HT Thích Như Điển: Nền giáo dục Nhật Bản, những câu chuyện liên quan và cách ứng dụng vào tổ chức GĐPT

Văn Phòng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Hoa Kỳ
Kính thưa quý Huynh trưởng,
Hòa Thượng Thích Như Điển – Chủ Tịch Ủy Ban Phiên Dịch Trung Ương, Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoàng Pháp – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) đang dẫn đầu phái Đoàn Hoằng Pháp Giáo Hội Âu Châu đến Hoa kỳ nhân chuyến hoằng pháp hàng năm. Nhân dịp phái đoàn đang hoằng pháp tại miền Băc California, Huynh trưởng Trưởng ban Quang Ngộ – Đào Duy Hữu đến đảnh lễ vấn an Hòa Thượng và phái đoàn, đồng thời có mấy dịp được gặp duyên lành nên Htr. Trưởng ban đã cung thỉnh Hòa Thượng ban cho hàng Huynh trưởng chúng ta một thời Pháp. Mặc dầu lịch trình (sắp xếp trước) khá bận rộn nhưng Hòa Thượng vẫn ưu ái theo yêu cầu của Htr. Trưởng ban dành cho chúng ta một thời Pháp theo chi tiết như sau:
– Chủ đề: Nền giáo dục Nhật Bản, những câu chuyện liên quan và cách ứng dụng vào tổ chức GĐPT.
– Thời gian:Từ 5:00pm đến 7:00pm giờ California, thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024.
– Giảng sư: Hòa Thượng Thích Như Điễn
– Thành phần tham dự: Huynh trưởng và Đoàn sinh Thanh, Thiếu, Quý Bác Gia trưởng cùng Chư Tăng, Ni và quý Phật tử hằng quan tâm đến tuổi trẻ Phật giáo.
– Địa điễm: trên hệ thống Zoom Meeting
(Htr Phe X. Bach (Tâm Thường Định) is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: HT. Thích Như Điển. “Nền giáo dục Nhật Bản, những câu chuyện liên quan và cách ứng dụng vào tổ chức GĐPT”
Time: April 11, 2024 05:00 PM – 07:00 PM US/Pacific
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 886 7366 0936,
4:45 – 5:00 PM hội ngộ, thăm hỏi
5:10 – 5:10 PM Niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu giảng sư, giới thiệu thành phần tham dự
5:10 – 6:10 PM Thuyết giảng
6:10 – 6:50 PM hỏi, đáp
6:50 – 7:00 PM Tri ân, Cảm tạ và Hồi hướng
Văn Phòng Kính thông báo và trân trọng kính cung thỉnh và kính mời.
Nguyên Từ – Nguyễn Quôc Hưng 
Tổng Thư ký
Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button