Phương danh

PHƯƠNG DANH
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
CÚNG DƯỜNG ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 

Nơi đây ghi nhận sự đóng góp, cúng dường của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gửi đến Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Ngoài các chi phí nhỏ trong việc thành lập và vận hành Hội, ngân quỹ nơi đây tập trung trong việc trực tiếp ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam trên giấy tốt, bìa cứng mạ vàng, nơi một nhà in chuyên dụng, và sẽ phân phối cúng dường đến các tu viện, tự viện, Phật học viện, thư viện Phật giáo… khắp nơi trên thế giới nếu có thỉnh cầu.

Trong khi đó, tịnh tài cúng dường qua Ban Bảo Trợ Hội Đồng Hoằng Pháp là ngân quỹ dùng để trang trải tổng quát cho công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, bao gồm việc hỗ trợ ấn phí ĐTKVN, cúng dường chi phí sinh hoạt của chư vị dịch giả, cùng các chi dụng trong việc hoằng pháp, giáo dục, xuất bản kinh sách, đào tạo và huấn luyện lớp phiên dịch, điều hành các trang nhà Phật giáo dưới chủ trương của Hội Đồng Hoằng Pháp. (Mời bấm vào trang Ban Bảo Trợ, sẽ tìm thấy các trang phương danh thuộc các châu lục, quốc gia)

Chúng tôi đã nhận được sự đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, tuần tự theo danh sách sau:

 

