GHPGVNTN Âu Châu: Thông Tư & Điện thư tưởng niệm và truy tán công đức Đại lão HT Thích Thắng Hoan

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
La Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée En Europe
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
Chùa Association Bouddhique Khánh Anh


Evry-Courcouronnes 26/01/2024

THÔNG TƯ

LỄ TƯỞNG NIỆM & TRUY TÁN CÔNG ĐỨC
Đại Lão Hoà Thượng Thích thượng THẮNG hạ HOAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu châu
Kính gởi : Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử và các Tự Viện tại Âu châu

Kính thưa quý vị,

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu nhận được tin báo từ Hoà Thượng Thích Minh Dung – Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ:

Đức Đại Lão Hoà Thượng thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN

 • Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 • Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại
 • Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ.

Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.

Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.

 • Lễ cung nghinh báo thân nhập kim quan lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão).
 • Lễ phụng tống kim quan trà tỳ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão).

Ngài là Bậc Tòng Lâm Thạch Trụ của Phật Giáo Việt Nam và cũng là Bậc Long Tượng trí thức Phật Giáo Việt Nam. Ngài cả một đời từ trong nước đến hải ngoại đã hy hiến cả cuộc đời trọn vẹn cho lý tưởng Bồ-tát Đạo thượng cầu hạ hoá. Ngài không ngừng hoằng dương Phật pháp suốt chiều dài lịch sử biến thiên của vận nước và đặc biệt gần nửa thế kỷ tại hải ngoại Ngài đã không ngừng di chuyển đó đây để tuyên thuyết lý nghĩa nhiệm mầu cao siêu của môn triết học Phật Giáo Đại Thừa Duy Thức Pháp Tướng.

Đặc biệt, Ngài đã kết duyên với Tăng Ni Phật Tử Âu châu trải qua nhiều khoá Tu Học Phật Pháp mùa Hè do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Âu Châu tổ chức. Ngài đã nhiều lần quang lâm Chứng Minh các Đại Lễ long trọng như Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư tổ chức tại các tự viện của Âu châu, các Giới Đàn. Chỉ đến khi sức khoẻ không cho phép ngồi trên phi cơ với thời gian dài nhiều tiếng đồng hồ và múi giờ bất cập giữa tiểu bang Cali – Hoa Kỳ và trời Âu. Từ đó Ngài không còn hiện diện trên các bục giảng của Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu. Tuy là vậy, nhưng Tăng Ni Phật Tử Âu Châu chúng ta không ai là không tưởng nhớ quý kính đến Ngài.

Trong tình Linh Sơn Cốt Nhục, Pháp Lữ Đồng Hành, với Ân Sư cao cả truyền trao Phật lý nhiệm mầu cao siêu. Nay Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu sẽ cử hành Lễ Tưởng Niệm & Truy Tán Công Đức Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng thượng THẮNG hạ HOAN, nhân dịp Lễ Chung Thất 49 ngày của Ngài.

Địa điểm: Chùa Khánh Anh – Evry-Courcouronnes – Pháp quốc.

 • Thời gian: Lúc 11 giờ 00 Chủ Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2024 nhằm mùng Một tháng Hai âm lịch năm Giáp Thìn.

Kính thỉnh chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni và kính mời toàn thể quý nam nữ Phật Tử cư sĩ các giới các ngành trong Giáo Hội tại các quốc gia Âu châu, hoan hỷ sắp xếp thời gian quý báu về đạo tràng chùa Khánh Anh tại Evry-Courcouronnes – Pháp quốc cùng Giáo Hội cử hành Lễ Tưởng Niệm & Truy Tán Công Đức Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN, ngõ hầu báo đáp ân tình pháp lữ và ân sư cao quý trong muôn một.

Trước thềm năm mới Giáp Thìn thành kính chúc chư tôn Trưởng Lão Hoà Thượng chư Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni tứ đại điều hoà, phước trí nhị nghiêm, Phật sự viên thành.

Kính chúc toàn thể nam nữ đồng hương, đồng bào Phật Tử và các ban các ngành trực thuộc Giáo Hội, bảo quyến ngũ phúc lâm môn, vạn sự cát tường như ý.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển

8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr


Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
La Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée En Europe
Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
Chùa Association Bouddhique Khánh Anh

Evry-Courcouronnes 26/01/2024

ĐIỆN THƯ CẢM NIỆM & TRI TÁN CÔNG ĐỨC

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm & Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Kính gởi: Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Tang Lễ & Môn Đồ Pháp quyến

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu nhận được tin báo từ Hoà Thượng Thích Minh Dung – Phụ Tá Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ:

Đức Đại Lão Hoà Thượng thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN

 • Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
 • Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại
 • Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.

Tang lễ Đức Đại Lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.

 • Lễ cung nghinh báo thân nhập kim quan lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 31 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm Quý Mão).
 • Lễ phụng tống kim quan trà tỳ lúc 6 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão).

Từ trời Âu giá rét của mùa Đông, Tăng Ni Phật Tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vô vàn kính thương tiếc và đau buồn, một Bậc Tòng Lâm Thạch Trụ của Phật Giáo Việt Nam đã từ bỏ cõi tạm Ta-bà ra đi. Đặc biệt tại Hoa Kỳ nói riêng và Hải Ngoại nói chung, từ đây thiếu vắng hình bóng của Bậc Long Tượng trí thức Phật Giáo Việt Nam, không còn nữa những âm thanh hùng hồn minh biện cùng với những ngôn từ pháp số và lý nghĩa nhiệm mầu cao siêu của môn triết học Phật Giáo Đại Thừa Duy Thức Pháp Tướng. Ngài là Giáo Thọ Sư môn học Duy Thức Pháp Tướng Tông tại các Phật Học Viện và trao truyền cho bao nhiêu thế hệ Tăng Ni sinh và sinh viên Phật Tử từ trong nước ra đến bốn châu hải ngoại. Ngài đã đóng góp rất nhiều cho kho tàng văn hoá Phật Giáo Việt Nam từ trước tác đến dịch thuật. Đặc biệt những tác phẩm về triết lý Duy Thức Pháp Tướng.

Ngài là bậc pháp lữ đồng hành cùng chư tôn túc tại GHPGVNTN Âu Châu nhiều năm dài để hoằng dương chánh pháp, Ngài đã để lại dấu ấn với niềm kính ngưỡng và tri ân vô vàn trong lòng Tăng Ni Phật Tử Âu Châu.

Toàn thể Tăng Ni Phật Tử GHPGVNTN Âu châu, đồng nhất tâm đảnh lễ và kính nguyện Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng Tự Tại trong cõi Bất Sanh Bất Diệt, tiêu dao nơi nội cung Đâu Suất, sớm trở lại cõi tạm Ta-bà lần nữa truyền trao pháp lý cao siêu nhiệm mầu Pháp Tướng Duy Thức Học.

Trước thềm năm mới Giáp Thìn thành kính chúc chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng Hội Đồng Giáo Phẩm & chư Tôn Đức Tăng Ni Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoà Kỳ cũng như Ban Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến cát tường, Phật sự viên dung, an lạc nơi cõi Niết Bàn của Đại Lão Hoà Thượng sớm được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính Bái Thay mặt
Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển

8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button