GHPGVNTN Âu Châu: Thư chúc mừng Ngày Về Nguồn và Chu niên Tu Viện Quảng Đức

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

Phật Lịch 2566, Evry-Courcouronnes ngày 7 tháng 10 năm 2022

 THƯ CHÚC MỪNG

NGÀY VỀ NGUỒN LẦN THỨ 12
VÀ LỄ MỪNG CHU NIÊN 32 NĂM THÀNH LẬP
TU VIỆN
QUẢNG ĐỨC TẠI MELBOURNE, ÚC CHÂU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gửi Hoà Thượng Thích Tâm Phương và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Cùng chư tôn Thiền Đức Tăng Ni khắp các châu lục về tham dự ngày Về Nguồn lần thứ 12 tại Melbourne tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022

Kính bạch Quý Ngài Kính thưa Quý Vị,

Ban Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu đã hình thành tại Úc Châu cách đây hơn 14 năm về trước và đã tổ chức được 12 lần Về Nguồn tại châu Âu, Châu Mỹ, Canada và Úc châu nhằm quy tụ chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như Quý Phật Tử hiện đang hành đạo tại các châu lục, nhằm tưởng nhớ đến công đức cũng như sự hành hoạt của những bậc Tổ Sư tiền bối đã dày công nhiếp hóa độ sanh, nay đã không còn tại thế nữa. Do vậy chúng đệ tử xuất gia cũng như tại gia mỗi lần vân tập như thế đều nhắc đến hành trạng của các Ngài để cho thế hệ đi sau lấy đó làm hành trang đi vào nẻo đạo và giúp cho đời sống tinh thần của người Phật Tử được thăng hoa trên nhiều khía cạnh tinh thần khác nhau, để vun bồi tuệ giác.

Năm 2022 nầy Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne do Hoà Thượng Thích Tâm Phương gầy dựng từ 32 năm nay và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là người tiếp nối con đường hoằng hóa của Sư huynh mình truyền trao lại, nhằm tô đắp cho Tu Viện và ngôi nhà Phật Pháp tại xứ Úc nói riêng, thế giới nói chung có một nơi nương tựa tinh thần vững chãi để tấn tu đạo nghiệp.

Chúng tôi xin thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu xin chắp hai tay cầu nguyện cho Đại Hội Về Nguồn lần thứ 12 nầy được thành tựu viên mãn và xin chúc nguyện Tu Viện Quảng Đức luôn bền vững với thời gian cùng năm tháng, Quý Thầy trụ thế lâu dài ở xứ Nam bán cầu, cốt mang hạt giống yêu thương đến với mọi người và mọi loài được thập phần viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

TM. Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
Đệ Nhất Chủ Tịch

Hoà Thượng Thích Như Điển
Đệ Nhị Chủ Tịch

 

8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

 

Hiển thị thêm
Back to top button