Phương danh

PHƯƠNG DANH
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
CÚNG DƯỜNG ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 

Chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, tuần tự theo danh sách sau:

 ĐẠO HIỆU/
PHÁP DANH/ TÊN
QUỐC GIA  ỦNG HỘ NGÀY
USD AUD CAD EUR VND
HT. THÍCH NGUYÊN SIÊU HOA KỲ $5,000.00 1/6/2022
BRODARD RESTAURANT HOA KỲ $5,000.00 1/6/2022
ANH NGUYỄN HOA KỲ $100.00 15/6/2022
CHIÊU HÀ & BẢO TẠNG HOA KỲ $300.00 15/6/2022
NGUYỄN CAROLINE THỤY SĨ €3,000.00 22/6/2022
LÝ CHÁNH & HUYỀN NHIỄU HOA KỲ $200.00 27/6/2022
TÂM HỶ – CÁT TƯỜNG HOA KỲ $200.00 27/6/2022
TỔNG CỘNG: $10,800.00 €3,000.00

USD: Mỹ kim |  AUD: Úc kim  |  CAD: Gia kim  |  EUR: Âu kim  |  VNĐ: Đồng Việt Nam


* Chi phiếu cúng dường ấn hành, xin đề “Đại Tạng Kinh VN” và gửi về địa chỉ sau:

Đại Tạng Kinh VN
4333 30TH Street, San Diego, CA 92104 – U.S.A
(Chi phiếu xin ghi nơi phần Memo: ĐTKVN)

* Quý vị ở Hoa Kỳ có thể chuyển tiền vào tài khoản Bank of America của Hội Ấn Hành ĐTKVN qua 2 cách:

1) ZELLE vào địa chỉ email: daitangkinhvietnam@yahoo.com
2) Chuyển tiền trực tiếp (transfer) vào tài khoản:
Dai Tang Kinh VN
Account #: 3251 5213 4392
Routing #: 121000358
Bank of America

* Từ các nước ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể chuyển khoản (wire) theo địa chỉ và SWIFF code như sau:

Vietnam Great Tripitaka Foundation
SWIFT code: BOFAUS3N
Bank of America, N.A.
222 Broadway, New York, NY 10038

* Hội sẽ gửi Phiếu Công Đức (Donation Receipt) đến quý vị sau khi nhận tịnh tài cúng dường; và các khoản cúng dường này đều có thể được khấu trừ thuế theo luật định.

Back to top button