Hội Đồng Hoằng Pháp: Thư Phân ưu Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tâm

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP
CHÁNH THƯ KÝ
Viên Giác Pagoda. Karlsruher Str. 6, 30519 Hannover, Germany
Website: www.hoangphap.org; Email: hdhp.ctk@gmail.com; Tel: +49 511 879 630


Phật Lịch 2565, Hannover ngày 16 tháng 6 năm 2021

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Quý Ni Trưởng, Ni Sư và Quý Sư Cô trong GHPGVNTNAC
Cùng môn đồ Pháp Quyến, Thế Quyến của cố Ni Trưởng thượng Diệu hạ Tâm

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu và môn đồ Pháp Quyến, Thế Quyến vừa báo tin cho biết là cố Ni Trưởng thượng Diệu hạ Tâm đã viên tịch vào ngày 12 tháng 6 năm 2021 nhằm ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Sửu tại Hamburg, Đức Quốc.

Thế thọ 83 tuổi và 57 hạ lạp.

Chúng tôi xin đại diện cho Hội Đồng Hoằng Pháp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin gửi lời cầu nguyện đến Giác Linh của Ni Trưởng. Kính nguyện Giác Linh được cao đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TM Hội Đồng Hoằng Pháp
Chánh Thư Ký Thích Như Điển

Hiển thị thêm
Back to top button