Hình ảnh lễ cung nghinh Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu ở Waldbröl Đức quốc

Ngày 11.06.2023, khoảng 50 vị Tăng Ni Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB) và gần 400 Cư sĩ Phật tử đã vân tập tại Viện PHƯD ở Waldbröl để long trọng cử hành Lễ Cung Nghinh Đại Tạng Kinh Việt Nam (Thanh Văn Tạng). Được biết bộ Kinh này gồm 29 cuốn là phần 1 đợt 1 Tạng Thanh Văn trong bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội Ấn Hành ĐTKVN thực hiện. Bộ Kinh đã được Hòa thượng Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc gởi tặng Viện. Thượng Tọa Viện trưởng Viện PHƯD Chân Pháp Ấn, quý Ni sư Chân Đức, Ni sư Song Nghiêm và chư Tăng Ni Viện cùng gần 400 thiền sinh gốc từ nhiều quốc gia trên thế giới đã đến tham dự và vô cùng hoan hỷ. Buổi Lễ cũng trực tiếp truyền hình trên hệ thống ZOOM và đã có gần 100 Phật tử khắp nơi tham dự online.

Tiếp theo phần Cung Nghinh Đại Tạng Kinh, Thượng Tọa Viện Trưởng Chân Pháp Ấn cùng chư Tăng Ni và Phật tử đã cử hành long trọng Đại lễ Phật Đản và Lễ Tắm Phật trong khuôn viên học viện ở Waldbröl.

Tiến trình tóm lược buổi lễ gồm có các phần:

  • 9:00: Hướng dẫn thiền tập
  • 9:30 Pháp thoại (TT Chân Pháp Ấn)
  • 12:00: Lễ Cung Nghinh Đại Tạng Kinh
  • 13:40. Thỉnh Đại Hồng Chung và Lễ Tắm Phật
  • 14:30: Cắt bánh.

Sau đó là có phần văn nghệ.

(Ghi tin nhanh: Cư sĩ Nguyên Đạo)

Ảnh: FB Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu

Hiển thị thêm
Back to top button