HT Thích Nguyên Siêu: Diễn văn khai mạc – Lễ ra mắt Thanh Văn Tạng, Giai đoạn I, Phần I

DIỄN VĂN KHAI MẠC
RA MẮT THANH VĂN TẠNG, GIAI ĐOẠN I, PHẦN I

Ngày Chủ Nhật lúc 4 giờ chiều 19/03/2023
Tại Nhà Hàng Brodard- California- Mỹ Quốc

 

Kính bạch chư tôn trưởng lão Hoà Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni
Kính thưa quý cư sĩ Thức giả, quý cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý đồng hương Phật tử cùng toàn thể quý vị nhân viên nhà hàng Brodard. 

Vì bi nguyện độ sinh, vì từ tâm thị hiện, đức Thế Tôn đã có mặt ở đời 80 năm, 45 năm thuyết pháp. Sự thuyết Pháp của đức Phật đã để lại cho đời một kho tàng kinh Luật đồ sộ. Kinh luật này là kim chỉ nam, là con đường hướng dẫn chư thiên và nhân loại, hướng thân lập mệnh trên tiến trình tu chứng. Đức Phật đã có lời di huấn tối hậu, trước khi nhập Niết Bàn: “Pháp và luật mà Như Lai đã tuyên thuyết và quy định là Đạo sư của các người sau khi Như Lai diệt độ.” Và cũng kể từ đây, các hàng Thánh đệ tử thấy được tầm quan trọng của Giáo Pháp mà quý ngài đã lần lượt tổ chức các Đại hội kiết tập kinh điển, trùng tuyên lại kinh luật mà đức Thế Tôn suốt 45 năm thuyết giáo.

Trên dòng lịch sử Phật Giáo Việt Nam 2000 năm qua, có những bậc kỳ túc, lịch đại Tổ sư vì tiền đồ hưng suy của Đạo Pháp mà một thời gia tâm, hạ thủ công phu phiên dịch được một số kinh luật, nhưng vẫn chưa được hoàn tất và môi trường phiên dịch vẫn chưa dàn dựng được một dịch trường có tầm cỡ Kinh viện Quốc Tế để được thành tựu như ước nguyện. Cứ thế, thời gian lần lượt trôi qua cho đến năm 2021, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát, cùng quy tụ một số Chư Tôn Đức Tăng Già, và cư sĩ Phật tử Thức giả, học giả, quây quần lại với nhau để chung lưng đấu cật hoàn thành Đại Tạng theo tâm nguyện phụng hành. Thừa sự cố vấn chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo Sư Lê Mạnh Thát, nhờ vậy mà đến năm nay-2023, công trình văn hóa ngàn đời của Phật Giáo Việt Nam- Phiên dịch Đại Tạng Kinh đã thành tựu sơ bộ của bước đầu là ra mắt Thanh Văn Tạng hôm nay.

Ban tổ chức chúng con/chúng tôi thật vui mừng, vui mừng ở chỗ là được cung đón chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, cùng toàn thể liệt quý vị, đáp lời mời của Ban Tổ Chức đã vân tập về nhà hàng Brodard của đạo hữu Quảng Nguyện, để cùng chia sẻ công đức phiên dịch Đại Tạng Kinh. Công đức mà chúng ta có được ngày hôm nay, phải nói rằng nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, nhờ chư vị lịch đại Tổ Sư độ trì và nhờ sự tiếp tay của quý Phật tử thập phương, bá tánh phát tâm hộ pháp để có được phương tiện hoàn thành công trình phiên dịch ngàn đời trên dòng lịch sử Phật Giáo Việt Nam.  

Kính bạch quý ngài
Kính thưa quý liệt vị 

Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh được khởi đi, kể từ ngày thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Lâm Thời và cho đến hôm nay đã hoàn tất mà thành quả đó là Bộ Thanh Văn Tạng, Giai đoạn I, Phần I, để ra mắt cùng toàn thể liệt quý vị.

Trong không khí đạo tràng trang nghiêm, vui tươi đầy tình đạo vị, đã nói lên tính nhuần nhuyễn, thuần thành của bốn chúng đệ tử Phật, trên con đường hoằng Pháp thượng cầu hạ hóa. Nói đến đây, tất cả chúng ta ai cũng biết Ôn chủ tịch, Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ; Ôn cố vấn Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát, mà tất cả chúng ta- toàn ban phiên dịch nương tựa, y cứ cũng như thừa hành ý chỉ để thi hành nhiệm vụ, nhờ vậy mà công trình phiên dịch được trôi chảy tốt đẹp như hình ảnh ra mắt Đại Tạng Thanh Văn hôm nay. Tinh thần làm việc toàn ban: Phiên dịch, chuyết văn, sửa lỗi chính tả, layout, thiết kế một cách nhuần nhuyễn, tương kính, tương thuận… mỗi người một tay mà vỗ nên kêu trong ý vị thâm trầm phụng hiến. Sự phụng hiến này là một chất tố làm xúc tác qua hình ảnh của 18 vị Kỳ túc trong Hội đồng Phiên dịch năm 1973 mà Giáo Hội đã thỉnh cử để làm công việc dịch Đại Tạng Kinh cho Phật Giáo Việt Nam.

