HT Thích Minh Tâm: Hồi tưởng 20 năm khóa tu học Phật Pháp Âu Châu

20 năm Khóa Học Phật Pháp Âu Châu. Thấm thoát mà đã 20 năm rồi. Đúng ra, với danh xưng đầy đủ là “Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu”, hàm ý vừa có “học” vừa có “tu”, chứ không phải “học” không. Nhưng với lối nói nhanh, gọi tắt thành ra “Khóa Học Phật Pháp Âu Châu”. Bởi lẽ trong chương trình sinh hoạt 10 ngày mỗi kỳ có đầy đủ các thời khóa tụng niệm, sám hối, tọa thiền, kinh hành, niệm Phật… bên cạnh những giờ học hỏi giáo lý cấp 1, cấp 2…

Để kỷ niệm 20 năm đã qua. Mà đúng nữa là 25 năm. Vì sao? Vì trước đó đã có 5 Khóa rồi. Bắt đầu từ chùa Khánh Anh, mùa Hè 1984, tức Khóa Khánh Anh kỳ 1. Đến Khánh Anh Kỳ 5, 1988, vì chùa Khánh Anh (Bagneux – Pháp) chật hẹp không đủ chỗ cho sinh hoạt của một khóa tu, trong khi học viên tham dự mỗi năm một gia tăng. Lại còn một lý do khác cũng trở ngại không kém. Đó là vấn đề visa vào nước Pháp. Từ trước đến nay (khoảng 1985) vấn đề visa (chiếu khán nhập cảnh) vào Pháp không đặt ra đối với những người mang “thẻ tỵ nạn”. Bây giờ đòi hỏi, muốn vào nước Pháp, nếu còn mang “thẻ tỵ nạn” (mà bà con ta lúc đó hầu hết, đều còn mang thẻ tỵ nạn) phải xin visa.

Do đó, quý Thầy phải nghĩ cách di chuyển “Khóa học” đến một xứ khác có điều kiện đi lại dễ dàng hơn. Nơi được tính tới gần nhất, đó là Thụy Sĩ.

Cho nên Khóa Tu Học Phật Pháp Khánh Anh Kỳ 5, được đưa về Thụy Sĩ vào năm 1988. Trong khóa này, chư Tăng Ni Việt Nam ở Âu Châu quy tụ lại khá đầy đủ và sau những ngày sinh hoạt tu học tại đây đã đồng ý đổi “Khóa” này thành “Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu” mỗi năm tổ chức ở một nước. Bắt đầu năm tới 1989, tổ chức tại Hòa Lan tức là Khóa thứ nhứt.

Bởi vậy năm nay (2008) Kỷ Niệm 20 Năm Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu cũng là nhớ lại luôn 25 khóa, cho có trước có sau để thành 1/4 thế kỷ. Để có một cái nhìn tổng quát xuyên suốt 25 năm, chúng tôi xin mạn phép ghi lại sơ lược như sau:

– Khóa Tu Học Phật Pháp Khánh Anh Kỳ 1, tổ chức 1 tuần lễ từ 5/8 đến 12/8/1984, gồm 30 học viên (vừa chánh thức, vừa dự thính. Dự thính có thể tối về nhà).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Khánh Anh Kỳ 2, tổ chức 1 tuần lễ từ 25/8 đến 1/9/1985, gồm 35 học viên.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Khánh Anh Kỳ 3, kỳ này có thay đổi. Thay vì 1 tuần lễ, tăng lên 10 ngày, từ 1/8 đến 10/8/1986. Học viên gia tăng: Có 48 học viên chánh thức ghi danh, ăn ở tại chỗ, không kể dự thính. Kỳ này có nhiều học viên nước ngoài đến tham dự.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Khánh Anh Kỳ 4, tổ chức 1/8 đến 10/8/1987, gồm 71 học viên. Kỳ này quá đông (so với ngôi chùa Khánh Anh nhỏ bé) có nhiều học viên nước ngoài, nhất là Na Uy.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Khánh Anh Kỳ 5, như trên đã nói, tổ chức tại Crézus (Thụy Sĩ) từ 9/7 đến 17/7/1988, gồm 95 học viên, đến từ nhiều nước ở Âu châu. Khóa này có nhiều Tăng Ni Âu Châu tham dự (trong số này có chư vị mới đón từ “đảo” sang như Thượng Tọa Trí Minh, Đại Đức Quảng Hiền, Đại Đức Quảng Nhiên…).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 1, tổ chức tại De Glind (Hòa Lan) từ 14/7 đến 23/7/1989, gồm 100 học viên (20 Tăng Ni + 80 cư sĩ).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 2, tổ chức tại Berkof (Đức) từ 14/7 đến 24/7/1990, gồm khoảng 120 học viên.

