HT Thích Như Điển: Lợi ích của tụng kinh trì chú

Pháp thoại do HT Thích Như Điển – Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida, USA ngày 11/5/2017

Hiển thị thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button