Trên dòng tiến hóa văn minh của nhân loại nói chung và các Quốc Gia Phật Giáo trên hoàn vũ nói riêng đã đồng hành với nhau để thừa hành sứ mạng: “tác như lai sứ, hành như lai sự.” Mở rộng con đường hoằng pháp mang lời Phật dạy đến cho mọi miền đất nước trên thế giới. Không nằm ngoài sự đồng hành Hoằng Pháp ấy, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã chăm chỉ làm việc ngày đêm, dù tuổi đã già, sức đã yếu nhưng Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vẫn miệt mài, cặm cụi làm việc không mỏi mệt để hoàn thành tiêu chí là bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam phải mang tính hàn lâm quốc tế. Do vậy, mà ban phiên dịch rất hy vọng và kỳ vọng vào sự quan tâm, tiếp tay làm việc của cộng đồng chư Tôn Đức Tăng, Ni và sự hộ Pháp của toàn thể chư vị thiện nam tín nữ bốn chúng đệ tử Phật nhiệt thành, nhất tâm thừa tự như lời Phật dạy trong Trung bộ ba, kinh Thừa Tự Pháp, Dhammadayada sutta: “là đệ tử Phật ngày đêm luôn ghi nhớ, hãy thừa tự Phật Pháp mà không thừa tự tài vật.” Chính vì vâng lời Phật dạy mà các tự viện, chư Tôn Đức Tăng Ni đã chân thành đóng góp theo khả năng của mình, cũng như quý Phật tử không nệ hà kẻ nhiều người ít đã hoan hỷ phát tâm. Trong sự phát tâm đáng kể và thành tâm này có gia đình đạo hữu Quảng Nguyện phát tâm trong sự vui mừng là mình có được nhân duyên tốt để mình phát tâm. Phát tâm trong tinh thần hộ Pháp không phân biệt, không tính toán, phát tâm cúng dường bình đẳng mà gia đình đạo hữu Quảng Nguyện đã hiểu được rằng: “Cúng dường Pháp là cúng dường tối thắng.” Tất cả tấm lòng vàng này xin được tán thán công đức đồng hồi hướng Phật Pháp được trường tồn, thế giới được thanh bình và chúng sinh được an lạc.

Kính bạch chư Tôn Đức
Kinh thưa liệt quý vị 

Trong một không gian ấm cúng, đầy tình Đạo vị đông đảo quý ngài cùng quý liệt vị hiện diện đã tham dự và cầm trên tay Kinh Tạng Thinh Văn, là một niềm tự hào qua bao thời gian tích lũy công đức phụng sự để có được thành quả như ngày hôm nay, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao.” Một dòng sông không làm nên biển cả mà trăm sông, ngàn sông đồng đổ về đại hải để trở thành một đại dương nước mênh mông.

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, đồng quy hướng về tự tánh Phật Pháp vắng lặng tịch nhiên. Chúng con, ban tổ chức nhất tâm đảnh lễ đến các bậc Thầy cao cả, suốt đời phụng sự cho Phật Pháp được cửu trụ thế gian, lợi lạc hữu tình, để cho Tổ Ấn được trùng quang, đèn Thiền luôn tỏ rạng.

Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Già Phước Trí Nhị Nghiêm Đạo Quả Viên Thành. Nhất là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, năm nay đã 96 tuổi, nhưng ngài vẫn luôn hoan hỷ, ủng hộ và giữ ngôi vị chứng minh tối cao trong Giáo Hội. Hình ảnh này, chính là niềm tự hào cao quý để tất cả chúng ta luôn có mặt bên nhau, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này.

Đồng kính chúc quý cư sĩ thức giả, quý vị truyền thông báo chí, quý thiện nam tín nữ Phật tử luôn được an lành hạnh phúc.

Nhất tâm cầu nguyện gia đình đạo hữu Quảng Nguyện tăng long phước thọ, tùy tâm như ý trong cuộc sống nhiều thiện duyên an lành.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh, hết thảy đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh

Hiển thị thêm
Back to top button