Hội Đồng Hoằng PhápTiêu điểm

Hội Đồng Hoằng Pháp: Cáo bạch: Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch

Cáo Bạch 

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN VIÊN TỊCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước.
Kính thưa chư vị Thiện Nam Tín Nữ Phật tử.

Hội Đồng Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thành kính cáo bạch: 

Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, pháp danh Thị Đạt, pháp tự Hạnh Hưng, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 42; Trưởng Ban Truyền Bá Giáo Lý Hội Đồng Hoằng Pháp, Ủy viên Ủy Ban Phiên Dịch trong Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời thuộc Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã viên tịch vào lúc 6 giờ chiều, ngày 20 tháng 3 năm 2022 (nhằm ngày 18 tháng 2 năm Nhâm Dần), thế thọ 78, lạp thọ 55.

Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên nguyên là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo Dục GHPGVNTN Hoa Kỳ, kiêm Trú trì chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, thành phố Hayward, Bắc California; do đó tang lễ sẽ được Giáo Hội Hoa Kỳ cùng cộng đồng Tăng Ni Bắc California tổ chức trong những ngày sắp tới.

Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ cử đại diện đến phụ lo tang lễ cũng như chia buồn cùng chư tôn Thiền đức GHPGVNTNHK và môn đồ pháp quyến của Hòa thượng tân viên tịch.

Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên cao đăng Phật quốc, đồng thời kính thông tri đến chư tôn Trưởng lão Chứng Minh, Hòa thượng Cố Vấn cùng toàn thể thành viên các Ban Truyền Bá Giáo Lý, Ban Phiên Dịch và Trước Tác, Ban Báo Chí và Xuất Bản, cùng Ban Bảo Trợ, để cùng nhất tâm cầu nguyện và tưởng niệm Giác linh Hòa thượng.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật thùy từ chứng minh tiếp độ.

Phật Lịch 2565,
Đức quốc, ngày 21 tháng 3 năm 2022

Kính cáo bạch,
Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp
Thích Như Điển


Xem file PDF có ấn ký

Hiển thị thêm
Back to top button