– Khóa Tu Học Phật pháp Âu Châu Kỳ 3, tổ chức tại Aarhus (Đan Mạch) từ 13/7 đến 20/7/1991, gồm 150 học viên. Tăng khách đặc biệt của Khóa học: Thượng Tọa Tín Nghĩa (Mỹ), Thượng Tọa Quảng Ba (Úc), Đại Đức Viên Diệu (Canada).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 4, tổ chức tại Falli-Holli (Thụy Sĩ) từ 23/7 đến 2/8/1992, gồm 200 học viên. Trong Khóa học này có tổ chức liên trại Lộc Uyển A Dục cho Gia Đình Phật Tử, nên số học viên tăng lên.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 5, tổ chức tại Amiens (Pháp) từ 26/7 đến 4/8/1993. Gồm khoảng 300 học viên. Khóa này có nhiều học viên từ nước ngoài đến và Trại Họp Bạn của Gia Đình Phật Tử Âu châu, nên số học viên tăng lên đáng kể.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 6, tổ chức tại Sint Truident (Bỉ) từ 23/7 đến 31/7/1994, gồm 250 học viên + 70 Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử cấm lều. Tăng khách đặc biệt kỳ này có: Thượng Tọa Như Huệ, Thượng Tọa Bảo Lạc (từ Úc), Thượng Tọa Nguyên An (từ Hoa Kỳ).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 7, tổ chức tại Horsyld (Đan Mạch) từ 22/7 đến 30/7/1995, gồm 301 học viên. Có học viên đến từ nơi xa như: Nga, Băng Đảo… Trong khóa này có tổ chức Đại Hội Cư Sĩ.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 8, tổ chức tại Helvoirt (Hòa Lan) từ 20/7 đến 29/7/1996, gồm 444 học viên (đến từ 14 quốc gia) + Gia Đình Phật tử. Tăng khách đặc biệt của khóa học: Đại Đức Giác Đẳng, Đại Đức Nhật Trí (từ Hoa Kỳ).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 9, tổ chức tại Pfaffenhofen (Đức) từ 31/7 đến 9/8/1997. Số học viên kỳ này được kể là vượt quá con số 500. Khách đặc biệt của khóa học này: Thượng Tọa Bảo Lạc và Tiến sĩ Lâm Như Tạng (từ Úc).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 10, tổ chức tại Glaubenberg (Thụy Sĩ) từ 23/7 đến 1/8/1998. Gồm 530 học viên. Trong khóa này có lễ Kỷ niệm đánh dấu 10 năm Khóa Học Phật Pháp Âu Châu.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 11, tổ chức tại Oslo (Na Uy) từ 21/7 đến 30/7/1999, gồm 617 học viên (trong số này có 75 Tăng Ni). Sau khóa này có lễ Khánh Thành chùa Khuông Việt – Oslo – Na Uy.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 12, tổ chức tại Amiens (Pháp) từ 24/7 đến 3/8/2000, gồm 604 học viên (72 Tăng Ni + 532 cư sĩ). Tăng khách đặc biệt: Thượng Tọa Viên Lý và Thượng Tọa Nguyên Siêu (từ Mỹ).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 13, tổ chức tại Göteborg (Thụy Điển) từ 23/7 đến 2/8/2001, gồm 542 học viên (66 Tăng Ni + 476 cư sĩ). Tăng khách đặc biệt: Thượng Tọa Phước Nhơn (từ Úc).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 14, tổ chức tại Wymmodham (Anh quốc) từ 22/7 đến 31/7/2002, gồm 523 học viên (53 Tăng Ni + 460 cư sĩ). Tăng khách đặc biệt: Hòa Thượng Thắng Hoan, Thượng Tọa Nguyên Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng (Hoa Kỳ). Trong Khóa này có tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 3 Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt Âu Châu.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 15, tổ chức tại Aarhus (Đan Mạch) từ 18/7 đến 28/7/2003, gồm 629 học viên (đến từ 16 nước, có 76 Tăng Ni). Tăng khách đặc biệt: Hòa Thượng Thắng Hoan, Thượng Tọa Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), Hòa Thượng Kiến Tánh.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 16, tổ chức tại Padova-Treviso (Ý) từ 4/8 đến 12/8/2004, gồm 831 học viên (98 Tăng Ni). Trong khóa này, Tăng khách đặc biệt đến thăm và giảng dạy rất đông, trong đó có Hòa Thượng Thắng Hoan (Hoa Kỳ), Hòa Thượng Bảo Lạc (Úc)…

