HT Thích Nguyên Lý: Phái đoàn Viện Tăng Thống viếng tang Trưởng lão HT Thích Thiện Hạnh

Trong một bản tin ngắn của HT Thích Nguyên Lý đăng trên Facebook cá nhân, thông tri Phái đoàn Viện Tăng Thống GHPGVNTN viếng tang Trưởng lão HT Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Huế, nội dung như sau:

Vào lúc 8 giờ 24/05/2021 (tức 13/04/Tân sửu), Tỳ kheo Thich Nguyên Lý , Chùa Từ Hiếu , Quận 8, Sài Gòn; Hoà Thượng Thích Thái Hoà Trú Trì Chùa Phước Duyên, Tp. Huế; Hoà Thượng Thích Toàn Lạc, Chùa Kim Quang, Tp. Huế; Thượng Toạ Thích Kiến Tuệ , Trú Trì Chùa Vạn Thông, Bà Rịa Vũng Tàu, thừa uỷ nhiệm Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ , Viện Tăng Thống GHPGVNTN đến Chùa Bảo Quốc, Tp. Huế dâng hương nguyện cầu Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN cao đăng Phật Quốc, hồi nhập ta bà , hoá độ chúng sanh.
Sau đó Đoàn viếng thăm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tại Chùa Từ Hiếu, Tp. Huế và Hoà Thượng Thích Chí Thắng, Hoà Thượng Thích Không Tánh tại Chùa Phước Thành, Huế. Thăm xong, đoàn về Sài Gòn gấp để đón mừng Phật Đản PL: 2565 (2021)
Hiển thị thêm
Back to top button