GHPGVNTN Âu Châu: Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Như Tuấn viên tịch

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh


Strasbourg, ngày 13 tháng 12 năm 2021

CÁO PHÓ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Môn đồ pháp quyến, thế quyến đồng:
Vô Cùng Thương Tiếc Báo Tin

Ni Trưởng THÍCH NỮ NHƯ TUẤN

Thế danh: Phạm Thị Tuy
Pháp danh: Thị Trí Tường
Pháp hiệu: Diệu Tuấn (Như Tuấn)

Nguyên Vụ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông GHPGVNTN Âu Châu
Khai sơn Chùa Kiều Đàm – Việt Nam
Khai sơn – Viện Chủ Chùa Phổ Hiền Strasbourg – Pháp quốc.

Do niên cao lạp trưởng, Ni Trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 2:00 khuya, ngày 13/12/2021 (10/11 Tân Sửu) tại phương trượng Chùa Phổ Hiền Strasbourg – Pháp quốc.

Xuất thế năm 1932 tại Quảng Ngãi Việt Nam
Trụ thế 89 năm; hạ lạp: 62 hạ.

– Lễ Nhập Kim Quan chính thức cử hành lúc 17:00 giờ ngày thứ tư 15/12/2021 (12/11 Tân Sửu)
– Kim quan của Cố Ni Trưởng được tôn trí tại Giác Linh Đường chùa Phổ Hiền, 311 Route de la Wantzenau, 67000 Strasbourg
– Lễ viếng bắt đầu từ 14:00 giờ ngày 18/12/2021 đến 19/12/2021
– Lễ Tưởng Niệm cử hành vào lúc 20:00 ngày 19/12/2021 (16/11Tân Sửu)
– Lễ phụng tống kim quan Cố Ni Trưởng, trà tỳ tại Centre funéraire de Strasbourg, 15 Rue de l’Ill, 67000 Strasbourg. Lúc 11:00 ngày 20/12/2021 (17/11 Tân Sửu).

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Môn Đồ Pháp Quyến
Nay cáo phó

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển

Môn đồ pháp quyến
Đệ tử
TKN Thích Nữ Như Quang – trụ trì chùa Phổ Hiền
TKN Thích Nữ Huệ Ngọc
TKN Thích Nữ Huệ Hạnh
Đệ Tử Y Chỉ
TKN Thích Nữ Nhuận Lương.


8 Rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail: thichquangdao@khanhanh.fr


BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ TUẤN

Từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 12 năm 2021 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc: Hội Chủ HĐĐH GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt: Đệ Nhất Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu
Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa: Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Hoa Kỳ
Hòa Thượng Thích Bốn Đạt: Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Canada

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Hòa Thượng Thích Như Điển: Đệ Nhị Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu

PHÓ BAN TỔ CHỨC
Thượng Tọa Thích Hoằng Khai
Thượng Toạ Thích Nguyên Lộc
Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước
Ni Sư Thích Nữ Quảng Trạm
Ni Sư Thích Nữ Như Quang

BAN NGHI LỄ
Đệ Nhất Chấp lệnh: Hòa Thượng Thích Quảng Hiền
Đệ Nhị Chấp lệnh: Hoà Thượng Thích Minh Giác
SÁM CHỦ
​Đệ Nhất Sám Chủ Hoà Thượng Thích Trí Minh
Đệ Nhị Sám Chủ Thượng Toạ Thích Hoằng Khai
CÔNG VĂN
Thượng Tọa Thích Thiện Niệm

BAN KINH SƯ
TT Thích Nguyên Lộc
TT Thích Thiện Niệm
TT Thích Tâm Huy
TT Thích Hạnh Vân
TT Thích Viên Duy
ĐĐ Thích Pháp Nhẫn
ĐĐ Thích Chúc Thành
ĐĐ Thích Tâm Nhật

BAN THƯ KÝ
NS TN Quảng Trạm
Đh Jacqueline, Đh Nguyên Đức, Đh Minh Nhã

BAN XƯỚNG NGÔN VIÊN
TT Thích Hoằng Khai, TT Thích Viên Duy, ĐĐ Thích Chúc Thành

BAN TIẾP TÂN
Chư Tăng: TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Hạnh Tấn,
Chư Ni: NS TN Minh Hiếu, NS TN Hạnh Khánh

BAN THỦ QUỸ – BAN TIẾP LỄ
Đh Tắc Duyên, Đh Minh Hòa, Đh Minh Trọng

KHÁNH TIẾT & TRẦN THIẾT
TT Thích Nguyên Lộc, TT Thích Thiện Niệm
ĐĐ Thích Chúc Thành, ĐĐ Thích Tâm Nhật, ĐĐ Thích Thông Trụ,
NS TN Hạnh Khánh
Đh Nguyên Đức, Đh Quảng Huệ, Đh Hùng Dũng, Đh Sỹ

