GHPGVNTN Âu Châu: Điện thư phân ưu: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE

Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Âu châu, Evry-Courcouronnes, ngày 14 tháng 06 năm 2021

Điện Thư Phân Ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Kính gởi Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni Nhị Bộ trong Môn Phái Tổ Đình Tường Vân – Huế,
Kính gởi Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Phước Trụ Trì chùa Linh Thứu – Berlin – Đức, Kính gởi Ni Sư Thích Nữ Minh Hiếu – Trụ Trì chùa Bảo Thành – Koblenz – Đức,
Kính gởi quý Ni Sư, Sư Cô và chư Nam Nữ Phật Tử Cư Sĩ Môn Đồ Pháp Quyến chùa Bảo Quang – Hamburg – Đức.

Kính thưa quý vị

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, vừa nhận ai tin từ chùa Bảo Quang là Ni Trưởng thượng Diệu hạ Tâm, đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 59 phút chiều (18:59 giờ Âu Châu) ngày 12 tháng 06 năm 2021 nhằm mồng 3 tháng 5 năm Tân Sửu tại Hamburg, Đức Quốc.

Ni Trưởng thượng Diệu hạ Tâm nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội kiêm Cố Vấn Chứng Minh Ni Bộ Bắc Tông thuộc Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu – Viện Chủ chùa Bảo Quang và chùa Bảo Đức tại Đức Quốc.

Ni Trưởng xuất thế: năm Kỷ Mão (1939)
Xuất Gia năm: 1957
Trụ thế: 83 năm – Hạ lạp: 57 hạ.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu xin nhất tâm cầu nguyện cho Giác Linh của Ni Trưởng được cao đăng Phật quốc và xin chia xẻ sự mất mát to lớn nầy đối với môn đồ Pháp Quyến của Ni Trưởng cũng như Quý Phật Tử chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

TM Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch

Hoà Thượng Thích Như Điển

8 Rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél: +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99. E-mail: thichquangdao@khanhanh.fr

Xem file PDF (có chữ ký)

Hiển thị thêm
Back to top button