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 17, tổ chức tại Amiens (Pháp) từ 21/7 đến 31/7/2005, gồm 605 học viên (trong đó có 96 Tăng Ni). Trong khóa này bắt đầu có tổ chức ngày Niệm Phật và sinh hoạt của tại gia Bồ Tát Giới.

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 18, tổ chức tại Tostedt (Đức) từ 28/7 đến 4/8/2006, gồm 745 học viên (trong đó có 102 Tăng Ni). Trong khóa học kỳ này có tổ chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 4, nhiệm Kỳ 5 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu. Khách Tăng trong khóa này có Hòa Thượng Bảo Lạc và Đại Đức Nguyên Tạng (Úc).

– Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 19, tổ chức tại Lerum (Thụy Điển) từ 27/7 đến 3/8/2007, gồm 533 học viên (trong đó có 124 Tăng Ni). Sau khóa học này là lễ Khánh Thành chùa Phật Quang (Göteborg-Thụy Điển). Khách Tăng trong khóa này là Thượng Tọa Thích Quảng Ba (Úc).

Và năm nay Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ 20 tổ chức tại Amiens (Pháp) từ 25/7 đến 3/8/2008 chưa biết bao nhiêu học viên tham dự. Tăng khách đặc biệt kỳ này dự định mời Thượng Tọa Nguyên Siêu (Hoa Kỳ), Thượng Tọa Thiện Quang (Canada).

Đó là lược qua lịch trình tổ chức 20 năm Tu Học Phật Pháp Âu Châu, kể luôn 5 khóa đầu của chùa Khánh Anh, tính ra liên tục từ 1984 đến 2008.

Để hồi tưởng lại Phật sự 25 năm qua, chúng tôi cố gắng sưu tầm những hồ sơ cũ, những hình ảnh sinh hoạt còn lưu lại, những phim ảnh của một vài người còn giữ rải rác…. Nhưng chắc chắc không làm sao đầy đủ tất cả mọi phương diện.

Bởi vậy, nơi đây, xin kêu gọi chư vị nào (Chư Tôn Đức cũng như bà con học viên năm xưa) còn có những tài liệu, những hình ảnh, những đoạn phim quý báu, cho xin một “phó bản” để làm tài liệu bổ túc cho tập Kỷ yếu đầy đủ sau này. Phần chúng tôi, lần này cố gắng sưu tầm một số hình ảnh sinh hoạt qua 20 khóa (+ 5 khóa đầu) khoảng chừng 150 tấm ảnh tài liệu rồi phóng lớn để làm một cuộc triển lãm hình ảnh của 20 năm Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu.