STT ĐẠO HIỆU/
PHÁP DANH/ TÊN
QUỐC GIA ỦNG HỘ NGÀY
USD
Mỹ kim
AUD
Úc kim
CAD
Gia kim
EUR
Âu kim
VND
Đồng VN
1 HT. THÍCH NGUYÊN SIÊU HOA KỲ $5,000.00 1/6/2022
2 BRODARD RESTAURANT HOA KỲ $5,000.00 1/6/2022
3 HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE (PA) HOA KỲ $5,000.00 13/6/2022
4 ANH NGUYỄN HOA KỲ $100.00 15/6/2022
5 CHIÊU HÀ & BẢO TẠNG HOA KỲ $300.00 15/6/2022
6 NGUYỄN CAROLINE THỤY SĨ $3,045.00 [€3,000.00] 22/6/2022
7 LÝ CHÁNH & HUYỀN NHIỄU HOA KỲ $200.00 27/6/2022
8 TÂM HỶ – CÁT TƯỜNG HOA KỲ $200.00 27/6/2022
9 VÕ TRÚC HOA KỲ $200.00 28/6/2022
10 TÔN NỮ DẠ THẢO CANADA $1,000.00 28/6/2022
11 PHAN SĨ HOA KỲ $300.00 30/6/2022
12 CAO M. PHƯỢNG HOA KỲ $200.00 1/7/2022
13 THÁI BÌNH HOA KỲ $500.00 4/7/2022
14 ĐOÀN T. B. LOAN HOA KỲ $108.00 5/7/2022
15 NGÔ VÂN ANH HÒA LAN $68.00 7/7/2022
16 NGUYỄN (HONG LE) THU ÚC $1,485.00 8/7/2022
17 (KHÔNG TÊN) HOA KỲ $140.00 9/7/2022
18 HOÀNG PHÚ (MINH THÔNG) HOA KỲ $30.00 9/7/2022
19 THAI VAN N (DIỆU AN) HOA KỲ $50.00 9/7/2022
20 HUỲNH LỘC & BẠCH KIM HOA KỲ $2,000.00 9/7/2022
21 ANH NGUYỄN (lần 2) HOA KỲ $100.00 11/7/2022
22 THÁI PHƯƠNG HOA KỲ $200.00 12/7/2022
23 ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC HOA KỲ $108.00 13/7/2022
24 THÁI PHƯƠNG (lần 2) HOA KỲ $200.00 15/7/2022
25 ĐOÀN T. B. LOAN (lần 2) HOA KỲ $108.00 17/7/2022
26 TRẦN KIM ANH – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân mẫu ĐẶNG THỊ YẾN, pháp danh Diệu Anh. HOA KỲ $200.00 23/7/2022
27 GĐ. họ CAO, họ NGUYỄN, họ PHẠM, họ BÙI thành kính cúng dường CANADA $10.000.00 25/7/2022
28 DƯƠNG MINH HOA KỲ $80.00 28/7/2022
29 LE N. NU, pd. NGUYÊN TÂM HOA KỲ $100.00 29/7/2022
30 GĐ. TUỆ ĐỨC HOA KỲ $300.00 29/7/2022
31 GĐ. MADDIE BÙI HOA KỲ $200.00 30/7/2022
32 HUỲNH THANH PHƯƠNG & TRẦN THỊ THANH HOA KỲ $100.00 1/8/2022
33 THIỆN HOÀNG & TỪ CHI HOA KỲ $1,000.00 2/8/2022
34 NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG HOA KỲ $200.00 3/8/2022
35 VŨ BẢO ANH – hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh TRẦN QUỐC DOANH, pd. NGUYÊN THÀNH HOA KỲ $500.00 4/8/2022
36 VŨ BẢO ANH – hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh VŨ QUỐC HƯNG, pd. QUẢNG HIỀN HOA KỲ $2,000.00 4/8/2022
37 Gđ. TÂM KIÊN, DIỆU THANH HOA KỲ $1,000.00 8/8/2022
38 PHẠM QUANG HOA KỲ $1,000.00 8/8/2022
39 TRẦN ĐỊNH HOA KỲ $100.00 10/8/2022
40 ĐOÀN T. B. LOAN (lần 3) HOA KỲ $108.00 12/8/2022
41 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA HOA KỲ $100.00 13/8/2022
42 BÙI THỊ ĐÔNG, Pd. NGUYÊN LẠC HOA KỲ $200.00 16/8/2022
43 NGUYỄN THỊ DỤC TÚ, Pd. NGUYÊN MỸ HOA KỲ $200.00 16/8/2022
44 TÂM ĐỒNG THÂN & TÂM CHƠN MINH (GĐPT HOA NGHIÊM, VIRGINIA) HOA KỲ $200.00 22/8/2022
45 ĐOÀN T. B. LOAN (lần 4) HOA KỲ $108.00 26/8/2022
46 ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 2) HOA KỲ $54.00 26/8/2022
47 “A DI ĐÀ PHẬT” HOA KỲ $5,000.00 9/9/2022
48 ĐOÀN T. B. LOAN (lần 5) HOA KỲ $108.00 10/9/2022
49 ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 3) HOA KỲ $20.00 10/9/2022
50 HOÀNG PHÚ, Pd. MINH THÔNG (lần 2) HOA KỲ $30.00 11/9/2022
51 NGUYỄN VĂN BA & VÕ THỊ THANH TÂM HOA KỲ $200.00 11/9/2022
52 HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE (PA) (lần 2) HOA KỲ $5,000.00 13/9/2022
53 BRODARD RESTAURANT (lần 2) HOA KỲ $10,000.00 15/9/2022
54 HOÀNG PHÚ, Pd. MINH THÔNG (lần 3) HOA KỲ $30.00 19/9/2022
55 Htr. TÂM NHÂN – NGUYỄN THỊ CÚC HOA KỲ $500.00 20/9/2022
56 Htr. LÊ VIẾT ĐẮC HOA KỲ $100.00 20/9/2022
57 Htr. CUNG DIỆU LÝ và GIA ĐÌNH HOA KỲ $350.00 20/9/2022
58 Htr. TỪ HIẾU – LÊ KIM THOA HOA KỲ $100.00 20/9/2022
59 ANTHONY LÂM HOA KỲ $50.00 20/9/2022
60 NGUYỄN KHẮC TÚY SEN HOA KỲ $50.00 20/9/2022
61 Htr. TRẦN KIM ĐÔN HOA KỲ $50.00 20/9/2022
62 Htr. TRẦN BẢO THẮNG HOA KỲ $50.00 20/9/2022
63 TRẦN BẠCH VÂN – LĂNG GIÀ NGUYỆT HOA KỲ $50.00 20/9/2022
64 NGUYÊN THÀNH – VŨ THỊ NAM HOA KỲ $100.00 20/9/2022
65 BRODARD RESTAURANT (lần 3) HOA KỲ $10,000.00 22/9/2022
66 ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 4) HOA KỲ $21.00 27/9/2022
67 SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ TRÂN HOA KỲ $500.00 5/10/2022
68 LY LE HOA KỲ $100.00 11/10/2022
69 LY LE (lần 2) HOA KỲ $200.00 12/10/2022
70 LY LE (lần 3) HOA KỲ $100.00 13/10/2022
71 HUỆ MINH & TÂM PHƯỚC HOA KỲ $500.00 13/10/2022
72 (Chùa Liên Hoa, Las Vegas)
73 BRODARD RESTAURANT (lần 4) HOA KỲ $10,000.00 13/10/2022
74 ĐOÀN T. B. LOAN (lần 6) HOA KỲ $108.00 14/10/2022
75 ĐỒNG THỊ BÍCH NGỌC (lần 5) HOA KỲ $21.00 14/10/2022
76 QUẢNG NGUYỆT & NHƯ NHẠN HOA KỲ $600.00 14/10/2022
77 KATHY TRẦN HOA KỲ $100.00 14/10/2022
78 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 6) HOA KỲ $21.00 14/10/2022
79 ELIZABETH DƯƠNG HOA KỲ $21.00 14/10/2022
80 BRODARD RESTAURANT (lần 5) HOA KỲ $10,000.00 17/10/2022
81 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, ĐỖ THU BÍCH NGỌC – PD. NHẬT QUẢNG LIÊN, ĐỖ THU BÍCH THỦY – PD. NHẬT TRANG HOA KỲ $110.00 20/10/2022
82 PHẠM LAN – PD. DIỆU VIÊN HOA KỲ $100.00 21/10/2022
83 TIẾNG LÒNG HOA KỲ $300.00 22/10/2022
84 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 7) HOA KỲ $108.00 24/10/2022
85 KATHY TRẦN (lần 2) HOA KỲ $108.00 24/10/2022
86 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 7) HOA KỲ $49.00 24/10/2022
87 ANDERSON DUONG Q. HOA KỲ $10.00 24/10/2022
88 VŨ THỊ MỸ DUYÊN – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh ông Nhan The Hung, pd. Trí Mãn HOA KỲ $50.00 24/10/2022
89 NHAN NGOC QUYNH HUONG HOA KỲ $50.00 24/10/2022
90 HẢI NGUYỄN – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh Má Lê Kim Ngọc, Pd. Quảng Tú; hương linh bào huynh Lê Trí Dũng; hương linh Bác Bùi Ngọc Khánh, Pd. Thiện Khánh. HOA KỲ $300.00 25/10/2022
91 BRODARD RESTAURANT (lần 6) HOA KỲ $10,000.00 25/10/2022
92 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 8) HOA KỲ $54.00 8/11/2022
93 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 8) HOA KỲ $108.00 27/11/2022
94 GĐ. ĐỖ THU LIỄU HOA KỲ $110.00 5/12/2022
95 BAMBOO BISTRO HOA KỲ $10,000.00 5/12/2022
96 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 9) HOA KỲ $108.00 10/12/2022
97 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 9) HOA KỲ $108.00 10/12/2022
98 ELIZABETH DƯƠNG (lần 2) HOA KỲ $21.00 10/12/2022
99 AMITABHA LOAN PHAN CORP. HOA KỲ $108.00 10/12/2022
100 NGUYỄN L. HỒNG HOA KỲ $100.00 20/12/2022
101 NGUYỄN THI CA Pd. DIỆU NHẪN HOA KỲ $20.00 23/12/2023
102 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 10) HOA KỲ $108.00 30/12/2022
103 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 10) HOA KỲ $54.00 30/12/2022
104 AMITABHA LOAN PHAN CORP. (lần 2) HOA KỲ $108.00 30/12/2022
105 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 11) HOA KỲ $108.00 1/1/2023
106 KATHY TRẦN (lần 3) HOA KỲ $108.00 2/1/2023
