Nguyệt san Chánh Pháp số 130 | tháng 09.2022

Hình bìa của MoeRasmi (Pixabay.com)

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 • THƯ TÒA SOẠN, trang 2
 • TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3
 • NẮNG HẠ NHÂM DẦN – 2022 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6
 • NGHIÊN CỨU THỨC THỨ TÁM, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 7
 • QUI ẨN VỚI HOA, MÙA HOA… (thơ Trần Hoàng Vy), trang 9
 • NHƯ HUYỄN TRONG TRUNG LUẬN (Nguyễn Thế Đăng), trang 10
 • TRONG CÕI VÔ CÙNG (Nguyên Siêu), trang 12
 • NGHE NHƯ (thơ Thy An), trang 13
 • ĐI HÁI PHÙ VÂN (Toại Khanh), trang 14
 • GIẢI THOÁT TRONG ĐẠO PHẬT (TN Hằng Như), trang 15
 • STORY OF UGGASENA (Daw Tin), trang 17
 • KẺ CHÍ HÙNG XUẤT SĨ (thơ điếu của TK Thích Thiện Duyên), trang 18
 • CHIẾN TRANH VÀ BẤT BẠO ĐỘNG, t.t. (HT. Thích Quảng Độ dịch), trang 19
 • HƠI THỞ, ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHÁNH NIỆM (Thích Nguyên Tạng), trang 22
 • ĐÔI DÒNG TÂM SỰ VUI (thơ Lam Nguyên), trang 24
 • ẢNH HƯỞNG ĐẠO PHẬT TRONG THƠ HÀN MẶC TỬ (Quách Tấn), trang 25
 • GẦN PHẬT VÀ XA PHẬT (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 27
 • NIỆM THÂN: NHỠ KHÔNG THẤY BẤT TỊNH (Nguyên Giác), trang 28
 • TÂM CHÁNH NIỆM – Phật Pháp Thứ Năm (Nhóm Áo Lam), trang 30
 • 12 ĐOẠN THƠ ĐẠO MÙA THU (thơ Diệu Viên), trang 31
 • TIẾNG HÚ CỦA THIỀN SƯ KHÔNG LỘ (Huỳnh Kim Quang), trang 32
 • CHỈ TIN MỘT NGƯỜI (Quảng Tánh), trang 34
 • NGHE, LẮNG NGHE VÀ KHÔNG NGHE (TK Vĩnh Hữu), trang 39
 • PHẬT GIÁO VÀ MÔI TRƯỜNG (Đồng Thiện), trang 40
 • MỘT BIẾN KINH (thơ Đồng Thiện), trang 41
 • LOẠI BỎ BỆNH LAO TRONG ĐỜI MÌNH (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 42
 • PHÁP LẠC THẤT (Huệ Trân), trang 44
 • VẼ (thơ Vỹ Tuấn), trang 47
 • SU SU XÀO CHAY (Hồng Hương), trang 48
 • TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49
 • DÌU DỊU TRĂNG THU (Tịnh Bình), trang 51
 • CHIẾC ÁO KỲ DIỆU (TN Như Thủy), trang 52
 • CON MUỖI (thơ Hồ Thanh Nhã) trang 53
 • CHÙA BÁT NHÃ TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VU LAN 2022 (Thanh Huy), trang 54
 • THIỀN CỦA PETER COYOTE (Tiểu Lục Thần Phong dịch), trang 56
 • ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60
 • NGÕ THOÁT – chương 14, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61
 • THỌ TRÌ BA GIỚI (Truyện cổ Phật giáo), trang 65
Hiển thị thêm
Back to top button