HT Thích Như Điển: Điện thư phân ưu Trưởng lão HT Liễu Trung, Chủ tịch Hội đồng Tăng già thế giới viên tịch

Điện Thư Phân Ưu

Hannover ngày 18.3.2022

Kính bạch chư Tôn Đức,
Cách đây vài ngày chúng tôi vừa nhận được một tin buồn từ Văn Phòng của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới ở Đài Loan gửi, báo tin rằng Trưởng Lão Hòa Thượng Liễu Trung đã viên tịch vào ngày 9.3.2022 ở tuổi 91. Ngài là Chủ Tịch của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới.

Chúng tôi đã gặp Ngài lần đầu tiên vào năm 1991, trong lúc tổ chức Đại Hội Ban Chấp Hành Hội Đồng Tăng Già Thế Giới tại Hannover, Đức Quốc. Giáo Hội chúng tôi đã tổ chức Đại Hội nầy và chúng tôi rất vinh dự đón tiếp Ngài cũng như gặp Trưởng Lão Hòa Thượng Ngộ Minh cùng chư Tôn Đức khác trên thế giới.

Hơn 30 năm cho đến ngày nay, tôi thường gặp Ngài rất nhiều lần và nhiều nơi tại các nước như: Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Đài Loan và ngay cả nhiều nước khác tại Á Châu.

Với danh nghĩa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trên thế giới và Đức Quốc, chúng tôi xin chân thành gửi đến lời chia sẻ thâm sâu nhất. Xin cầu nguyện Ngài sẽ được sanh về Thế Giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.

Xin cảm ơn Quý Vị,

Hòa Thượng Thích Như Điển
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già Thế Giới

Eingelesenes Bild
Hiển thị thêm
Back to top button