107 NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG (lần 2) HOA KỲ $200.00 3/1/2023
108 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 12) HOA KỲ $108.00 6/1/2023
109 KATHY TRẦN (lần 4) HOA KỲ $108.00 6/1/2023
110 CỘI NGUỒN TỔ VIỆT HOA KỲ $200.00 07/01,2023
111 THAO BACH FOUNDATION HOA KỲ $200.00 7/1/2023
112 BRODARD CHATEAU HOA KỲ $10,000.00 12/1/2023
113 KATHY TRẦN (lần 5) HOA KỲ $108.00 22/01/2023
114 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 13) HOA KỲ $108.00 22/01/2023
115 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 11) HOA KỲ $108.00 24/01/2023
116 HOÀNG PHÚ (lần 4) HOA KỲ $30.00 27/01/2023
117 CHÙA PHẬT BẢO (PA) HOA KỲ $2,500.00 27/01/2023
118 HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE – PA (lần 3) HOA KỲ $10,000.00 1/2/2023
119 NGUYỄN V. BA & VÕ T. THANH TÂM (lần 2) HOA KỲ $100.00 2/2/2023
120 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 14) HOA KỲ $108.00 6/2/2023
121 AMITABHA LOAN PHAN CORP. (lần 3) HOA KỲ $108.00 6/2/2023
122 JENNY LAN NGUYEN HOA KỲ $200.00 6/2/2023
123 NGUYÊN HÙNG & NGUYÊN ÂN HOA KỲ $5,000.00 8/2/2023
124 BAN BẢO TRỢ HĐHP (Canada) CANADA $10,000.00 10/2/2023
125 BAN BẢO TRỢ HĐHP (Hoa Kỳ) HOA KỲ $10,000.00 11/2/2023
126 HIỀN NGUYỄN HOA KỲ $50.00 15/02/2023
127 LÊ M. NHUNG & NGUYỄN GIAO HOA KỲ $200.00 15/02/2023
128 TRƯƠNG VĂN CỦA HOA KỲ $300.00 15/02/2023
129 TK. THÍCH NHẬT THIỆN (TV. PHÁP VÂN, TX) HOA KỲ $500.00 15/02/2023
130 TKN. THÍCH NỮ TÁNH LẠC (TV PHÁP LẠC, FL) HOA KỲ $1,000.00 15/02/2023
131 TKN. THÍCH NỮ TỊNH QUÝ (TV PHÁP LẠC, FL) HOA KỲ $100.00 15/02/2023
132 MỸ VÂN Pd. DIỆU KHÁNH HOA KỲ $200.00 15/02/2023
133 VÕ NGỌC ĐƯỜNG Pd. KHÁNH THỌ HOA KỲ $200.00 15/02/2023
134 GĐ. VÕ NGỌC LINH THY Pd. TÁNH XÁN HOA KỲ $100.00 15/02/2023
135 LÊ NGỌC HƯƠNG Pd. TÂM VÂN HOA KỲ $600.00 15/02/2023
136 GĐ. BÔNG TCHU Pd. QUẢNG LIỄU (hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh Tchu Fu Lộc Pd. Quảng Ngộ, Tchu Lê Mai Pd. Liễu Thoát, cùng chư hương linh đa sanh phụ mẫu) HOA KỲ $1,200.00 15/02/2023
137 GĐ. CHRISTIEN TCHU ĐO & GĐ. ANNIE TCHU MEYRIAL HOA KỲ $800.00 15/02/2023
138 NGUYỄN THỊ NHÃ Pd. Diệu Nhã HOA KỲ $100.00 15/02/2023
139 BÁC LONG Pd. Huệ Thanh HOA KỲ $100.00 15/02/2023
140 HOÀNG T. LAN Pd. Tâm Xuân HOA KỲ $100.00 15/02/2023
141 HT. THÍCH THÁI SIÊU – PHẬT BẢO TEMPLE – PA (lần 4) HOA KỲ $10,000.00 16/02/2023
142 NS. THÍCH NỮ NHƯ MINH THỤY SĨ € 110.00 20/02/2023
143 ĐỨC TRÍ & DIỆU NHƯ THỤY SĨ € 110.00 20/02/2023
144 NGUYỄN THỊ NGÀ, Pd. Nhuận Ngọc ĐỨC € 50.00 20/02/2023
145 HUỲNH TỐNG SƠN, Pd. Thiện Nguyện ĐỨC € 50.00 20/02/2023
146 HUỲNH T. TỐ TRINH, Pd. Nhuận Thanh ĐỨC € 20.00 20/02/2023
147 KHỔNG T. THÚY MAI, Pd. Diệu Tâm ĐỨC € 30.00 20/02/2023
148 THIỆN Ý & THIỆN ĐẠO ĐỨC € 60.00 20/02/2023
149 TRẦN T. DIỆU LINH, Pd. Từ Hậu ĐỨC € 50.00 20/02/2023
150 Gia đình THỦY ĐỨC € 300.00 20/02/2023
151 ĐẶNG QUAN NGỌC CÚC ĐỨC € 100.00 20/02/2023
152 THIỆN NỮ ĐỨC € 20.00 20/02/2023
153 LÊ T. CẨM QUYÊN, Pd. Lệ Truyền ĐỨC € 100.00 20/02/2023
154 CÔNG NGỌC ĐỨC € 50.00 20/02/2023
155 TRÍ NHIÊN ĐỨC € 50.00 20/02/2023
156 TRẦN HỒNG CHÂU, Pd. Huệ Ân HOA KỲ € 100.00 20/02/2023
157 TRẦN T. THIÊN HƯƠNG, Pd. Đồng Giới Ý € 100.00 20/02/2023
158 DIỆU HƯƠNG & ĐỒNG HOÀNG PHÁP € 500.00 20/02/2023
159 MINH HÒA & TẮC DUYÊN PHÁP € 50.00 20/02/2023
160 MINH CHÂN & NGỌC PHÚC PHÁP € 100.00 20/02/2023
161 THỌ THÀNH PHÁP € 20.00 20/02/2023
162 Hồi hướng Hương Linh ĐẶNG T. ĐƯNG, Pd. Diệu Thọ PHÁP € 100.00 20/02/2023
163 DIỆU ĐƯỜNG PHÁP € 20.00 20/02/2023
164 DIỆU THANH PHÁP € 50.00 20/02/2023
165 ẨN DANH PHÁP € 100.00 20/02/2023
166 AMITABHA LOAN PHAN CORP. (lần 4) HOA KỲ $300.00 22/02/2023
167 DIỆU THU & DIỆU MỸ HOA KỲ $400.00 22/02/2023
168 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (tháng 9, 10, 11, 12.2022 & 01, 02.2023) HOA KỲ $150.00 22/02/2023
169 NGUYỄN T. BÍCH THỦY HOA KỲ $100.00 23/02/2023
170 TAI NGUYEN HOA KỲ $200.00 3/3/2023
171 TRẦN THỊ MỸ AN HOA KỲ $100.00 4/3/2023
172 THUY TRAN HOA KỲ $50.00 4/3/2023
173 TIEN TRAN HOA KỲ $100.00 4/3/2023
174 THỦY NGỌC HOA KỲ $300.00 4/3/2023
175 LÊ V. BA, Pd. Minh Bá – The Le’s Family, Inc. (lần 1) HOA KỲ $1,000.00 4/3/2023
176 LÊ V. BA, Pd. Minh Bá – The Le’s Family, Inc. (lần 2) HOA KỲ $1,000.00 4/3/2023
177 SHIRLEY NGUYEN HOA KỲ $108.00 5/3/2023
178 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (tháng 3 & 4, 2023) HOA KỲ $50.00 6/3/2023
179 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 15) HOA KỲ $108.00 8/3/2023
180 NGUYỄN BÍCH CHÂU HOA KỲ $500.00 10/3/2023
181 SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ TRÂN (lần 2) HOA KỲ $300.00 12/3/2023
182 NGUYÊN HÙNG & NGUYÊN ÂN (lần 2) HOA KỲ $5,000.00 13/3/2023
183 TÂM HỶ – CÁT TƯỜNG (lần 2) – tháng 1-4, 2023 HOA KỲ $200.00 13/3/2023
184 LƯU HÙNG & VÕ T. LỆ CHI HOA KỲ $100.00 19/3/2023
185 LÊ ĐÔNG HẢI & TRƯƠNG THỊ HÀ – Pd. DIỆU HỒNG HOA KỲ $500.00 19/3/2023
186 PAULA TRẦN – Pd. TÂM PHƯƠNG HOA KỲ $25.00 19/3/2023
187 HT. THÍCH HUỆ MINH, CHƯ PHẬT TỬ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHÙA BẢO QUANG HOA KỲ $5,000.00 19/3/2023
188 TRẦN L. TÚY-VÂN HOA KỲ $200.00 19/3/2023
189 NGUYÊN THANH – NGUYỄN TẤN BÌNH HOA KỲ $100.00 19/3/2023
190 TRẦN THỊ KIM LOAN HOA KỲ $100.00 19/3/2023
191 CHÙA PHẬT BẢO – PA (lần 3) HOA KỲ $1,100.00 19/3/2023
192 TRUONG TAN HOA KỲ $500.00 22/3/2023
193 JAMES NGUYEN HOA KỲ $100.00 24/3/2023
194 THE HO HOA KỲ $20.00 24/3/2023
195 NGUYEN H. NAM HOA KỲ $100.00 24/3/2023
196 TRẦN KIM ANH – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân mẫu ĐẶNG THỊ YẾN, pháp danh Diệu Anh. HOA KỲ $260.00 25/3/2023
197 NS. THÍCH NỮ HUỆ THẢO HOA KỲ $5,000.00 25/3/2023
198 LÊ V. BA, Pd. Minh Bá – The Le’s Family, Inc. (lần 3) HOA KỲ $1,000.00 25/3/2023
199 THO VU & NGOC-CHI N. VU HOA KỲ $100.00 25/3/2023
200 GĐ. TÍN TÂM HOA KỲ $500.00 25/3/2023
201 SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG GIẢI HOA KỲ $1,000.00 28/3/2023
202 NGAN THITHU HOA KỲ $45.00 28/3/2023
203 MINH K VO HOA KỲ $110.00 29/3/2023
204 CHÂU M. HUA HOA KỲ $200.00 29/3/2023
205 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 16) HOA KỲ $108.00 29/3/2023
206 MINH K. VO (lần 2) HOA KỲ $100.00 31/3/2023
207 TUNG NGUYEN HOA KỲ $11.00 1/4/2023
208 ADMS12 PROPERTY MANAGEMENT GROUP HOA KỲ $50.00 2/4/2023
209 ĐỒNG T BÍCH NGỌC (lần 12) HOA KỲ $108.00 3/4/2023
210 VUONG, AN TU HOA KỲ $200.00 4/4/2023
211 CHÂU V. GIÀU HOA KỲ $200.00 6/4/2023
212 NGUYỄN T. HỒNG HOA KỲ $50.00 6/4/2023
213 NGUYỄN GIÁP HOA KỲ $100.00 6/4/2023
214 VÕ T. ANH & FAMILY HOA KỲ $600.00 6/4/2023
215 MAI PHAM-HEIDRICH HOA KỲ $100.00 6/4/2023
216 TKN. THÍCH NỮ PHƯỚC TÁNH HOA KỲ $1,500.00 6/4/2023
217 DIỆU HUỆ – TRẦN KIM CÚC HOA KỲ $200.00 6/4/2023
218

