GHPGVNTN Hải ngoại tại Canada: Thông tri cầu an cho HT Thích Bổn Đạt

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI CANADA
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
Executive Board 1002 W. Someset St. Ottawa, On. KIR-6R9. Canada
Tel. (613) 231-2516 Fax: (613) 231- 3473


Phật Lịch 2565

Kính gửi:
– Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và Cư sĩ thành viên GHPGVNTNHN-Canada
– Các cơ sở Tu Viện, Tự Viện trực thuộc GHPGVNTNHN-Canada
– Gia Đình Phật Tử Việt Nam các cấp thuộc GHPGVNTNHN-Canada 

Trích yếu về việc: Cầu an cho Hòa thượng Thích Bổn Đạt – Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTNHN-Canada đang lâm trọng bệnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 

Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Cư Sĩ thành viên

Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada, trong thời gian qua đã lâm trọng bệnh phải vào bệnh viện cấp cứu và hiện vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện. Theo kết quả khám nghiệm của bác sĩ, sức khỏe của Hòa Thượng còn rất yếu, vì vậy phải tạm gác mọi Phật sự.

Trong Giáo Hội cũng như đối với Tăng đoàn Việt Nam tại Canada, Hòa thượng là vị lãnh đạo luôn tận tụy đảm trách và chu toàn mọi Phật sự, gần gũi với tứ chúng cũng như hết lòng phục vụ cộng đồng, xã hội. Vì vậy, trước bệnh tình trầm trọng của Hòa Thượng Thích Bổn Đạt, thay mặt Giáo Hội thành tâm khẩn thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ hiệp lực và gia tâm cầu nguyện Tam Bảo gia bị cho Hòa Thượng bệnh tật sớm tiêu trừ, pháp thể khinh an để tiếp tục phục vụ Giáo Hội và hoàn thành sự nghiệp tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Nhất tâm cầu nguyện.
Canada ngày 13 tháng 10 năm 2021
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN-Canada
Phó Chủ Tịch,
Tỳ kheo Thích Thiện Quang

Hiển thị thêm
Back to top button