Đại tạng kinhTạng Kinh

HT Thích Đức Thắng dịch Việt: Kinh Tạp A-hàm

Tiểu Tạng Thanh Văn

KINH TẠP A HÀM
雜阿含經

Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na-Bạt-Đà-La

Việt dịch: Thích Đức Thắng
Hiệu đính & Chú thích: Thích Tuệ Sỹ

 

Tập I

Tập II

Tập III

________________
Để tải sách, xin bấm vào mũi tên trỏ xuống (kế icon mày in), góc phải phía trên khung đọc sách
Hiển thị thêm
Back to top button