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG NHẬN ĐƯỢC TỪ BAN BẢO TRỢ HOA KỲ
THUỘC HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP
Phần sau đây được quyên góp bởi TU VIỆN QUÁN ÂM – Redlands, California
(07/4/2023)

Trương Thiếu Phương $2,000; Bác Thu Krenc $400; Nguyễn Thị Ngọc Mỹ- Nguyên Kiều $300; Nguyễn Thị Minh Trang – Quảng Phụng Hiếu $300; Văn Minh Trang – Trần Hữu Lộc $500; Quang Thánh Tịnh $100; Quang Diệu Lạc $200; Tịnh Minh $200; Đồng Hiếu $300; Võ Thị Tuyết $40; Nguyễn Thị Khuê $100; Steve Kodo $100; Oanh Hoàng Nguyễn Drozdowski $100; David Mathews $200; Quảng Thanh $100; Phạm Sanh – Như Hoàn $200; Nguyễn Thiện – Nguyên Tường $200; Diệu Hoa $100; Hành Nhân $100; Trương Thị Nữ $60; Tony Nguyễn – Thị Cảnh $500; Nguyễn Thị Mỹ Lệ $20; Nguyễn Thị Bé Bảy-Nhuận Lành $100; Nguyễn Thị Thanh Nga – Nhuận Diệu Mỹ $100; Ni Sư Thích Huệ Nhẫn – Bồ Đề Am $500; Ni Sư Thích Minh Phước – Tịnh Thất Phật Bửu $500; Võ Mộng Trinh – Quảng Ý $100; Văn Thúy Hằng – Quảng Lan $100; Nguyễn Thị Yến – Nhuận Linh $50; Nguyễn Phong Định – Quảng Thuận $100; Nguyễn Phong Đạt – Quảng Quý $100; Nguyễn Minh Sang – Quảng Kiên $100; Lynda Ngô Khan  $300; Cindy Trần Ngô – Nguyệt Liên $50; Trần Thị Phụng – Nhuận Hoàng $500; Trương Thủy Tiên – Nguyên Nga $20; Hàng Thu Hà – Diệu Liên $50; Nguyễn Đức Quỳnh $600; GĐ Lâm Yều Bắc – Quảng Chính $300; Trần Thị Phụng – Như Đăng $500; Oliver Vượng Nguyễn – Tâm Thịnh $500; Ngô Thu Hà – Nhuận Định $200; GĐ Nguyên Lạc $200; Quảng Thảo $100; Nhàn Ngọc $500; Nguyên Quang $50; Nguyễn Thị Bảo Ngọc $200; Diệu Thông, Diệu Đức, Đức Nhi $500; Phan Mỹ Nhanh – Nhuận Hiền $100; Ẩn Danh $100; Quảng Hạnh $200; Trừng Hoa $200; Phan Elizabeth – Diệu Huệ $500; Phan Văn Hai – Thiện Nhẫn $500; Phan Anh Vũ – Huệ Hiếu $50; Victoria Võ $20; Phan Thị Kim Phụng – Diệu Châu $400; Phan Thị Kim Loan – Mỹ Hạnh $15; Phan An Kacy $10; Jessica Đặng $10; Nelson Diệp $10; Phan Dương Tracey $10; Ashlynn Diệp $20; Vũ Thị Thanh Hoa $50; Dương Phương $10; Phan Anh Khanh $10; Ngọc Anh Huỳnh $10; Tu Viện Quán Âm, Redlands $500;