Kính mời quý đạo hữu về dự khóa học kỳ này cũng là có dịp dự lễ Kỷ Niệm Đệ Nhị Thập Chu Niên Khóa Học Phật Pháp Âu Châu và tham quan phòng triển lãm hình ảnh để ôn lại những sinh hoạt của 20 năm về trước. Tưởng không gì xúc động cho bằng!

Nhìn lại những hình ảnh cũ, trước hết không làm sao quên được chư Tôn Đức cũng như nhiều học viên quen thuộc, hàng năm lo lắng cho Khóa Học Âu Châu bây giờ không còn nữa. Quý vị đi đâu, ở đâu? Hay vẫn quanh quẩn đâu đây. Là chư thiên, là hộ pháp thiện thần, là tam châu cảm ứng hay Bồ tát hóa thân để ủng hộ cho Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu này được tồn tại và phát huy mãi mãi tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Nhìn lại những hình ảnh cũ này, nhận ra 1 số học viên ngày xưa, bây giờ đã là những Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, xuất gia nối gót các bậc Thầy đi trước, lần lần gánh vác công việc của các bậc trưởng thượng. Thật không còn hình ảnh nào đẹp hơn và đáng mừng cho tương lai. Nhưng cũng có phần đáng lo cho ngôi nhà Phật Pháp Âu Châu nếu không có một hướng tu học và hoằng pháp thích ứng.

Và cũng nhìn lại những hình ảnh cũ qua 20 Khóa Tu Học Phật Pháp của Âu Châu, thấy hình ảnh sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Việt Nam hải ngoại, của một thế hệ trẻ đầy sức sống, vui tươi, năng động. Nhưng giờ đây, lần lần thay đổi, vì thiếu phương pháp thích ứng với xã hội đương thời. Lại còn gặp nhiều chướng duyên làm phân tán ra nhiều mảng. Thật là một điều đáng tiếc, một mất mát tài nguyên to lớn. Không biết bao nhiêu công đức xây dựng của lớp người đi trước? Giờ đây gần như buông tay, nếu không kịp thời tìm ra một phương pháp điều chỉnh cho thích ứng với đời sống hải ngoại.

Nhìn lại hình ảnh từ Khóa 1 đến Khóa 20, đều nhận ra nhiều biến đổi, đa dạng. Từ diễn giảng, lễ bái cho đến sinh hoạt thanh niên, họp bạn Gia Đình Phật Tử. Rồi hội nghị thường niên, Đại Hội Khoáng Đại. Và mới đây, thêm ngày Niệm Phật và sinh hoạt Bồ Tát Giới, sinh hoạt lớp trẻ theo từng ngôn ngữ: Như lớp giảng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Pháp… Nói chung luôn luôn biến đổi, đa dạng hóa… mà vẫn chưa theo kịp với hoàn cảnh hiện tại.

Bài này viết ra cho Kỷ yếu 20 năm Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu cũng như cho Bản tin Khánh Anh. Bởi vậy phạm vi rất hẹp, không thể đăng tải tất cả hình ảnh của 20 năm, mà chỉ lựa vài tấm tiêu biểu. Mong chư Tôn Đức và bà con Phật Tử xa gần thông cảm hoan hỉ cho. Nếu có thuận duyên, xin mời tất cả bà con học viên năm xưa “quay lại trường cũ” một chuyến qua Khóa Tu Học 20 này tại Pháp để có dịp thăm hỏi, hàn huyên, kẻ còn, người mất. Rồi nhìn lại bao nhiêu những hình ảnh cũ, khuyến tấn lớp trẻ đi sau, tiến lên tiếp nối. Thật không gì quý hóa cho bằng.

Viết tại Chùa Khánh Anh, Paris, mùa An Cư 2008
HT. Thích Minh Tâm

Hiển thị thêm
Back to top button