Hoa KỳTiêu điểmTin tức

HT Thích Tín Nghĩa: Thư Phân Ưu

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh (1931-2021)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ 
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH | COUNCIL OF MANAGEMENT

CENTRAL OFFICE: 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473 

Điện Thư Phân Ưu

 

Kính gửi: Chư Tôn Thiền Đức Tổ Đình Báo Quốc Huế cùng Môn đồ Pháp quyến
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK vừa nhận được ai tín: Trưởng lão Hòa Thượng Lệ Chân, đạo hiệu Thích Thiện Hạnh, môn phái Tổ đình Báo Quốc Huế, nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 12 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2021 (nhằm mồng 10 tháng Tư năm Tân Sửu) tại Chùa Phước Thành Huế; thọ thế 91 năm, hạ lạp 65 năm.

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng Lão Hòa Thượng CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC; đồng thời thành kính phân ưu cùng chư Sơn môn Thiền đức Thừa Thiên-Huế và Môn đồ Pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Santa Ana, ngày 21 tháng 05 năm 2021

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Chủ Tịch
Sa Môn Thích Tín Nghĩa

Hiển thị thêm
Back to top button