Điện thư Phân ưu HT Thích Đỗng Tuyên tân viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh


Phật Lịch 2565, Paris, ngày 22 tháng 3 năm 2022

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU & TƯỞNG NIỆM

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính gởi: Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan Chánh Thư Ký Hội Đồng Giáo Phẩm và Chư Tôn Trưởng Lão trong Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Kính gởi: Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tín Nghĩa Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành và Chư Tôn Thiền Đức Thành Viên trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Kính gởi : Chư Tôn Đức Tăng Ni Cộng Đồng Tăng Già Việt Nam tại Miền Bắc Cali – Hoa Kỳ

Kính gởi: Môn Đồ Pháp Quyến Tăng Ni Phật Tử Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ

Kính gởi: Ban Tổ Chức Tang Lễ Kính thưa quý Ngài và quý vị,

Thật là ngỡ ngàng và đau xót khi nhận được ai tin qua Điện Văn Cáo Bạch từ Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ thành kính cáo bạch rằng:

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN VIÊN TỊCH

Hòa thượng thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Dậu 1945, pháp danh Thị Đạt, pháp tự Hạnh Hưng, Pháp hiệu Đỗng Tuyên là thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã viên tịch vào lúc 6 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần), thế thọ 78, lạp thọ 55.

Sự ra đi chưa kịp lời từ biệt cùng tất cả pháp lữ đồng hành và toàn thể Tăng Ni tín đồ Phật Tử hữu duyên của Hoà Thượng, thật là một điều đau buồn và mất mát lớn cho Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nói riêng và các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại các Châu nói chung.

Hoà Thượng là bậc tăng tài của Phật Giáo Việt Nam trong hiện tại, cũng là bậc tôn túc niên cao lạp trưởng. Với lý tưởng cao cả hoằng dương chánh pháp qua con đường Giáo Dục. Hoà Thượng đã một đời phấn đấu trên con đường học vấn từ thuở thiếu thời trong một hoàn cảnh khó khăn của đất nước và Phật giáo Việt Nam. Tại Hoa Kỳ và Hải Ngoại Hoà Thượng là một trong những thạch trụ tùng lâm, là cây cao bóng mát che chở nắng mưa não phiền cho Tăng Ni Phật Tử hậu học.

Riêng Giáo Hội Âu Châu, Hoà Thượng không quản ngại sức khoẻ của tuổi cao, không gian rộng lớn và thời gian sai biệt (cách nhau 9 giờ đồng hồ giữa Cali – Hoa Kỳ và Âu châu – Paris) mà Ngài đã luôn luôn ưu ái quang lâm trong nhiều năm liền, tham dự và hướng dẫn cho Tăng Ni Phật Tử tại Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu mùa hè hằng năm. Hình bóng Ngài vẫn còn lung linh, âm thanh Ngài vẫn còn vang vọng, trong tâm thức Tăng Ni Phật Tử Âu Châu.

Hôm nay tại trời Âu Tăng Ni Phật Tử buồn đau rơi lệ, cảm tạ ân đức và thành kính cung tiễn Hoà Thượng Cao Đăng Thượng Phẩm, tái hiện Đàm Hoa, Sứ Giả Như Lai, Thệ Nguyện Bất Vong, Vô Hữu Bì Lao, Đẳng Quan Âm chi Từ Tâm, Hạnh Phổ Hiền chi Nguyện Hải.

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Âu Châu cùng toàn thể Tăng Ni Phật Tử xin chia sớt nổi đau mất mát lớn này với Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, cùng Tăng Ni Phật Tử môn đồ pháp quyến tại quê nhà cũng như hải ngoại Hoa Kỳ.

Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ quý Ngài trong hai Hội Đồng và Ban Tổ Chức Tang Lễ cũng như Môn Đồ Pháp Quyến thân tâm thường lạc và tang sự viên thành.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

T.m Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển

8 rue François Mauriac. 91000 Evry-Courcouronnes. France. Tél : +33.164935556 – +33.770073399.
E-mail :
thichquangdao@khanhanh.fr

_____________________________________

 

Phật lịch 2565, Hannover ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Ngưỡng Bạch Hòa Thượng

Chúng tôi vừa được tin Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên, Trụ Trì chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tại Bắc California, Hoa Kỳ, là thành viên của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Hoa Kỳ, vừa viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Thế thọ 78 năm và 55 hạ lạp.

