Chương trình Kỷ niệm 10 năm HT Thích Minh Tâm viên tịch – Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư – Về Nguồn lần thứ 13 – Đại Giới Đàn Minh Tâm

ĐƠN XIN THỌ GIỚI – THẬP THIỆN GIỚI – BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA
ĐƠN XIN THỌ GIỚI (SA DI SA DI NI THỨC XOA TỲ KHEO TỲ KHEO NI) 

Hiển thị thêm
Back to top button