HT Thích Như Điển dịch: Sống với “Thán Dị Sao” của Ngài Thân Loan

ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIẢ   Quý vị đang cầm trên tay mình tác phẩm thứ 70 của tôi, trực dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt với nhan đề là “Thán Dị Sao” do Giáo Sư Yamazaki Ryoumyou (Sơn Khí Long Minh) cho xuất bản lần đầu tại Tokyo vào tháng 9 năm 2001. … Continue reading HT Thích Như Điển dịch: Sống với “Thán Dị Sao” của Ngài Thân Loan