HT Thích Như Điển: Nguyên nhân và quá trình hình thành GHPGVNTN

Đề tài thuyết giảng trong Khóa Tu Tập tháng 10 do Ban Truyền bá Giáo lý Hội đồng Hoằng Pháp Âu Châu tổ chức ngày 06.10.2022 trên hệ thống Zoom.

Hiển thị thêm
Back to top button