GHPGVNTN Hoa Kỳ: Thông Bạch Vu Lan 2022

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG
704 East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  | Tel. & Fax: (909) 986-2433


Thông Bạch Vu Lan 2022

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Trưởng lão, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni
Kính thưa quí Cư Sỹ, Thiện nam Tín Nữ, Gia đình Phật tử

Giáo Hội Phật Giáo Việt  Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhất tâm đảnh lễ khánh tuế chư tôn thiền đức tăng già đã nghiêm mật an cư trong mùa hạ năm nay. Nhờ sự chuyên tu này mà năng lực của Phật giáo được tăng trưởng và mang lại phước lợi cho muôn người. Giáo Hội xin tán thán tinh thần của người cư sĩ ngoại hộ cho các trú xứ Tăng già kiết giới an trú. Vạn công đức có được trong mùa an cư năm nay xin hồi hướng đến bịnh dịch, chiến tranh, lạm phát, bất ổn xã hội, thiên tai, nghèo đói… được thuyên giảm. Khổ đau là những cơn sóng của một đại dương, hết lớp này đến lớp khác phủ chụp lên đời sống nhân sinh. Bịnh dịch chưa hết mà bao điều khổ nạn khác lại đang đến với con người hiện nay. Chúng ta đang sống trong thời điểm của nhiều âu lo, suy tính và bất ổn. Giáo hội xin gởi đến quí liệt vị những gợi ý sau đây:

  1. Trước sự nghèo khó hiện nay: Người đệ tử Phật, chúng ta cùng nhận cảm sự đau thương ấy bằng cách tiết giảm những chi tiêu không cần thiết và thường quán chiếu rằng, chúng ta có thật nhiều phước may giữa hàng triệu triệu người đói khổ và lầm than. Cuộc sống của người Mỹ đang đối diện nhiều thách đố và chật vật hơn. Xin cùng thắp lên tấm lòng của người cùng khổ và thực hành hạnh bố thí để giúp cho lòng ta giảm bớt muộn phiền và giúp tha nhân bớt khổ đau.
  2. Năm xưa, hình ảnh của đại tăng chú nguyện cho mẹ ngài Mục Kiền Liên trong chốn u đồ đau khổ, thì hôm nay, hình ảnh của tất cả Tăng già và Thiện Tín mọi nơi tinh tấn tu tập sẽ cứu giúp phần nào kiếp nạn của con người hiện nay. Phước báo của nhân gian và loài người đang xuống thấp thấy rõ, trong đó sự nhân danh, thống trị, bản ngã, lừa lọc ngập tràn…
  3. Sức mạnh của con người ngày nay là vũ khí, tiền bạc. Sức mạnh của Đạo Phật là lòng từ và bao dung. Hỡi những người con Phật hãy nổ lực nhiều hơn nữa để mang lại chút bình an cho con người, trái đất và chính ta. Mỗi tự thân là dòng hải triều ngầm chảy để di dời những rác rưởi của tự lòng mình.

Lễ Vu Lan là ngày lễ lớn của Phật Giáo Việt. Cộng đồng Phật giáo Việt ở Hoa Kỳ tổ chức thật long trọng. Chùa Viện nào cũng đông đảo chư Tăng Ni và Phật tử trong ngày lễ. Vu Lan là ngày lễ của sự cứu độ. Cứu độ cha mẹ, người thân… và cứu độ chính mình để ra khỏi ngọn lửa của tham sân, bản ngã.

Giáo Hội kính chúc quí Tăng Ni, Phật tử, cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ một mùa lễ Vu Lan cát tường và quán chiếu.

California ngày 15/7/2022. Phật lịch 2566
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng
Sa môn Thích Thắng Hoan

 

Hiển thị thêm
Back to top button