Gia Đình Phật TửBan Truyền Bá Giáo Lý

HT Thích Thái Hòa thuyết giảng cho GĐPT miền Bắc California và Đạo tràng Kim Quang

Phước Duyên Trời Phương Ngoại

(SEN TRẮNG): Ở đây không chỉ là Pháp lữ Đạo tình mà còn thể hiện sâu sắc nghi hạnh thiền môn đối với một bậc Giáo phẩm Tăng già thuộc Viện Tăng Thống, GHPGVNTN, qua sự cung tiếp trang nghiêm của Tôn Túc Tăng Ni, Phật tử cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Úc, Canada và Hoa Kỳ khắp các tiểu bang, nơi hội duyên mà Hòa Thượng Thích Thái Hòa dừng chân quang lâm, thăm hỏi và thuyết Pháp, điển hình tại trụ sở Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, chùa Bát Nhã, Santa Ana, California sáng ngày 5 tháng Mười Một, 2022. Đại chúng vân tập Chánh điện, tịnh tâm và đón nhận thời Pháp thoại thâm sâu của vị Giáo Thọ Sư Phật giáo thời đại đến đây từ Quê Nhà, Phước Duyên tu viện, Thừa Thiên, Huế.

Trong dịp này, tập thể lam viên GĐPT các cấp thuộc BHD Hải ngoại, BHD Hoa Kỳ và BHD Miền Quảng Đức cùng các đơn vị địa phương đã có mặt, kính mừng “hôm nay Thầy về Đây” vô cùng ấm áp nghĩa ân Sư và pháp tử lam viên.

Sen trắng xin ghi nhanh ít dòng cảm nhận và gởi đến Anh-Chị-Em Huynh Trưởng và Đoàn sinh muôn phương nhưng chung một Đạo thống, bộ ảnh tổng hợp Phật sự vừa kể trên.

Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

[ Ảnh: Nguyên Thuyết, Quảng Hải, Quảng DũngSen Trắng ]

Hiển thị thêm
Back to top button