GHPGVNTN Hoa Kỳ: Thông Bạch Phật Đản PL. 2567

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2567

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng, Ni,
Kính thưa chư Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử,

Thật là hy hữu và phước báo cho nhân loại khi được đấng Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ Cung Trời Đẩu Suất thị hiện đản sanh vào thế giới bất an này cách nay 2647 năm!

Trong giờ phút thiêng liêng và mầu nhiệm đón mừng sự đản sanh của Đức Thế Tôn, Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK cùng với hàng trăm triệu Tăng, Ni và Phật tử trên toàn thế giới nhất tâm cung kính đảnh lễ xưng tán bậc Đại Trí và Đại Bi đã vì chúng sinh khổ đau mà thị hiện giáng trần để khai mở con đường giác ngộ và giải thoát cứu cánh mà trong lịch sử của nhân loại từ trước tới nay chưa từng chứng kiến.

Thật vậy, với những ai có thể thọ lãnh và hành trì giáo pháp và giới luật mà Đức Phật đã truyền dạy thì chắc chắn một điều rằng là những vị ấy đều cảm nghiệm một cách chân thật hương vị giải thoát khổ đau và triền phược ngay trong đời này như là kết quả tất yếu của một loại diệu dược sau khi được sử dụng đúng cách để trị bệnh.

Trong Kinh Tạp A-hàm, Đức Phật dạy cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia hãy đặt niềm tin kiên cố và bất hoại đối với Phật, Pháp, Tăng, và Thánh Giới như là nền tảng cơ bản vững chắc trên con đường giải thoát và giác ngộ. Trong suốt 45 năm du hóa, Đức Phật luôn luôn kiên định với con đường giáo dục nhắm tới mục đích liễu ngộ được thực trạng khổ đau của thế gian, thấu rõ nguyên nhân nào đưa đến khổ não, chứng đạt cảnh giới tịch diệt của Niết-bàn dứt sạch khổ đau qua sự tu tập tinh cần đối với Thánh Giáo mà Ngài đã dạy. Đó là bốn Thánh Đế hay bốn trụ cột nền tảng xây dựng tòa nhà Phật Pháp. Đức Phật không huyền đàm, không lý thuyết suông. Ngài luôn luôn khuyến tấn hàng đệ tử dồn hết nỗ lực vào việc hành trì theo những gì Ngài đã hướng dẫn. Đức Phật xác quyết khả năng diệt tận khổ đau ngay trong đời này đối với những ai thực hành theo đúng giáo pháp của Ngài. Sự tồn tại và phát triển của Đạo Phật từ Ấn Độ thời Phật rồi lan rộng ra trên khắp thế giới ngày nay là bằng chứng cụ thể về khả tính diệt khổ của giáo pháp Phật Đà.

Trong thế giới đầy bất an và biến động ngày nay, với vô vàn thiên tai và nhân họa thì giáo pháp giác ngộ và giải thoát của Đức Phật là giải pháp khả thi để làm vơi bớt khổ đau đang đè nặng lên thân phận bé bỏng của con người. Vì thế, mỗi người con Phật hãy tinh tấn nhiều hơn nữa để duy trì và truyền bá Chánh Pháp. Đó cũng là cách để xưng tụng và báo đáp thâm ân giáo hóa cao dày mà Đức Phật đã thị hiện đản sanh trong đời ác năm trược của thế gian.

Mùa Phật Đản năm nay cũng đánh dấu 60 năm biến cố pháp nạn xảy ra cho Phật Giáo Việt Nam, với hai sự kiện đáng ghi nhớ: Vụ đàn áp Phật Giáo tại đài phát thanh Huế vào đêm ngày 9 tháng 5 năm 1963 đã châm ngòi cho cuộc vận động đòi quyền bình đẳng và tự do tôn giáo, và ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để cầu nguyện cho pháp nạn sớm chấm dứt vào ngày 11 tháng 6 năm 1963 đã đánh thức lương tri của cả nhân loại về khát vọng tự do và bình đẳng của Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam.

Từ bài học của biến cố pháp nạn 1963 và cả đoạn đường lịch sử 60 năm qua giúp chúng ta nhận thức được rằng các chế độ chính trị nếu không kiểm soát được đại khối Phật Giáo đồ thì họ sẽ thẳng tay triệt hạ. Vì thế, xin nghe theo lời Phật dạy rằng hãy nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp, không nương tựa ai khác. Và thêm nữa, chúng ta nên học bài học lịch sử hơn hai ngàn năm của Phật Giáo Việt Nam mà qua đó yếu tố then chốt để Phật Giáo sinh tồn chính là sống trong lòng Dân Tộc. Dân Tộc ở đây là đại khối quần chúng đồng bào không phải là các thế lực chính trị hay các cơ chế chính trị cai trị đất nước. Đừng nhầm lẫn việc Phật Giáo đồng hành với Dân Tộc qua việc đồng hành với chế độ, vì dân là vạn đại còn chế độ là nhất thời.

Mùa Phật Đản năm nay cũng đánh dấu 48 năm Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam cùng với cộng đồng người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do và xây dựng cuộc sống mới nơi quê người. Dù cuộc sống mới của người Phật Tử ly hương đã ổn định và ngày càng phát triển, sứ mệnh hoằng dương Chánh Pháp và phát huy nền văn hóa truyền thống của Dân Tộc vẫn nằm trên vai của mỗi người Phật Tử Việt Nam, xuất gia và tại gia.

Trong ánh dương quang tỏa rạng nơi Vườn Lâm Tỳ Ni hòa quyện cùng nhạc trời và tiếng hót của muôn chim xưng tụng ngày Đức Bồ Tát Hộ Minh thị hiện đản sinh, chúng con xin gieo năm vóc sát đất kính lễ Đức Đại Hùng Điều Ngự Thích Tôn đã giáng trần.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật Lịch 2567, Dương Lịch 2023, California, Hoa Kỳ
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNH
Chánh Văn Phòng
(Bản PDF có ấn ký)
Sa môn Thích Thắng Hoan

Hiển thị thêm
Back to top button