Phương danh

PHƯƠNG DANH
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
CÚNG DƯỜNG ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 

Nơi đây ghi nhận sự đóng góp, cúng dường của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gửi đến Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ngoài các chi phí nhỏ trong việc thành lập và vận hành Hội, ngân quỹ nơi đây tập trung trong việc trực tiếp ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trên giấy tốt, bìa cứng mạ vàng, nơi một nhà in chuyên dụng, và sẽ phân phối cúng dường đến các tu viện, tự viện, Phật học viện, thư viện Phật giáo… khắp nơi trên thế giới nếu có thỉnh cầu.

Trong khi đó, tịnh tài cúng dường qua Ban Bảo Trợ Hội Đồng Hoằng Pháp là ngân quỹ dùng để trang trải tổng quát cho công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, bao gồm việc hỗ trợ ấn phí ĐTKVN, cúng dường chi phí sinh hoạt của chư vị dịch giả, cùng các chi dụng trong việc hoằng pháp, giáo dục, xuất bản kinh sách, đào tạo và huấn luyện lớp phiên dịch, điều hành các trang nhà Phật giáo dưới chủ trương của Hội Đồng Hoằng Pháp. (Mời bấm vào trang Ban Bảo Trợ, sẽ tìm thấy các trang phương danh thuộc các châu lục, quốc gia)

Chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, tuần tự theo danh sách sau:

 

 

 

