HĐHP ấn hành: Kỷ yếu Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ I

LỜI THƯA VÀ CẢM TẠ

HT Thích Như Điển

Tháng 5 năm 2021, Hội Đồng Hoằng Pháp đã được thành lập. Thông Bạch số 10 ký tên Bỉnh Pháp Tỳ Kheo Thích Tuệ Sỹ xác định vai trò của Hội Đồng Hoằng Pháp trong giai đoạn mới của lịch sử Phật Giáo Việt Nam như sau: “Trong một bối cảnh xã hội có thể diễn ra, tám muôn bốn nghìn pháp uẩn mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy cần được diễn giải như thế nào, bằng các phương tiện và kỹ thuật hiện đại như thế nào, để các thế hệ tương lai có thể tiếp thu và hành trì một cách có hiệu quả, vì lợi ích và an lạc của các cộng đồng dân tộc, trong một thế giới hòa bình, bao dung và nhân ái…”

Đồng thao thức tâm nguyện ấy nên vào tháng 5 năm 2021, chư Tôn Đức Tăng Ni và các Cư sĩ tại các châu lục: Canada, Hoa Kỳ, châu Âu, châu Úc, Tân-Tây-Lan qua một hội nghị đặc biệt trực tuyến đã đồng thanh thỉnh cử thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Từ ngày ấy, cơ cấu Hội Đồng Hoằng Pháp gồm có 4 Ban: Ban Phiên dịch & Trước tác, Ban Truyền bá Giáo lý, Ban Báo chí & Xuất bản, Ban Bảo trợ đã được thành hình và dần dần đi vào hoạt động. Để giới thiệu rộng rãi đến quần chúng Phật tử khắp nơi cũng như thu thập thêm ý kiến về những nhu cầu học Phật bức thiết của Phật tử mọi giới, mọi lứa tuổi trong thời đại mới, nên vào ngày 27 tháng 11 năm 2021 Hội Đồng Hoằng Pháp đã tổ chức Đại hội HĐHP lần thứ nhất trên không gian mạng qua hệ thống ZOOM. Tuy là lần đầu tiên nhưng Đại hội đã thành công viên mãn với tổng số lượng người tham dự là 441 đại biểu và thành viên từ 19 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Đại hội đã lắng nghe hai diễn giả thuyết trình viên là Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát trình bày về việc Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Điển Việt ngữ, trước nhu cầu học hỏi nghiên cứu của Phật tử cũng như mọi giới học thuật hàn lâm. Đại hội đã đồng thuận đề nghị của Hòa thượng Cố Vấn Thích Tuệ Sỹ thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, nối tiếp tâm nguyện của 18 vị Trưởng lão Hòa thượng đã vạch ra vào năm 1973, tiếp nối công trình Việt dịch toàn bộ Tam Tạng Kinh Điển mà chư Thánh Tăng của GHPGVNTN đã từng hoài bão.

Nhân đây, chúng con đặc biệt niệm ân nhị vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Huyền Tôn (Melbourne) Úc Châu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan (San Jose) Hoa Kỳ đã hoan hỷ chứng minh cho Đại hội. Đồng thời chúng con/chúng tôi cũng xin niệm ân, trước là nhị vị thuyết trình viên, sau là tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử cũng như chư thức giả bốn phương đã quang lâm tham dự Đại hội HĐHP trên không gian ảo. Đặc biệt cũng xin cám ơn chư Tăng Ni và Phật Tử đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết để góp tay tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau như thế này trong tình đạo vị những người con Phật.

Tập Kỷ yếu Đại hội này ra đời nhằm ghi lại phần diễn tiến và kết quả của Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ nhất trực tuyến vào tháng 11 năm 2021.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Chánh Thư Ký HĐHP
Thích Như Điển

Hiển thị thêm
Back to top button