Xin thay mặt cho Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời:

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Chánh Thư Ký
Tỳ Kheo Thích Như Điển

_____________________________________

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

Executive Board
1002 W. Someset St. Ottawa, On. K1R-6R9. Canada
Tel. (613) 231-2516                                  Fax: (613) 231- 3473


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Canada vô cùng đau buồn nhận được ai tín:

Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên, Húy thượng Thị hạ Đạt, Tự là Hạnh Hưng, đời thứ 42 dòng Lâm Tế, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Dậu 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã viên tịch vào lúc 6 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần), thế thọ 78, lạp thọ 55.

Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên là vị cao tăng uyên thâm Phật Pháp của Phật Giáo Việt Nam. Hòa Thượng đã tận tụy góp phần công đức xứng đáng vào việc phát triển nền Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại trong gần hai thập niên qua. Hòa Thượng đã tạo dựng nhiều ngôi Già Lam và hướng dẫn việc tu học Phật Pháp cho các Tăng, Ni và Phật tử tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Sự ra đi của Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên là một mất mát to lớn cho GHPGVNTNHK, cho Phật Giáo Việt Nam, và cho Môn Đồ Pháp Quyến.

Toàn thể Tăng, Ni và Cư Sĩ thuộc Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Phật Lịch 2565, Ottawa, Canada, ngày 21 tháng 3 năm 2022
TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN tại Canada
Chủ Tịch,
Tỳ kheo Thích Bổn Đạt

_____________________________________

 

PHAP VAN VIETNAMESE BUDDHIST CULTURAL CENTER OF ONTARIO
PHÁP VAN CENTRE

420 Traders Blvd. East, Mississauga, Ontario – L4Z 1W7 – CANADA
Tel: (905) 712-8809 * Fax: (905) 712-8836 Website:
www.phapvan.ca
A NON-PROFIT AND CHARITABLE ORGANIZATION, REGISTRATION No.
87000 2037 RR 0001


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên Viên Tịch

 Kính gửi: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Toàn thể chư Tăng và Phật tử Chùa Pháp Vân vô cùng bàng hoàng nhận được ai tín:

Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên, Húy thượng Thị hạ Đạt, Tự là Hạnh Hưng, đời thứ 42 dòng Lâm Tế, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Dậu 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã viên tịch vào lúc 6 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần), thế thọ 78, lạp thọ 58.

Trong suốt gần hai thập niên qua, chúng con đã có duyên lành thân cận và phụng sự Phật Pháp với Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Đỗng Tuyên. Qua đó chúng con đã cảm nhận được đức tính từ bi lân mẫn, kham nhẫn và tinh tấn của Hòa Thượng. Đặc biệt, qua những lần Hòa Thượng tổ chức các Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ. Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên đã tận tụy đóng góp cho sự phát triển của Phật Giáo Việt Nam không những tại Hoa Kỳ mà còn nhiều nơi khác ở hải ngoại. Sự viên tịch của Hòa Thượng là một mất mát lớn lao đối với Môn Đồ Pháp Quyến, đối với GHPGVNTNHK và Phật Giáo Việt Nam.

Toàn thể chư Tăng và Phật tử Chùa Pháp Vân nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thượng Phẩm Thượng Sanh và sớm hồi nhập Ta Ba để giáo hóa quần sanh.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Phật Lịch 2565, Mississauga, Canada, ngày 21 tháng 3 năm 2022
Chư Tăng Chùa Pháp Vân đồng thành kính phân ưu
Tỳ-kheo Thích Trí Thành
Tỳ-kheo Thích Tâm Hòa
Tỳ-kheo Thích Tâm Tường
Tỳ-kheo Thích Nhật Quán
Tỳ-kheo Thích Nguyên Lạc
Tỳ-Kheo Thích Tâm Minh


Hiển thị thêm
Back to top button