(Hình ảnh tang lễ Trưởng lão HT Thích Tuệ Sỹ) Lễ cung thỉnh kim quan trà tỳ

LỄ PHÁT HÀNH

LỄ CUNG THỈNH KIM QUAN THĂNG THƯỢNG GIÁ

LỄ CUNG THỈNH KIM QUAN TRÀ TỲ

LỄ CUNG THỈNH GIÁC LINH AN VỊ

LỄ CUNG THỈNH XÁ LỢI

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button