HT Thích Thái Hòa: Đức Phật thị hiện đản sinh

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử,

Tổ chức lễ kỷ niệm Phật đản, là Tăng Ni Phật tử chúng ta có cơ hội đi về tiếp xúc với ánh sáng Tuệ giác của Đấng Giác ngộ.

Ánh sáng ấy đã đem lại niềm tin, sự hiểu biết, niềm yêu thương, tâm hỷ xả, lòng bao dung, chí cương trực, đức vô úy và nếp sống hòa bình, hướng thượng cho Tăng Ni, Phật tử chúng ta trải dài hơn 26 thế kỷ qua.

Kính bạch Đức Thế Tôn!

Sự hiện hữu của Thế Tôn giữa cõi đời như làn gió mát thổi qua những buổi trưa hè oi bức, làm dịu lại những chặng đường tử sinh với gió nghiệp tung cát bụi, khiến cho những con sâu, con kiến cũng có được một cuộc sống an bình.

Ngài đã bất diệt giữa diệt sinh của dòng đời, Ngài đã bất động giữa những biến động Vô thường, Ngài đã giải thoát ngay giữa thế gian đầy hệ lụy; Ngài đã rải lòng Từ bi đến mọi loài. Bởi vậy, Ngài là chỗ quay về, là nơi nương tựa an toàn cho hết thảy muôn loài.

Kính bạch Đức Thế Tôn!

Chúng con đã gặp được Thế Tôn trong từng phút giây của sự sống. Ngài là dòng suối ngọt chảy dịu hiền và thấm sâu trong ruộng đồng vườn tược của quê hương, làm cho hương lúa, hương cau, hương bưởi, hương chanh… thơm phức mùi nhân ái. Ngài đã làm cho trái tim của mẹ sâu và rộng hơn cả đại dương, Ngài đã làm cho trí tuệ của cha cao vời vợi như núi lớn, và Ngài đã chuyển hóa những trái tim của tuổi thanh xuân thành những trái tim hiếu hạnh, tự trọng và tự giác để đứng lên cùng nhau dựng xây bảo vệ sự sống, bảo vệ công bình và mọi phẩm giá cao quý của con người.

Như vậy, sự xuất hiện của Thế Tôn giữa cõi đời là một ân đức lớn cho tất cả mọi loài, nên trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con đều chắp tay búp sen, an trú tâm trong giây phút tĩnh lặng để cử hành đại lễ tưởng niệm ngày Thị Hiện Đản Sanh của Ngài, nhằm thắp sáng ngọn đèn chánh niệm và tuệ giác nơi tự thân mỗi người trong tất cả chúng con.

Nam mô Ta-bà Giáo Chủ Từ Phụ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật Thế Tôn,

thùy từ chứng giám.

Hiển thị thêm
Back to top button