(Hình ảnh) Lễ nhập kim quan Đức Trưởng lão HT Thích Tuệ Sỹ

Ảnh: Ban Báo chí Hội Đồng Hoằng Pháp

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button