Phần sau đây được quyên góp bởi Sư cô Giác Huệ:
(07/4/2023)

Lâm Văn Thế $500; Tiến – Diệu Bảo $200; Chân Hiếu $50; Cô Hoàng $20; Tịnh Đức $20; Vô Thường (TX) $200; Thịnh Trần – Nhuận Phát $100; Kim Hùng $2; Quảng Hạnh $50; Nguyên Phi $50; Nguyên Hoàng $40; Sư Chúc Kiên $50; Sư Chúc Vân $50; GĐ Bác Lâm Quang Sương $70; Đức Thị Thoại Nhuận $20; Thoại – Tung $20; Minh Thánh $50; Nguyễn Thị Trang $10; Ngô Mai Hoa $100; Lưu Lan $50; Trần Thị Hoa $50; Phan Anh $100; Trương Thoại Lan $100; Tạ Hồng Phước $100; Tạ Hồng Trung $100; Thái Phụng $30; Andy Lưu $100; Jade Nguyễn $30; Châu $20; Xíu $20; Ngọc Thảo $30; Annie (HH Trần Nguyên Huy) $100; Bạn của Annie $50; Anny (HH HL Ba, Bà Ngoại, CA cho Mẹ) $200; Tuấn Nguyên Lâm – Bích Duyên Thị Lê $300; Annie Ngọc Nguyễn $20; Sau Nguyễn $20; Meeka, Kameko, Kelly $6; 2 người Ẩn danh $10; Diệu Ánh $100; Triệu Thị Liên – Châu Ngọc $100; Triệu Thị Ngà – Quảng Ngọc & Lê Phước Ba $25; Triệu Thị An-Tịnh Ngọc $50; Giác Huệ $100; Tammy $100; Triệu Kim Ngọc, Vương Kim Thục $100; Dylan Bache $15; Catherine Darrel $20; Hồng Vinh $20; Catherine Darrel Bache $50; GĐ Lu Kiên Nu – Huệ Tảo $1,200; Đong Phước $40; Anh Thư Nguyễn Việt $20; Trâm Anh Nguyễn Việt $20; Trịnh Bảo Hương $10; Vĩnh Thanh $5; Sharon Marty $100; Phượng $20; Ái $50.

Tổng số tiền quyên góp được: $20,448.00

219 MINH K. VO (lần 3) HOA KỲ $100.00 9/4/2023
220 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (tháng 5 & 6, 2023) HOA KỲ $60.00 10/4/2023
221 NGUYEN ANH & VAN YEN HOA KỲ $100.00 13/4/2023
222 ĐỒNG T BÍCH NGỌC (lần 13) HOA KỲ $58.00 16/4/2023
223 Gđ. NGUYỄN THẮNG PHÙNG & TRẦN T VI HOA KỲ $1,000.00 19/4/2023
224 Gđ. THOMAS NGUYỄN HOA KỲ $1,000.00 19/4/2023
225 HOÀNG LÊ & LUCKY LÊ & HAPPY LÊ – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân phụ LÊ VĂN CHIỂU, pd. Phước Kim HOA KỲ $200.00 20/4/2023
226 LÊ NGUYÊN TRUNG HIỆP – hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân phụ LÊ VĂN CHIỂU, pd. Phước Kim HOA KỲ $200.00 20/4/2023
227 GĐ. ĐỒNG THỂ HOA KỲ $1,000.00 22/4/2023
228 ĐẶNG N. UYỂN HOA KỲ $1,000.00 22/4/2023
229 HOÀNG PHÚ (lần 5) HOA KỲ $50.00 22/4/2023
230 DOÃN KIM ANH, hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân mẫu TRẦN THỊ HƯNG, pháp danh Diệu Nam HOA KỲ $100.00 22/4/2023
231 JOHN NGUYEN, hồi hướng công đức cầu an cho con NGUYỄN NGỌC LINH, Pd. Từ Tạo HOA KỲ $100.00 22/4/2023
232 VU N. NHINH & PHUNG THI HOA HOA KỲ $200.00 22/4/2023
233 GĐ. DIỆU HIỀN & TRẦN KIÊM PHÁT, Pd. HUYỀN PHÁT HOA KỲ $10,050.00 22/4/2023
234 NGUYỄN VĂN HAY, Pd. CHÁNH NĂNG HOA KỲ $200.00 22/4/2023
235 PT. TANA (THUY PHAM) HOA KỲ $100.00 28/4/2023
236 TUNG NGUYEN (lần 2) HOA KỲ $11.00 01/5/2023
237 HELEN NGUYEN HOA KỲ $200.00 03/5/2023
238 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 17) HOA KỲ $108.00 04/5/2023
239 ĐỒNG T BÍCH NGỌC (lần 14) HOA KỲ $108.00 07/5/2023
240 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (lần 4) – tháng 7 & 8, 2023 HOA KỲ $100.00 08/5/2023
241 NI SƯ THÍCH NỮ HUỆ THẢO (lần 2) cúng dường 3 bộ cho 3 chùa tại Việt Nam HOA KỲ $600.00 08/5/2023
242 PHƯƠNG NGUYỄN HOA KỲ $30.00 12/5/2023
243 NGUYÊN HÙNG & NGUYÊN ÂN (lần 3) $5,000.00 16/5/2023
244 TÂM HỶ – TRẦN CÁT TƯỜNG (lần 3) – tháng 5, 6, 7 & 8 HOA KỲ $200.00 19/5/2023
245 HA PHUONG DOAN HOA KỲ $100.00 21/5/2023
246 NGO DUC (in memory of Venerable Thich-thuong TINH– ha HANH) HOA KỲ $200.00 21/5/2023
247 ĐOÀN LONG HOA KỲ $50.00 22/5/2023
248 TRẦN NGHIỆP & NGÔ THỊ MINH HOA KỲ $100.00 22/5/2023
249 HỒ THANH NHÃ & VÕ T. BÍCH VÂN HOA KỲ $100.00 22/5/2023
250 LINDA PHAM HOA KỲ $50.00 22/5/2023
251 BẠCH TUYẾT MAI HOA KỲ $100.00 22/5/2023
252 HỒ THU THỦY HOA KỲ $200.00 22/5/2023
253 THANH K. TRAM HOA KỲ $100.00 22/5/2023
254  HAO VUONG HOA KỲ $300.00 24/5/2023
255 TUNG NGUYEN (lần 3) HOA KỲ $11.00 01/6/2023
256 ĐỒNG T BÍCH NGỌC (lần 15) HOA KỲ $58.00 05/6/2023
257 HOÀNG THỊ PHÚC, Pd. Đồng Huệ ĐỨC $500.00 05/6/2023
258 KIM QUANG TEMPLE HOA KỲ $5,000.00 05/6/2023
259 TÂM THƯỜNG ĐỊNH HOA KỲ $1,000.00 05/6/2023
260 NI SƯ HUỆ THẢO (lần 3) cúng dường 5 bộ cho 5 chùa tại Hoa Kỳ HOA KỲ $1,250.00 07/6/2023
261 ĐỒNG T BÍCH NGỌC (lần 16) HOA KỲ $21.00 09/6/2023
262 NS. THÍCH NỮ THÔNG NGHỊ – cúng dường 2 bộ cho CHÙA HỒNG ÂN & TV. THÍCH THIÊN ÂN (Georgia) HOA KỲ $500.00 09/6/2023
263 NS. THÍCH NỮ THÔNG NGHỊ cúng dường 2 bộ cho TU VIỆN PHƯỚC MINH (Louisiana) HOA KỲ $500.00 13/6/2023
264 ĐỒNG T BÍCH NGỌC (lần 17) HOA KỲ $21.00 19/6/2023
265 NGUYÊN HÙNG & NGUYÊN ÂN (lần 4) HOA KỲ $5,000.00 19/6/2023
266 QUẢNG OANH & QUẢNG GIỚI (THÚY) HOA KỲ $500.00 20/6/2023
267 TRỊNH BÌNH – TỪ AN & TÂM NGHIÊM HOA KỲ $500.00 20/6/2023
268 ẨN DANH HOA KỲ $300.00 20/6/2023
269 TRUONG THAO TRINH HOA KỲ $250.00 20/6/2023
270

PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG BAN BẢO TRỢ CỦA
HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP HOA KỲ
(Ngày 23/6/2023)

Phương danh Phật tử được quyên góp bởi TU VIỆN QUÁN ÂM – Redland – Lần 2

Quang Phước Nguyên (4/3/2023) $200; Phổ Hợp $200; Hoàng Thị Ngọc Diệp, Tôn Nữ Tường Loan, Trần Tôn Nữ Yvonne $400; Trần Tôn Nữ Yvonne HV lớp S-T Viện Phật Học Bồ Đề (4/17/23) $120; HV lớp S-T Viện Phật Học Bồ Đề (4/17/23) $100; SC Hiền Vân – HV lớp CĐ VPH Bồ Đề (4/24/23) $100; Vũ thị Thanh Hoa – Diệu Khai (HV lớp S-T, 5/1/23) $100; Hồng Nguyễn Phạm – SC Trí Hòa, lớp CĐ, 5/1/23) $100; Học viên Viện Phật Học Bồ Đề (6/7/2023) $500; Học viên Viện Phật Học Bồ Đề $100;

Phần quyên góp bởi SC Giác Huệ – Lần 2

GĐ Triệu Kim Ngọc + Thục (4/11/2023) $20; GĐ Kelly Murphy + Minh Hòa $20; GĐ Brent Wilner + Minh Lan $20; GĐ Paul Triệu & Chelsey $20; GĐ Charles Triệu & Cory $20; Triệu Kim Tiến $20; Vương Đắc Tưởng $20; GĐ Vương Đắc Chí + Thu $20; GĐ Vương Thúy Anh $100; Từ Bảo $20; Khương Muối + 2 cháu $30; Pot P. Connie $30; Annala $50; Tâm Từ Thượng Diệu Liên (Cô Hướng) $20; Từ Phước $20; Tuệ Đạo $20; Diệu Lý (Pháp Quang) $50; Tường Vân $20; Cô Muối $30; Ngọc Huệ, Ngọc Bình $100; Hằng Mỹ Duyên – hồi hướng cho HL Thân phụ Vũ Văn Thạch $300.