 ĐẠO HIỆU/
PHÁP DANH/ TÊN
QUỐC GIA  ỦNG HỘ NGÀY
USD
(Mỹ kim)
AUD
(Úc kim)
CAD
(Gia kim)
EUR
(Âu kim)
VNĐ
(Đồng VN)
HT. THÍCH NGUYÊN SIÊU HOA KỲ $5,000.00 1/6/2022
BRODARD RESTAURANT HOA KỲ $5,000.00 1/6/2022
HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE (PA) HOA KỲ $5,000.00 13/6/2022
ANH NGUYỄN HOA KỲ $100.00 15/6/2022
CHIÊU HÀ & BẢO TẠNG HOA KỲ $300.00 15/6/2022
NGUYỄN CAROLINE THỤY SĨ $3,045.00 [€3,000.00] 22/6/2022
LÝ CHÁNH & HUYỀN NHIỄU HOA KỲ $200.00 27/6/2022
TÂM HỶ – CÁT TƯỜNG HOA KỲ $200.00 27/6/2022
VÕ TRÚC HOA KỲ $200.00 28/6/2022
TÔN NỮ DẠ THẢO CANADA $1,000.00 28/6/2022
PHAN SĨ HOA KỲ $300.00 30/6/2022
CAO M. PHƯỢNG HOA KỲ $200.00 01/7/2022
THÁI BÌNH HOA KỲ $500.00 04/7/2022
ĐOÀN T. B. LOAN HOA KỲ $108.00 05/7/2022
NGÔ VÂN ANH HÒA LAN $68.00 07/7/2022
NGUYỄN (HONG LE) THU ÚC $1,485.00 08/7/2022
(KHÔNG TÊN) HOA KỲ $140.00 09/7/2022
HOÀNG PHÚ (MINH THÔNG) HOA KỲ $30.00 09/7/2022
THAI VAN N (DIỆU AN) HOA KỲ $50.00 09/7/2022
HUỲNH LỘC & BẠCH KIM HOA KỲ $2,000.00 09/7/2022
ANH NGUYỄN (lần 2) HOA KỲ $100.00 11/7/2022
THÁI PHƯƠNG HOA KỲ $200.00 12/7/2022
ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC HOA KỲ $108.00 13/7/2022
THÁI PHƯƠNG (lần 2) HOA KỲ $200.00 15/7/2022
ĐOÀN T. B. LOAN (lần 2) HOA KỲ $108.00 17/7/2022
TRẦN KIM ANH – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân mẫu ĐẶNG THỊ YẾN, pháp danh Diệu Anh.           HOA KỲ $200.00 23/7/2022
GĐ. họ CAO, họ NGUYỄN, họ PHẠM, họ BÙI thành kính cúng dường CANADA $10.000.00 25/7/2022
DƯƠNG MINH HOA KỲ $80.00 28/7/2022
LE N. NU, pd. NGUYÊN TÂM HOA KỲ $100.00 29/7/2022
GĐ. TUỆ ĐỨC HOA KỲ $300.00 29/7/2022
GĐ. MADDIE BÙI HOA KỲ $200.00 30/7/2022
HUỲNH THANH PHƯƠNG & TRẦN THỊ THANH HOA KỲ $100.00 01/8/2022
THIỆN HOÀNG & TỪ CHI HOA KỲ $1,000.00 02/8/2022
NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG HOA KỲ $200.00 03/8/2022
VŨ BẢO ANH – hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh TRẦN QUỐC DOANH, pd. NGUYÊN THÀNH HOA KỲ $500.00 04/8/2022
VŨ BẢO ANH – hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh VŨ QUỐC HƯNG, pd. QUẢNG HIỀN HOA KỲ $2,000.00 04/8/2022
Gđ. TÂM KIÊN, DIỆU THANH HOA KỲ $1,000.00 08/8/2022
PHẠM QUANG HOA KỲ $1,000.00 08/8/2022
TRẦN ĐỊNH HOA KỲ $100.00 10/8/2022
ĐOÀN T. B. LOAN (lần 3) HOA KỲ $108.00 12/8/2022
TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA HOA KỲ $100.00 13/8/2022
BÙI THỊ ĐÔNG, Pd. NGUYÊN LẠC HOA KỲ $200.00 16/8/2022
NGUYỄN THỊ DỤC TÚ, Pd. NGUYÊN MỸ HOA KỲ $200.00 16/8/2022
TÂM ĐỒNG THÂN & TÂM CHƠN MINH (GĐPT HOA NGHIÊM, VIRGINIA) HOA KỲ $200.00 22/8/2022
ĐOÀN T. B. LOAN (lần 4) HOA KỲ $108.00 26/8/2022
ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 2) HOA KỲ $54.00 26/8/2022
“A DI ĐÀ PHẬT” HOA KỲ $5,000.00 09/9/2022
ĐOÀN T. B. LOAN (lần 5) HOA KỲ $108.00 10/9/2022
ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 3) HOA KỲ $20.00 10/9/2022
HOÀNG PHÚ, Pd. MINH THÔNG (lần 2) HOA KỲ $30.00 11/9/2022
NGUYỄN VĂN BA & VÕ THỊ THANH TÂM HOA KỲ $200.00 11/9/2022
HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE (PA) (lần 2) HOA KỲ $5,000.00 13/9/2022
BRODARD RESTAURANT (lần 2) HOA KỲ $10,000.00 15/9/2022
HOÀNG PHÚ, Pd. MINH THÔNG (lần 3) HOA KỲ $30.00 19/9/2022
Htr. TÂM NHÂN – NGUYỄN THỊ CÚC HOA KỲ $500.00 20/9/2022
Htr. LÊ VIẾT ĐẮC HOA KỲ $100.00 20/9/2022
Htr. CUNG DIỆU LÝ và GIA ĐÌNH HOA KỲ $350.00 20/9/2022
Htr. TỪ HIẾU – LÊ KIM THOA HOA KỲ $100.00 20/9/2022
ANTHONY LÂM HOA KỲ $50.00 20/9/2022
NGUYỄN KHẮC TÚY SEN HOA KỲ $50.00 20/9/2022
Htr. TRẦN KIM ĐÔN HOA KỲ $50.00 20/9/2022
Htr. TRẦN BẢO THẮNG HOA KỲ $50.00 20/9/2022
TRẦN BẠCH VÂN – LĂNG GIÀ NGUYỆT HOA KỲ $50.00 20/9/2022
NGUYÊN THÀNH – VŨ THỊ NAM HOA KỲ $100.00 20/9/2022
BRODARD RESTAURANT (lần 3) HOA KỲ $10,000.00 22/9/2022
ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 4) HOA KỲ $21.00 27/9/2022
SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ TRÂN HOA KỲ $500.00 05/10/2022
LY LE HOA KỲ $100.00 11/10/2022
LY LE (lần 2) HOA KỲ $200.00 12/10/2022
LY LE (lần 3) HOA KỲ $100.00 13/10/2022
HUỆ MINH & TÂM PHƯỚC
(Chùa Liên Hoa, Las Vegas)
HOA KỲ $500.00 13/10/2022
BRODARD RESTAURANT (lần 4) HOA KỲ $10,000.00 13/10/2022
ĐOÀN T. B. LOAN (lần 6) HOA KỲ $108.00 14/10/2022
ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 5) HOA KỲ $21.00 14/10/2022
QUẢNG NGUYỆT & NHƯ NHẠN HOA KỲ $600.00 14/10/2022
KATHY TRẦN HOA KỲ $100.00 14/10/2022
ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 6) HOA KỲ $21.00 14/10/2022
ELIZABETH DƯƠNG HOA KỲ $21.00 14/10/2022
BRODARD RESTAURANT (lần 5) HOA KỲ $10,000.00 17/10/2022
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, ĐỖ THU BÍCH NGỌC – PD. NHẬT QUẢNG LIÊN, ĐỖ THU BÍCH THỦY – PD. NHẬT TRANG HOA KỲ $110.00 20/10/2022
PHẠM LAN – PD. DIỆU VIÊN HOA KỲ $100.00 21/10/2022
TIẾNG LÒNG HOA KỲ $300.00 22/10/2022
ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 7) HOA KỲ $108.00 24/10/2022
KATHY TRẦN (lần 2) HOA KỲ $108.00 24/10/2022
ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 7) HOA KỲ $49.00 24/10/2022
ANDERSON DUONG Q. HOA KỲ $10.00 24/10/2022
VŨ THỊ MỸ DUYÊN – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh ông Nhan The Hung, pd. Trí Mãn HOA KỲ $50.00 24/10/2022
NHAN NGOC QUYNH HUONG HOA KỲ $50.00 24/10/2022
HẢI NGUYỄN – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh Má Lê Kim Ngọc, Pd. Quảng Tú; hương linh bào huynh Lê Trí Dũng; hương linh Bác Bùi Ngọc Khánh, Pd. Thiện Khánh. HOA KỲ $300.00 25/10/2022
BRODARD RESTAURANT (lần 6) HOA KỲ $10,000.00 25/10/2022
ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 8) HOA KỲ $54.00 08/11/2022
ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 8) HOA KỲ $108.00 27/11/2022
GĐ. ĐỖ THU LIỄU HOA KỲ $110.00 05/12/2022
BAMBOO BISTRO HOA KỲ $10,000.00 05/12/2022
ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 9) HOA KỲ $108.00 10/12/2022
ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 9) HOA KỲ $108.00 10/12/2022
ELIZABETH DƯƠNG (lần 2) HOA KỲ $21.00 10/12/2022
AMITABHA LOAN PHAN CORP. HOA KỲ $108.00 10/12/2022
NGUYỄN L. HỒNG HOA KỲ $100.00 20/12/2022
NGUYỄN THI CA Pd. DIỆU NHẪN HOA KỲ $20.00 23/12/2023
ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 10) HOA KỲ $108.00 30/12/2022
ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 10) HOA KỲ $54.00 30/12/2022
AMITABHA LOAN PHAN CORP. (lần 2) HOA KỲ $108.00 30/12/2022
ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 11) HOA KỲ $108.00 01/01/2023
KATHY TRẦN (lần 3) HOA KỲ $108.00 02/01/2023
NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG (lần 2) HOA KỲ $200.00 03/01/2023
ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 12) HOA KỲ $108.00 06/01/2023
KATHY TRẦN (lần 4) HOA KỲ $108.00 06/01/2023
CỘI NGUỒN TỔ VIỆT HOA KỲ $200.00 07/01,2023
THAO BACH FOUNDATION HOA KỲ $200.00 07/01/2023
BRODARD CHATEAU HOA KỲ $10,000.00 12/01/2023
KATHY TRẦN (lần 5) HOA KỲ $108.00 22/01/2023
ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 13) HOA KỲ $108.00 22/01/2023
ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 11) HOA KỲ $108.00 24/01/2023

