GHPGVNTN Hoa Kỳ: Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Đỗng Tuyên vừa viên tịch tại California, Hoa Kỳ

CÁO BẠCH

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN VIÊN TỊCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử,

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ thành kính cáo bạch:

Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, tự Hạnh Hưng, pháp danh Thị Đạt, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Dậu 1945; thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Trú Trì Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã viên tịch vào lúc 6 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần), thế thọ 78, lạp thọ 55.

Chương trình Tang Lễ sẽ được thông tri đầy đủ đến chư tôn Thiền Đức và quý Thiện nam Tín nữ qua Thông Tư sắp tới của Giáo Hội.

Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức trong mười phương nhất tâm hộ niệmGiác Linh Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên cao đăng Phật quốc.

Thành tâm khuyến thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni, quý Cư Sĩ, các Chùa, Tự ViệnNiệm Phật Đường là thành viên của GHPGVNTNHK, tùy điều kiện thiết lễ cầu siêu tưởng niệm cho Giác Linh Hòa thượng tân viên tịch thượng phẩm thượng sanh, hồi nhập Ta-bà, phân thân hóa độ.

Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ chứng minh tiếp độ. 

Phật Lịch 2566, Santa Ana, ngày 21 tháng 3 năm 2022
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,
Chủ Tịch
Sa Môn Thích Tín Nghĩa

Hiển thị thêm
Back to top button