Nguyệt san Chánh Pháp số 129 | tháng 08.2022

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 • THƯ TÒA SOẠN, trang 2
 • TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3
 • THÔNG BẠCH VU LAN PL. 2566 (HĐGP – GHPGVNTNHK), trang 6
 • NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7
 • AN CƯ KIẾT HẠ NHÂM DẦN – 2022 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9
 • VU LAN, MÙA MỞ NHỮNG SỢI DÂY TREO NGƯỢC (Thích Thái Hòa), trang 10
 • CON ĐƯỜNG CỦA TỰ DO (Nguyễn Thế Đăng), trang 12
 • NGẮM TRỜI CHIỀU, THIỀN MÔN TỊCH TĨNH (thơ TN Thích Chúc Hiền), trang 13
 • MẸ TÔI (Nguyên Siêu), trang 14
 • TRONG CA DAO ĐỜI MẸ, KHÚC GIAO MÙA… (thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh), trang 16
 • THUYẾT PHÁP CHO CHA MẸ (Quảng Tánh), trang 17
 • RẰM THÁNG BẢY, NGÀY HỘI HIẾU (thơ Đồng Thiện), trang 18
 • ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: HT THÍCH NHƯ MINH VIÊN TỊCH (GHPGVNTNHK), trang 19
 • CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG, t.t. (HT. Thích Quảng Độ dịch), trang 19
 • TRẦN GIAN LÀ QUÁN TRỌ (TN Hằng Như), trang 22
 • CHỜ MẸ VỀ CHỢ, CŨNG BẤY NHIÊU THÔI (thơ QT Trần Cầm), trang 24
 • CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (TN Huệ Quang), trang 25
 • VU LAN NHỚ MẸ, THIẾU MẸ, MẸ… (thơ Minh Đạo), trang 29
 • PHÁP CỦA BẬC THIỆN NHÂN – Phật Pháp Thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 30
 • CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN GIÁC NGỘ / TRỜI VÀO THU (TM Ngô Tằng Giao), trang 31
 • ÂN ĐỨC THẾ ĐỘ PHÚ PHÁP TÔN SƯ (Thích Thông Đạo), trang 32
 • KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ (HT Thích Tuệ Uy), trang 34
 • CÔNG VIÊN, CHIỀU NGHI NGẠI… (Nguyễn Ngọc Tư), trang 39
 • LÌA TẤT CẢ, ĐỂ SỐNG MỘT MÌNH (Nguyên Giác), trang 40
 • THÁNG TÁM, TRĂNG THU HIỆN… (thơ Huệ Trân), trang 41
 • CHĂM SÓC CHA MẸ LÚ LẪN (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 42
 • PHẬT PHÁP CON ĐƯỜNG ĐÓ, THIỀN VÀ THƠ (thơ Diệu Viên), trang 43
 • TẢN MẠN MÙA VU LAN (Tiểu Lục Thần Phong), trang 44
 • NGÀY BÁO HIẾU, CHÚC VỀ PHƯƠNG MẸ (thơ Lưu Lãng Khách), trang 45
 • HIẾU HẠNH CHÂN THÀNH (Tâm Không Vĩnh Hữu), trang 46
 • MONG VỀ CỐ QUẬN (thơ TN Giới Định), trang 47
 • RONG BIỂN CUỘN TÀU HŨ KY KHO TIÊU (G. Phượng), trang 48
 • TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49
 • HÃY SỐNG HIẾU THẢO VỚI MẸ CHA (TL Đào Mạnh Xuân), trang 51
 • MẸ ƠI THÁNG BẢY LẠI VỀ, VẪN CÒN (thơ Giác Nhẫn TT), trang 52
 • THE STORY OF THEIR KHEMA (Daw Tin), trang 53
 • TIN ẢNH KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ 2022 TẠI TV PHÁP VƯƠNG (Hoa Vô Ưu), trang 54
 • LUYẾN ÁI VÀ HẬN THÙ… (Phạm Huê dịch), trang 56
 • MƯA THÁNG BẢY, VỀ LẠI CÁNH ĐỒNG… (thơ Tịnh Bình), trang 57
 • ẤM TRÀ PHÚC ĐỨC (Truyện cổ Phật giáo), trang 57
 • CHÂN TÂM TĨNH LẶNG (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60
 • NGÕ THOÁT – chương 14, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61
Hiển thị thêm
Back to top button