GHPGVNTN Âu Châu: Thông bạch Vu Lan PL 2566

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh


Evry-Courcouronnes, 23/07/2022

THÔNG BẠCH
ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL 2566 – 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

Kính bạch chư tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni,
Kính thưa toàn thể nam nữ Phật Tử, nhân sĩ trí thức, Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam Các Cấp,
Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa quý vị,

Mùa Vu Lan Báo Hiếu lại trở về trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid vẫn không ngừng lây lan trên thế giới, điều này chứng tỏ nhân loại vẫn còn duyên nghiệp với Covid. Nhưng duyên nghiệp bất hạnh chẳng tường, khiến ai ai cũng phải lo âu sợ hãi. Đây là hệ luỵ của một cộng nghiệp và quả báo chung của toàn nhân loại. Hơn bao giờ hết, mùa Vu Lan Hiếu Hạnh là, cơ duyên để chúng ta giải nghiệp oan khiên. Vì trong tất cả phước đức thì hiếu hạnh là phước đức thù thắng hơn hết. Nương nhờ phước nghiệp này mà giải trừ nạn dịch Covid, chiến tranh, thiên tai đau khổ v.v… trong hiện đời và đời sau được thoát ly y chánh khổ đau.

Bởi lẽ, con người chúng ta không ai là không từ sự mang nặng đẻ đau của mẹ mà ra, của cha mà thành. Do đó, hiếu hạnh là một trách vụ thiêng liêng cao cả của con người. Dù anh là Tổng Thống, dù chị là Nữ Hoàng, thì cũng không thoát khỏi từ thai Mẹ. Nếu thiếu đi Hiếu Hạnh, thì xem như thiếu đi ý nghĩa kiếp sống của con người. Vì muốn báo ân cha mẹ, cho nên mình phải sống tốt đẹp với mọi người với bản thân. Cao hơn nữa, chúng ta phải có lòng nhân ái thiện từ với tất cả tha nhân và mọi loài. Cha Mẹ sẳn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm của mình, thì mình cũng phải tha thứ tất cả mọi người xung quanh, dù đó là kẻ thù. Ngược lại, nếu mình đã từng gây thù chuốt oán, cũng mong rằng được tha thứ như vậy. Nếu không thì “Oan oan tương báo hà thời dứt”. Vì vậy, một khi nói đến Báo Ân, thì đạo Phật đề cập đến 4 yếu tố Báo Ân :

1/- Ân ông bà cha mẹ sanh thành dưỡng dục
2/- Ân thầy tổ, thiện tri thức, ác tri thức, là những người đã ban cho ta kiến thức cuộc đời, nâng đở bước chân ta hoặc tạo ra nghịch chướng, giúp chúng ta khắc phục nhẫn nhục vượt qua
3/- Ân sơn hà đại địa quốc gia xã hội
4/- Ân toàn thể pháp giới chúng sanh trong ba cõi sáu nẻo luân hồi.

Vì cuộc đời này, không có bất cứ một pháp nào đứng độc lập, phải là duyên sinh tương tác lẫn nhau hợp thành.Vì vậy, báo ân không chỉ riêng cho ông bà cha mẹ hiện đời, mà còn ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, không ai khác hơn là những hữu tình đang sống xung quanh chúng ta hằng ngày thường gặp, thường tiếp xúc vui buồn lẫn nhau, thương yêu và oán thù, kể cả loài phi cầm tẩu thú. Tiếc thay mắt phàm phu ngu muội của chúng ta không sao thấy được những nhân duyên thậm thâm như vậy. Cho nên luôn hành xử thiên lệch, thiếu đi tâm oán thân bình đẳng. Vì như vậy giữa chúng ta cứ làm khổ luỵ cho nhau, nên tạo ra một cộng hưởng như ngày hôm nay toàn thể nhân loại phải gánh chịu sự bi thương mất mát, chia lìa, bất hạnh và mong muốn không được như ý. Vì ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta tạo quá nhiều bất thiện bởi tham dục, sân hận và si mê.

Mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về, là tiếng đại hồng chung nhắc nhở chúng ta hãy mở rộng lòng thương yêu lẫn nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy tương kính lẫn nhau, hãy trên kính dưới nhường, hãy đối xử với nhau bằng cảm xúc là anh chị em chung một bào thai. Theo định luật luân hồi, bất kỳ ai trên quả đại cầu nầy, đều có khả năng là cha mẹ anh em trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nếu không chúng ta không hít thở chung một bầu trời, thân tựa chung một mặt đất. Theo quan điểm của Phật Giáo thì chúng ta đều có duyên với nhau và đạo lý Hoa Nghiêm gọi đó là trùng trùng duyên khởi.

Nếu quán chiếu đạo lý duyên khởi như vậy, địa cầu nhân loại sẽ không còn chiến tranh trên mọi lãnh vực, từ ý thức hệ cho đến biên giới dân tộc, ta người. Nói chung lại Báo Hiếu Báo Ân của Đạo Phật là đem lại tình thương yêu rộng lớn, không phân biệt màu da chủng tộc tôn giáo ngôn ngữ bất đồng. Không chỉ giới hạn nơi quả địa cầu nhân loại nầy, mà còn toả rộng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Do đó, Báo Hiếu Báo Ân là nhân nghiệp thiện lạc trong hiện đời và mai hậu và cứu cánh là thành Phật Vô Thượng Chánh Giác. Vì Hạnh Hiếu là Hạnh Phật.

Kính bạch quý Ngài,
Kính thưa quý vị,

Mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là mùa Tự Tứ của hàng trưởng tử Như Lai. Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tăng trưởng thêm một Hạ Lạp, đạo nghiệp càng cao dày, trí tuệ giải thoát càng thăng tiến, ngỏ hầu lợi lạc khắp quần sanh, trên báo bốn ân, dưới cứu ba khổ.

Nhân đây Giáo Hội kính chúc toàn thể nam nữ Phật Tử, nhân sĩ trí thức và Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp cũng như toàn gia quyến, có một mùa Vu Lan với hiếu đạo viên mãn, công đức tăng trưởng, đời sống an hoà hạnh phúc và luôn kết duyên với Phật Pháp với bồ đề tâm trên cầu hạ hoá.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát ma ha tát.

TM. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu.

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển

8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Hiển thị thêm
Back to top button