Báo chí

Nguyệt san Chánh Pháp số 136 | tháng 03.2023

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 • THƯ TÒA SOẠN, trang 2
 • TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3
 • ĐÓN GIAO THỪA QUÝ MÃO (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6
 • NHỮNG YẾU ĐIỂM CỦA TƯ TƯỞNG DUY THỨC (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7
 • MƯỜI PHƯƠNG DỊU MÁT (thơ Hồ Bích Hợp), trang 9
 • SỰ BẦN CÙNG TRONG THÁNH PHÁP (Quảng Tánh), trang 10
 • THÔNG TƯ V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT TẠI THỔ NHĨ KỲ VÀ SYRIA (GHPGVNTN Hoa Kỳ), trang 11
 • TƯ TƯỞNG (Nguyên Siêu), trang 12
 • PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN, CHẲNG LÌA THẾ GIAN GIÁC (Nguyễn Thế Đăng), trang 13
 • TỰ LỰC, THA LỰC (Thiền sư Bankei, Ns. Trí Hải dịch), trang 16
 • ĐẬP VỠ TA RA, ĐỂ THẤY TA (Đạo Sinh), trang 17
 • XUÂN THIỀN, XUÂN CẢM… (thơ Chúc Hiền) trang 18
 • THIỀN SƯ TẾ NHƠN HỮU BÙI… (Thích Thánh Minh), trang 19
 • MẸ DẠY CON NGỒI NHƯ NÚI (thơ Nguyên Giác), trang 24
 • TÌM HIỂU KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC (TN. Hằng Như), trang 25
 • SÁNG TÂM THIỀN, MỘT HÀI VỀ TÂY (thơ Diệu Viên), trang 28
 • THÔNG TƯ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647 (HĐĐH GHPGVNTNHK), trang 29
 • CHÁNH TÍN – CHÁNH KIẾN TRONG ĐẠO PHẬT (tài liệu tu học Bậc Chánh Thiện, GĐPTVN), trang 30
 • QUÊ NHÀ NGÀN NĂM (thơ Mặc Phương Tử), trang 31
 • TÂM THƯ V/V ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM (HT Thích Nguyên Siêu), trang 32
 • THÔNG BÁO SỐ 2 – Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 10 (HT Thích Tuệ Uy), trang 24
 • HÌNH HÀI HƯ HAO (Tiểu Lục Thần Phong), trang 39
 • BẢO VỆ SANH LINH (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 40
 • THIỀN SƯ VÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO (Thiện Quả Đào Văn Bình), trang 41
 • TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG (thơ Xuyên Trà) trang 42
 • GIỚI THIỆU BẢN VIỆT DỊCH “HIỆN TƯỢNG LUẬN PHẬT GIÁO” của THÍCH NHUẬN CHÂU (Huỳnh Kim Quang), trang 43
 • SÚP CHUA THUẦN CHAY (Hồng Hương), trang 48
 • TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49
 • ĐỌC THƠ PHƯƠNG TẤN (Tôn Nữ Qui Hồng), trang 51
 • TỨ CÚ LỤC BÁT “THIỆN DUYÊN” (thơ Vĩnh Hữu – Tâm Không), trang 53
 • TIỂU LỤC THẦN PHONG: NHƯ CON ĐÒ BÊN MÉP NƯỚC… (Trần Hoàng Vy), trang 54
 • ĐÔI TA (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 55
 • KIÊN TRÌ TU TẬP DẸP BỚT “CÁI TA” (Tâm Lương Đào Mạnh Xuân) trang 56
 • HỌA TÀN KHỐC (thơ Thanh Nguyễn), trang 57
 • TRÍ NHỚ (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 58
 • LỜI CẦU NGUYỆN RẰM THÁNG GIÊNG (thơ Hoàng Thục Uyên), trang 60
 • CỞI TRÓI tập 1 – chương 2, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61
 • TINH TẤN VÌ ĐẠO (Truyện cổ Phật giáo) trang 65
 • THE STORY OF DEVA(ANGEL) ANKURA (Daw Tin), trang 66
Hiển thị thêm
Back to top button