Thành tâm cảm niệm công đức cúng dường Pháp Bảo của chư liệt vị.

* Wire transfer (chuyển khoản) từ các ngân hàng ngoài Hoa Kỳ, hoặc tại Hoa Kỳ nhưng không phải Bank of America đều bị tính lệ phí (wire transfer fee) từ $15 đến $30 USD (tùy theo số tiền gửi và ngân hàng của quý vị), chưa kể lệ phí ngoại hối (foreign transaction fee); do vậy, số tiền được nêu nơi phương danh là đã trừ các khoản phí từ ngân hàng hai bên (người gửi và người nhận).

** Một số phương danh không có dấu tiếng Việt khi zelle hoặc transfer tịnh tài qua ngân hàng, chúng tôi cố gắng phỏng đoán để ghi, nên chắc chắn không khỏi có khi sai, sót; trường hợp không đoán được, chúng tôi ghi nguyên tên tiếng Việt không dấu. Quốc gia, nơi cư trú của quý vị cũng khó xác định khi chuyển khoản (wire) qua ngân hàng; vì vậy, xin liên lạc chúng tôi qua email: daitangkinhvietnam@yahoo.com để điều chỉnh nếu cần. Kính mong chư tôn đức và quý Phật tử từ bi miễn chấp.

 


* Chi phiếu cúng dường ấn hành, xin đề “Vietnam Great Tripitaka Foundation” và gửi về địa chỉ sau:

Vietnam Great Tripitaka Foundation
4333 30TH Street
San Diego, CA 92104 – U.S.A
(Chi phiếu xin ghi nơi phần Memo: ĐTKVN)

** Quý vị ở Hoa Kỳ có thể chuyển tiền vào tài khoản Bank of America của Hội Ấn Hành ĐTKVN bằng cách:

– ZELLE vào địa chỉ email: daitangkinhvietnam@yahoo.com

*** Từ các nước ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể chuyển khoản (wire) theo địa chỉ và SWIFF code như sau:

Vietnam Great Tripitaka Foundation
SWIFT code: BOFAUS3N
Bank of America, N.A.
222 Broadway, New York, NY 10038

**** Hội sẽ gửi Phiếu Công Đức (Donation Receipt) đến quý vị sau khi nhận tịnh tài cúng dường (nếu được cung cấp địa chỉ); và các khoản cúng dường này đều có thể được khấu trừ thuế theo luật định.

Back to top button