HT Thích Thái Hòa: Một tờ kinh thiêng

(Kính Dâng Giác Linh ĐLHT Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN)

Trăm năm
mặc chuyện có, không;
trên đầu chữ Phật
trong lòng chữ tâm;
Gương huyền
chiếu giữa tòng lâm,
xóa hư vô giữa
mê lầm thế gian;
Ngục tù
luyện chí hiên ngang,
luyện bồ đề giữa
muôn ngàn khổ ưu;
luyện kim cương
giữa nắng thiêu,
sáng lên đẹp cả
mấy thiều quang xưa.
Cảm ơn
đời nắng và mưa,
con thuyền pháp nạn
Người đưa tay chèo;
Nguyên Thiều
chim dậy hót reo,
giữa kềnh ba động
lưng đèo Lương sơn.
Can chi
sóng vỗ gió dồn,
với tâm đại nguyện,
với hồn mênh mông;
can chi,
có Phật trong lòng;
có kiên trinh giữa
đôi dòng diệt sinh;
Có lời thơ,
có lời kinh,
có trang sử Phật
lung linh bóng huyền;
có nguồn
suối pháp uyên nguyên;
có nhân duyên giữa
tịch nhiên đôi bờ;
Người về
cát đá hóa thơ,
sử xanh non nước
thêu tờ kinh thiêng…

Hiển thị thêm
Back to top button