Tin tứcQuốc nộiTiêu điểm

Hội Đồng Hoằng Pháp: Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão HT Thích Lương Phương

Phật Lịch 2565
Đức Quốc, Hannover ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

 

Kính gửi: Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Phó Thư Ký Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời GHPGVNTN
cùng môn đồ Pháp Quyến cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Thích Lương Phương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa Thượng.

Chúng tôi vừa hay tin:
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Lương Phương Viện Chủ Tự Viện Phước Duyên Thành Phố Huế vừa viên tịch vào ngày 26 tháng 3 năm Nhâm Dần nhằm ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Trụ thế 89 năm; 57 giới lạp.

Ngài là Bổn Sư của Hòa Thượng Phó Thư Ký Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời Thích Thái Hòa. Chúng tôi xin đại diện cho Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN thành kính ngưỡng nguyện giác linh của cố Trưởng Lão Hòa Thượng được:

Khứ Lai Tự Tại
Hoằng Pháp Lợi Sanh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Khể thủ.
Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp
Thích Như Điển


File PDF có ấn ký

Hiển thị thêm
Back to top button