Phòng Hộ Thân
TT. Thích Tỉnh Nghiêm. Trụ Trì Thiền Viện Hoa Từ – Mesa

___________________

Địa chỉ: Bụt Đà Hạnh 3119 Alta Arden Expway. Sacramento, CA
Email: chuakimquang@gmail.com
Facebook: Bụt Đà Hạnh

Hiển thị thêm
Back to top button