HT Thích Quảng Độ dịch Việt: Thoát vòng tục lụy

Vào đời Thuận Trị nhà Thanh đã xuất hiện một vị “thánh tăng” tên gọi Ngọc Lâm. Vị hòa thượng này đã từng đi khắp cả đại giang nam bắc để truyền bá giáo lý và phổ độ chúng sanh. Khắp cả Trung Hoa từ Bắc đến Nam không nơi nào không có dấu chân … Continue reading HT Thích Quảng Độ dịch Việt: Thoát vòng tục lụy