Tin tứcÂu ChâuHải ngoại

GHPGVNTN Âu Châu: Thư cung thỉnh An Cư Kiết Đông 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique Khánh Anh


Evry-Courcouronnes 22.11.2021

THƯ CUNG THỈNH
AN CƯ KIẾT ĐÔNG NĂM 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thỉnh Nhị Vị Hoà Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Kính thỉnh Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Kính thỉnh chư Tôn Hoà Thượng, quý Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính gởi quý Thiện Hữu Nam Nữ Phật Tử Tại Gia Cận Sự.

Kính thưa quý vị,

Chiếu theo Thông Tư của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, thì Mùa An Cư Kiết Đông năm 2022. Giáo Hội đã giao phó cho Bổn Tự Khánh Anh Evry-Courcouronnes, chúng con chịu trách nhiệm tổ chức An Cư Kiết Đông từ thứ tư, ngày 05.01.2022 nhằm mùng 03.12 năm Tân Sửu đến thứ sáu, ngày 14.01.2022 nhằm ngày 12.12 năm Tân Sửu.

Bổn tự chúng con thành tâm cung thỉnh Nhị Vị Hoà Thượng Chủ Tịch, cùng Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu. Và thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hoà Thượng, quý Thượng Toạ, quý Ni Trưởng, Ni Sư, chư Đại Đức Tăng Ni từ các Tự Viện, Tịnh Thất của xứ Âu Châu. (Nếu có quý Phật Tử tùng duyên An Cư theo chư Tăng Ni cũng xin thông báo cho biết).

Kính xin Quý Ngài từ bi hoan hỷ chấn tích quang lâm Bổn Tự chúng con tham dự 10 Ngày An Cư Kiết Đông năm 2022. Sự hiện hữu của Quý Ngài nói lên tinh thần Tăng Già Hoà Hiệp và Đức Chúng Như Hải.

Để tiện cho việc sắp xếp đón rước, cũng như an bày phòng ốc nghỉ ngơi cho quý Ngài. Kính mong quý Ngài hoan hỷ gởi thời gian, nơi đến và copie vé khứ hồi (ngày giờ, phi trường và ga xe lửa) của quý Ngài và Phật tử càng sớm càng tốt. Nếu được trước ngày 25 tháng 12 năm 2021, thì tốt cho Ban Tổ Chức của chúng con.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha tát

Khể Thủ
Tm. Bổn Tự Khánh Anh Evry-Courcouronnes
Trụ Trì
Tỳ Kheo Thích Quảng Đạo

8 rue François Mauriac 91000 Evry. France. Tél : 01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr


Chương Trình Tu Học của Khóa An Cư Kiết Đông

tại Chùa Khánh Anh Evry-Courcouronnes – Pháp quốc
từ ngày 5 đến 14 tháng 1 năm 2022

Vì tình trạng bệnh dịch còn đang phát triển nên việc An Cư Kiết Đông từ ngày 5 đến 14/1/2022 tại Chùa Khánh Anh (Evry-Courcouronnes  Pháp) sẽ được hạn chế một số lượng người trong bổn tự.

TT Thích Quảng Đạo, TT Thích Nhuận Hương, ĐĐ Thích Tâm Nhật, ĐĐ Thích Quảng Giới, ĐĐ Thích Quảng An, Sư Cô Thích Nữ Thông Nguyệt, SC Thích Nữ Thông Nghĩa, Thức Xoa MNN TN Khánh Đức,…

Ngày thứ tư 5 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 3 tháng 12 năm Tân Sửu)vân tập về chùa

Ngày thứ năm 6 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 4 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
06:45            : Lễ Tác pháp Yết Ma An cư Kiết Đông
08:00            : Điểm tâm
10:00 – 11:00 : Khai kinh Đại Bảo Tích
12:00            : Quá Đường
12:45            : Chỉ tịnh
15:00 – 16:30 : Trì tụng kinh Pháp Hoa, Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ sáu 7 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 5 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00            : Điểm tâm
10:00 – 11:00 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
12:00            : Quá Đường
12:45            : Chỉ tịnh
15:00 – 16:30 : Trì tụng kinh Pháp Hoa, Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ bảy 8 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 6 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00            : Điểm tâm
09:00 – 11:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 1 – Hòa Thượng và Chư Phật Tử)
11:00 – 13:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 2 – Thượng Tọa và Chư Phật Tử)
13:00 – 15:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 1 – Thượng Tọa và Chư Phật Tử)
15:00 – 17:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 2 – Thượng Tọa và Chư Phật Tử), Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày chủ nhật 9 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 7 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00            : Điểm tâm
09:30 – 10:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
11:00            : Lễ Cầu siêu hàng tuần, cúng Hậu và cúng Vong
12:00            : Quá Đường
15:00 – 16:30 : Trì tụng kinh Pháp Hoa, Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ hai 10 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 8 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00            : Điểm tâm
10:00 – 11:00 : Lễ Viá Đức Phật Thích Ca Thành Đạo – Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
12:00            : Quá Đường
12:45            : Chỉ tịnh
15:00 – 16:30 : Trì tụng kinh Pháp Hoa, Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ ba 11 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 9 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm
08:00            : Điểm tâm
10:00 – 11:00 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
12:00            : Quá Đường
15:00 – 16:30 : Lễ Sám hối Hồng Danh, Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ tư 12 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 10 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Lễ Thù Ân
08:00            : Điểm tâm
10:00            : Bố Tát Tụng Giới
12:00            : Quá Đường
12:45            : Chỉ tịnh
15:00 – 16:30 : Trì tụng kinh Kim Quang Minh, Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Kim Quang Minh
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ năm 13 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 11 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Lễ Thù Ân
08:00            : Điểm tâm
10:00 – 11:00 : Trì tụng kinh Kim Quang Minh
12:00            : Quá Đường
12:45            : Chỉ tịnh
15:00 – 16:30 : Trì tụng kinh Kim Quang Minh, Mông Sơn Thí Thực
17:30            : Dược thực
18:30 – 19:30 : Trì tụng kinh Kim Quang Minh
21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ sáu 14 tháng 1 năm 2022 (nhằm ngày 12 tháng 12 năm Tân Sửu)

05:45            : Tọa Thiền và tụng chú Thủ Lăng Nghiêm – Giải chế An cư Kiết Đông
08:00            : Điểm tâm.

Ghi chú : Chương trình có thể thay đổi ít nhiều để phù hợp với hoàn cảnh của mùa đại dịch./.

Kính xin bấm vào linz dưới này sẽ có tất cả chương trình sinh hoạt :
https://photos.app.goo.gl/gzT48eEKS8WpVdk66

 

Hiển thị thêm
Back to top button