Tổng số tiền quyên góp được: $1,920.00

271 VÕ THỊ KIM – TÂM LẮNG NGHE, NGUYỄN VĂN THÁI, NGUYỄN HOÀNG BẢO TÔN, PHẠM THỊ HẠNH TRANG HOA KỲ $300.00 23/6/2023
272 NGUYỄN VĂN BA & VÕ T. THANH TÂM HOA KỲ $100.00 23/6/2023
273 ADIDAPHAT.NET HOA KỲ $500.00 23/6/2023
274 LOAN PHẠM & HẬU HOA KỲ $80.00 23/6/2023
275 LE THU NGA & LE TRUNG HANH HOA KỲ $400.00 23/6/2023
276 NGUYEN AM & NGUYEN T. MAI HOA KỲ $2,000.00 23/6/2023
277 NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG (lần 2) HOA KỲ $100.00 26/6/2023
278 HỒ THU THỦY (lần 2) HOA KỲ $100.00 27/6/2023
279 TUNG NGUYEN (lần 4) HOA KỲ $11.00 01/7/2023
280 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 18) HOA KỲ $54.00 02/7/2023
281 NI TRƯỞNG THÍCH NỮ GIỚI CHÂU (thỉnh 1 bộ TVT I) HOA KỲ $300.00 05/7/2023
282 SC. THÍCH NỮ TUỆ VÂN (thỉnh 1 bộ TVT I) HOA KỲ $300.00 05/7/2023
283 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (lần 5) – tháng 9 & 10, 2023 HOA KỲ $100.00 06/7/2023
284 NGỌC HẠNH -TRẦN YẾN HOA KỲ $250.00 18/6/2023
285 HUỲNH HÀ HOA KỲ $500.00 20/6/2023
286 CHIEU BUI & NGOC-DIEP DUONG HOA KỲ $50.00 22/6/2023
287 NGUYEN PHAN & LAN NGUYEN HOA KỲ $300.00 23/6/2023
288 DIỆU TRÍ – DƯƠNG THỊ MỘNG HÀ HOA KỲ $300.00 25/6/2023
289 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU HOA KỲ $1,000.00 28/6/2023
290 CHÙA THIÊN ÂN – TK THÍCH PHỔ THUẬN HOA KỲ $1,000.00 30/6/2023
291 DIỆU HOA (thỉnh 7 bộ TVT I) HOA KỲ $1,750.00 10/7/2023
292 HỒ THU THỦY (lần 3) HOA KỲ $100.00 12/7/2023
293 NGUYỄN THỊ NGA HOA KỲ $500.00 14/7/2023
294 CHÙA BẢO QUANG (lần 2) HOA KỲ $2,008.00 14/7/2023
295 CHÙA BẢO QUANG (thỉnh 4 bộ TVT I) HOA KỲ $1,000.00 14/7/2023
296 CHÙA PHẬT TỔ (thỉnh 4 bộ TVT I) HOA KỲ $1,000.00 15/7/2023
297 CHÙA KIỀU ĐÀM DI (thỉnh 1 bộ TVT I) HOA KỲ $250.00 15/7/2023
298 TUNG NGUYEN (lần 5) HOA KỲ $11.00 31/7/2023
299 SD. THÍCH THÁNH HIẾU (thỉnh 2 bộ TVT I) HOA KỲ $600.00 01/8/2023
300 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (lần 6) – tháng 11 & 12, 2023 HOA KỲ $100.00 05/8/2023
301 HT. THÍCH QUẢNG BA (thỉnh 10 bộ TVT I để cúng dường Tăng Ni và các chùa ở Úc) ÚC $2,500.00 05/8/2023
302 NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG (lần 3) HOA KỲ $100.00 12/8/2023
303 MINDY TRẦN, (thỉnh 6 bộ TVT I để cúng dường các chùa Orange County, Calif.) HOA KỲ $1,500.00 16/8/2023
304 NGUYỄN THANH TRANG’S FAMILY HOA KỲ $100.00 17/8/2023
305 HOANG G. TIEN HOA KỲ $1,000.00 17/8/2023
306 NGUYỄN LIÊN HƯƠNG HOA KỲ $250.00 17/8/2023
307 HOÀNG K. YẾN HOA KỲ $250.00 17/8/2023
308 ẤN QUANG BUDDHIST TEMPLE, INC. (thỉnh 1 bộ TVT I) HOA KỲ $1,000.00 17/8/2023
309 CHÙA ƯU ĐÀM, CA (thỉnh 1 bộ TVT I) HOA KỲ $1,000.00 17/8/2023
310 CAO PHƯƠNG MAI HOA KỲ $200.00 21/8/2023
311 HỒNG NGUYỄN – DIỆU NHƯ HOA KỲ $500.00 23/8/2023
312 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 19) HOA KỲ $108.00 30/8/2023
313 TÂM HỶ – TRẦN CÁT TƯỜNG (lần 4) – tháng 9, 10, 11 & 12.2023 HOA KỲ $200.00 03/9/2023
314 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH VIỆT NAM $100.00 14/9/2023
315 HỒ THU THỦY (lần 4) HOA KỲ $100.00 14/9/2023
316 NGOC K. THAM HOA KỲ $100.00 14/9/2023
317 BA NGUYEN HOA KỲ $100.00 14/9/2023
318 PHƯƠNG NGUYỄN (lần 2) HOA KỲ $50.00 01/10/2023
319 HỒ THU THỦY (lần 5) HOA KỲ $100.00 10/10/2023
320 HỒ THU THỦY (lần 6) HOA KỲ $100.00 15/10/2023
321 NGO S. KHANH & DO T. LINH HOA KỲ $102.00 17/10/2023
322 I’M WORLD PEACE FOUNDATION, INC. HOA KỲ $310.00 27/10/2023
323 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 20) HOA KỲ $54.00 15/11/2023
324 Gđ. PHAN  & NGUYỄN, hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh Phan Thị Tâm, Pd. Bảo Tâm  HOA KỲ $300.00 15/11/2023
325 PHAN QUỐC NAM, Pd. Phổ Vương HOA KỲ $100.00 15/11/2023
326 Gđ. PHAN  & NGUYỄN, hồi hướng công đức kỳ siêu hương linh Đỗ Thị Kim Dung HOA KỲ $100.00 15/11/2023
327 PT. NGUYỄN THÙY NHƯ NGỌC, Pd. TỪ AN LẠC VIỆT NAM $12,000.00 15/11/2023
328 PATRICK THAI TRAN & JUSTIN THAI TRAN HOA KỲ $500.00 23/11/2023
329 HỒ THU THỦY (lần 7) HOA KỲ $100.00 26/11/2023
330 NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG (lần 4) HOA KỲ $100.00 28/11/2023
331 LIEU NGUYEN HOA KỲ $25.00 03/12/2023
332 TRIDUNG VO HOA KỲ $25.00 03/12/2023
333 PHUONG M. VO HOA KỲ $99.00 03/12/2023
334 PHẬT TỬ ẨN DANH NHẬT BẢN $1,350.00 03/12/2023
335 TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (lần 7) – tháng 01 & 02, 2024 HOA KỲ $100.00 05/12/2023
336 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 21) HOA KỲ $54.00 13/12/2023
337 SON NGUYEN HOA KỲ $30.00 14/12/2023
338 NGUYỄN VĂN BA & VÕ T. THANH TÂM (lần 2) HOA KỲ $200.00 15/12/2023
339 PT. QUẢNG TỊNH HOA KỲ $100.00 16/12/2023
340 HA VAN VO HOA KỲ $100.00 16/12/2023
341 ĐOÀN T. BÍCH LOAN (lần 18) HOA KỲ $108.00 30/12/2023
342 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 22) HOA KỲ $108.00 30/12/2023
343 SHIRLEY NGUYEN (BND) HOA KỲ $201.00 30/12/2023
344 THU NGUYEN HOA KỲ $108.00 30/12/2023
345 ANDERSON Q. DUONG HOA KỲ $21.00 30/12/2023
346 LÂM T. KIM XUÂN HOA KỲ $21.00 30/12/2023
347 PHẬT TỬ CHÙA QUANG MINH, HOUSTON, TX HOA KỲ $108.00 30/12/2023
348 ISABELLA MY QUYNH NGUYEN HOA KỲ $25.00 03/01/2024
349 KATIE NHU NGUYEN HOA KỲ $25.00 03/01/2024
350 SOPHIA MY NGUYEN HOA KỲ $25.00 03/01/2024
351 TYLER TAI NGUYEN HOA KỲ $25.00 03/01/2024
352 PHAN QUANG HY HOA KỲ $250.00 16/01/2024
353 SHIRLEY NGUYEN HOA KỲ $21.00 18/01/2024
354 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 23) HOA KỲ $21.00 18/01/2024
355 VO T. PHONG HOA KỲ $200.00 19/01/2024
356 HỒ THU THỦY (lần 8) HOA KỲ $100.00 19/01/2024
357 LINH MU BUDDHIST CENTER OF ST MTN. INC HOA KỲ $500.00 19/01/2024
358 Tịnh tài cúng dường ĐTKVN nhận được từ Hòa Thượng Chủ tịch Ủy Ban Phiên Dịch Trung Ương:

1)  PT Hoa Minh (Đức) 50.00 Euro

2) Ni Sư TN Trí Lưu (Úc) 2,000.00 AUD =.  1.116,00 Euro

3) Gia Đình Quang Minh Hải, Nhuận Tâm Hương, Nhuận Tâm Hạnh (Đức) 200.00 Euro

4) ĐH Phạm Thị Thân (Đức) 100.00 Euro

5) ĐH Đặng Tiến (Đức) 100.00 Euro

6) ĐH Giới Hương (Đức) 500.00 Euro

7) Khách hàng của tiệm (Đức) 10.00 Euro

8) ĐH Nguyên Hạnh-Nhã Ca Trần Thị Thu Vân (Thụy Điển) 300.00 USD

9) Ẩn Danh (Đức) 400.00 Euro

Tổng cộng số tiền ấn tống trên là: 2.776,00 Euro

10) Ủng hộ sách Kỷ Yếu Tri Ân HT Thích Tuệ Sỹ:        724.00 Euro

 

ĐỨC Tổng cộng là:     $3.500.00 USD 22/01/2024
359 NGUYỄN H. HẢI & NGUYỄN L. HỒNG (lần 5) HOA KỲ $100.00 03/02/2024
360  TÂM MINH – VƯƠNG THÚY NGA (lần 8) – tháng 3, 4, 5 & 6, 2024 HOA KỲ $200.00 08/02/2024
361 TRAN P. AINHI HOA KỲ $200.00 14/02/2024
362 ĐỒNG T. BÍCH NGỌC (lần 24) HOA KỲ $21.00 25/02/2024
363 TRẦN CÁT TƯỜNG – TÂM HỶ (lần 5) – tháng 1, 2, 3 & 4.2024 HOA KỲ $200.00 10/03/2024
364 LƯU UYÊN – THÂN NGỌC HOA KỲ $50.00 10/03/2024
365 LƯU OANH – THÂN OANH HOA KỲ $50.00 10/03/2024
366 TRẦN NGỌC THẢO – THÂN THÀNH HOA KỲ $100.00 24/03/2024
367 OLIVER & HỒ THỊ BÍCH LÝ PHÁP $200.00 24/03/2024
368 NGUYỄN THỊ CÚC – DIỆU NGỌC HOA KỲ $200.00 24/03/2024
369 LƯU OANH – THÂN OANH (lần 2) HOA KỲ $50.00 25/03/2024
370 TRẦN THỊ QUỲNH MAI – NGUYÊN PHỤNG HOA KỲ $50.00 25/03/2024
371 TRẦN NGỌC THẢO – THÂN THÀNH (lần 2) HOA KỲ $100.00 26/03/2024
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Thành tâm cảm niệm công đức cúng dường Pháp Bảo của chư liệt vị.

* Wire transfer (chuyển khoản) từ các ngân hàng ngoài Hoa Kỳ, hoặc tại Hoa Kỳ nhưng không phải Bank of America đều bị tính lệ phí (wire transfer fee) từ $15 đến $30 USD (tùy theo số tiền gửi và ngân hàng của quý vị), chưa kể lệ phí ngoại hối (foreign transaction fee); do vậy, số tiền được nêu nơi phương danh là đã trừ các khoản phí từ ngân hàng hai bên (người gửi và người nhận).

** Một số phương danh không có dấu tiếng Việt khi zelle hoặc transfer tịnh tài qua ngân hàng, chúng tôi cố gắng phỏng đoán để ghi, nên chắc chắn không khỏi có khi sai, sót; trường hợp không đoán được, chúng tôi ghi nguyên tên tiếng Việt không dấu. Quốc gia, nơi cư trú của quý vị cũng khó xác định khi chuyển khoản (wire) qua ngân hàng; vì vậy, xin liên lạc chúng tôi qua email: daitangkinhvietnam@yahoo.com để điều chỉnh nếu cần. Kính mong chư tôn đức và quý Phật tử từ bi miễn chấp.

 


* Chi phiếu cúng dường ấn hành, xin đề “Vietnam Great Tripitaka Foundation”
và gửi về địa chỉ sau:

Vietnam Great Tripitaka Foundation
4333 30TH Street
San Diego, CA 92104 – U.S.A
(Chi phiếu xin ghi nơi phần Memo: ĐTKVN)

** Quý vị ở Hoa Kỳ có thể chuyển tiền vào tài khoản Bank of America của Hội Ấn Hành ĐTKVN bằng cách:

– ZELLE vào địa chỉ email: daitangkinhvietnam@YAHOO.COM
(điền tên người nhận, xin chọn [check] vào ô vuông bên cạnh dòng chữ “Add as a business” rồi điền tên Vietnam Great Tripitaka Foundation vào)

– hoặc TRANSFER / WIRE vào:
Bank of America
Vietnam Great Tripitaka Foundation
Account number: 325152134392
Routing number: 122000661 (paper) / 121000358 (electronic)
026009593 (wires)
*** Từ các nước ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể chuyển khoản (wire) theo địa chỉ và SWIFF code như sau:

Vietnam Great Tripitaka Foundation
SWIFT code: BOFAUS3N
Account number: 325152134392
Bank of America, N.A.
222 Broadway, New York, NY 10038

**** Hội sẽ gửi Phiếu Công Đức (Donation Receipt) đến quý vị sau khi nhận tịnh tài cúng dường (nếu có yêu cầu và cung cấp địa chỉ); và các khoản cúng dường này đều có thể được khấu trừ thuế theo luật định.

Back to top button