Hội Đồng Hoằng Pháp: Thư mời tham dự Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp I/2021

            Phật Lịch 2565                                                                                      Số: 002/HĐHP/VP-CTK
Hannover, ngày 6 tháng 11 năm 2021

THƯ MỜI

 

Kính gởi: Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức
và Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô.
Đồng kính gởi: Quý Đồng Hương, Phật Tử gần xa.
Trích yếu: V/v mời tham dự Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp I/2021 qua hệ thống trực tuyến ZOOM.

Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị.

Kể từ tháng 5 năm 2021 đến nay, hơn 6 tháng trôi qua, sau khi Hội Đồng Hoằng Pháp của GHPGVNTN được thành lập dưới sự cố vấn chỉ đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, các Ban bộ chuyên môn đã từng bước đi vào ổn định và bắt đầu hoạt động. Để đón nhận thêm những lời chỉ giáo của chư Trưởng Thượng cũng như các ý kiến xây dựng của các Tổ chức Phật Giáo, hay những cá nhân có thiện chí muốn xác định một hướng đi vững mạnh cho PGVN trong tương lai, chúng con/chúng tôi sẽ tổ chức Đại Hội Hoằng Pháp lần I, mở rộng trên diễn đàn online theo hệ thống trực tuyến ZOOM (chi tiết bên dưới). Đại hội sẽ bắt đầu vào 4:00 giờ sáng ngày thứ Bảy 27 tháng 11 năm 2021 theo giờ Âu Châu; tương đương ngày, giờ ở một vài địa phương khác như sau:

Sài Gòn (Việt Nam): 10:00 sáng, thứ Bảy 27/11/2021
Los Angeles (USA): 8pm, thứ Sáu 26/11/2021
Ottawa (Canada): 11pm, thứ Sáu 26/11/2021
Melbourne (Australia): 2pm, thứ Bảy, 27/11/2021

https://us06web.zoom.us/j/86904245764?pwd=NlI4L0RZSHdZQlRmY1dwUkhoU1Z3dz09
Meeting ID: 869 0424 5764
Passcode: xxxxxx  (sẽ thông báo mật khẩu chính thức trước 3 ngày)

Chương trình nghị sự của Đại Hội Hoằng Pháp 2021 gồm có những điểm chính như sau:

  1. Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát và Ban Điều Hành HĐHP trình bày mục đích và phương hướng của các Phật sự trước mắt và trong tương lai.
  2. Thảo luận và đề nghị nhân sự cho Hội Đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời, tiếp nối tinh thần các buổi họp của Viện Tăng Thống GHPGVNTN chủ trương từ năm 1973 (xem các văn kiện này ở www.hoangphap.org).
  3. Thảo luận về một số các dự án tương lai như: lớp học Phạn ngữ, trợ giúp việc phiên dịch, học bổng cho Tăng Ni sinh v.v…
  4. Một số Phật sự khác.

Kính mong Quý Ngài và Quý Vị dành chút thì giờ tham dự. Xin cầu chúc tất cả được vô lượng an lạc.
Kính nguyện,
Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN
Thích Như Điển


Exit mobile version