HT Thích Như Điển dịch: Phủ Thiên Trường

Phổ nhạc: Tuệ Mỹ


天長府

綠暗紅稀倍寂寥,
霽雲吞雨土花銷。
齋堂講後僧歸院,
江館更初月上橋。
三十仙宮橫夜榻,
八千香剎動春潮。
普明風景渾如昨,
彷彿羹墻入夢饒。

Thiên Trường phủ

Lục ám hồng hi bội tịch liêu
Tễ vân thôn vũ thổ hoa tiêu.
Trai đường giảng hậu tăng quy viện,
Giang quán canh sơ nguyệt thượng kiều.
Tam thập tiên cung hoành dạ tháp,
Bát thiên hương sát động xuân triều.
Phổ Minh phong cảnh hồn như tạc,
Phảng phất canh tường nhập mộng nhiêu.

Trần Nhân Tông

Hiển thị thêm
Back to top button