BAN HƯƠNG ĐĂNG
NS TN Huệ Châu, NS Tuệ Đàm Châu
NS TN Tuệ Viên, SC TN Tuệ Đàm Nghiêm

BAN THỊ GIẢ
NS TN Hạnh Khánh, TXMN Thông Phúc, THN Đồng Nghiêm, THN Quảng Mỹ

BAN TRAI SOẠN 
SC TN Nhuận Lương, SC TN Thông Nghĩa

BAN ÂM THANH – ÁNH SÁNG
Đh Quảng Trí, Đh Bửu Quốc

BAN TRẬT TỰ
Đh Attila, Đh Alain, Đh David

BAN QUAY PHIM và NHIẾP ẢNH
Đh Diệu Hạnh (Miemie), Đh Sinh, Đh Alain

BAN DÂNG HOA
Đh Trúc, Đh Lam Viviane, Đh Viviane

BAN VẬN CHUYỂN
Đh Diệu Hải, Đh Minh Định, Đh Nguyên Đức, Đh Đỗ Trang, Đh Viviane, Đh Quảng Phước, Đh Bửu Quận

BAN Y TẾ
Đh Sophie, Đh Thi Thảo


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ TUẤN

KHAI SƠN – CHÙA KIỀU ĐÀM – VIỆT NAM
KHAI SƠN- VIỆN CHỦ CHÙA PHỔ HIỀN – PHÁP QUỐC

Thứ Tư, ngày 15/12/2021 (12/11/Tân Sửu)
17 giờ 00: Lễ trị quan nhập liệm
18 giờ 00: Bạch Phật Khai Kinh
19 giờ 00: Lễ Thành phục, Thọ tang
21 giờ 00: Tịnh độ Kinh Di Đà.

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 (13/11/Tân Sửu)
05 giờ 30: Toạ Thiền – Tụng Lăng Nghiêm Thần Chú
07 giờ 00: Cúng trà
08 giờ 00: Tảo Thực
09 giờ 30: Lạy Thuỷ Sám – Tuyển thượng
11 giờ 00: Cúng ngọ
11 giờ 30: Cung tiến Giác linh
12 giờ 30: Thọ trai
14 giờ 30: Tụng Kinh Địa Tạng – quyển thượng
18 giờ 00: Dược Thực
19 giờ 30: Tịnh Độ Kinh A Di Đà.

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 (14/11/Tân Sửu)
05 giờ 30: Toạ Thiền – Tụng Lăng Nghiêm Thần Chú
07 giờ 00: Cúng trà
08 giờ 00: Tào Thực
09 giờ 30: Lạy Thuỷ Sám – quyển trung
11 giờ 00: Cúng ngọ
11 giờ 30: Cung tiến Giác linh
12 giờ 30: Ngọ trai
14 giờ 30: Tụng Kinh Địa Tạng – quyển trung
18 giờ 00: Dược Thực
19 giờ 30: Tịnh Độ Kinh A Di Đà.

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 (15/11/Tân Sửu)
05 giờ 30: Toạ Thiền – Tụng Lăng Nghiêm Thần Chú
07 giờ 00: Cúng trà
08 giờ 00: Tảo Thực
09 giờ 30: Lạy Thuỷ Sám – quyển hạ
11 giờ 00: Cúng ngọ
11 giờ 30: Cung tiến Giác linh
12 giờ 30: Ngọ trai
14 giờ 30: Tụng Kinh Địa Tạng – quyển hạ
18 giờ 00: Dược Thực
19 giờ 30: Tịnh Độ Kinh A Di Đà.

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 (16/11/Tân Sửu)
05 giờ 30: Toạ Thiền – Tụng Lăng Nghiêm Thần Chú
07 giờ 00: Cúng trà
08 giờ 00: Tảo Thực
10 giờ 30: Cúng ngọ
11 giờ 00: Lễ Sơ dạ
12 giờ 00: Cúng Dường Trai Tăng
14 giờ 00: Thỉnh Giác linh yết Phật-Tổ tại bổn tự
16 giờ 00: Lễ Cúng Thí Thực
18 giờ 00: Dược Thực
19 giờ 30: Lễ phúng điếu của GHPGVNTN Âu Châu & các Tự Viện
20 giờ 00: Lễ truy niệm Giáo Hội Châu Âu (có chương trình riêng).

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 (17/11/Tân Sửu)
05 giờ 30: Toạ Thiền – Tụng Lăng Nghiêm Thần Chú
07 giờ 00: Tảo Thực
08 giờ 30: Lễ Phát Dẫn
09 giờ 00: Lễ phất trần & Di quan
11 giờ 00: Thỉnh kim quan Trà tỳ
11 giờ 30: Thỉnh Giác linh an vị
12 giờ 30: Ngọ Trai.
Tạ Phật hoàn kinh.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

TIỂU SỬ

Hiển thị thêm
Back to top button