Nguyệt san Chánh Pháp số 128 | tháng 07.2022

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 • THƯ TÒA SOẠN, trang 2
 • TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3
 • MƯA ĐÁ THÁNG BA (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6
 • NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7
 • HƯƠNG TRẦN, PHƯỢNG HỒNG (thơ Minh Đạo), trang 9
 • DUYÊN KHỞI VÀ Ý NGHĨA CỦA KIẾT HẠ AN CƯ (HT. Thích Trí Thủ), trang 10
 • PHẬT TÁNH (Nguyễn Thế Đăng), trang 12
 • CON ĐƯỜNG VIÊN DUNG (Bạch Xuân Phẻ & W. Edward Bureau), trang 14
 • CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI 7 THÀNH CÔNG (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 18
 • CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG, t.t. (HT. Thích Quảng Độ dịch), trang 19
 • NGỌN ĐÈN CHÁNH PHÁP, TẠP NIỆM (thơ Tịnh Bình), trang 21
 • HỒI CHUÔNG CỔ TỰ (Nguyên Siêu), trang 22
 • AN TRÚ TRONG TÂM BẤT SINH (Ni sư Trí Hải dịch), trang 23
 • TỨ CÚ LỤC BÁT VỀ “CHÁNH PHÁP” (thơ Vĩnh Hữu Tâm Không), trang 24
 • BÁT CHÁNH ĐẠO – CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN CHẤM DỨT ĐAU KHỔ, t.t. (Bhikkhu Bodhi – Thích Tâm Hạnh & Cs. Tâm Cảnh dịch), trang 25
 • MÂU NI – BẬC TỊCH TĨNH – Phật Pháp Thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 30
 • TỪ ĐIỂN RIÊNG, MÙA HÈ 2021 (Nguyễn Ngọc Tư), trang 31
 • THẾ GIỚI KHÔNG CÓ NGÔN NGỮ (Tamura Ryuichi – Hoàng Long dịch), trang 32
 • MIÊN MAN NỖI NHỚ (Hạnh Thuần), trang 34
 • RUN TAY (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 39
 • NHẬN NGƯỜI LÀM ANH (thơ TM Ngô Tằng Giao), 40
 • HÃY LÀ NGƯỜI CẦU PHÁP, KHÔNG MONG CẦU TÀI VẬT (Quảng Tánh), trang 41
 • THE STORY OF IMPRISONMENT (Daw Tin), trang 42
 • ĐÊM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG 2 (thơ Nguyễn An Bình), trang 43
 • THƯ GỬI NGƯỜI CƯ SĨ TRẺ (Nguyên Giác), trang 44
 • BÚN CHAY NGÀY RẰM (Nguyên Hân), trang 48
 • TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49
 • HƯƠNG KINH CHIỀU (thơ Nhật Quang), trang 50
 • EM VỀ THÁNG HẠ MÂY HỒNG (Tiểu Lục Thần Phong), trang 51
 • CHIẾN TRANH UKRAINE (thơ Diệu Viên), trang 52
 • BỐ THÍ VẬT THỰC (Truyện cổ Phật giáo), trang 53
 • ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN LẦN 2, NHIỆM KỲ IV (Thanh Huy), trang 54
 • ĐẠO PHẬT VÀ NHÂN QUYỀN TRONG LỊCH SỬ VN, t.t. (Tạ Văn Tài), trang 56
 • NHỚ VỀ QUÊ HƯƠNG VN YÊU DẤU (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60
 • NGÕ THOÁT – chương 14 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61
Hiển thị thêm
Back to top button