Phương danh Hoa Kỳ

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ
CÚNG DƯỜNG CÔNG TRÌNH
PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VN
(HOA KỲ)

 

Nơi đây, ghi nhận sự đóng góp, cúng dường của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gửi đến Ban Bảo Trợ Hội Đồng Hoằng Pháp (Hoa Kỳ). Ngân quỹ này dùng để trang trải tổng quát cho công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, bao gồm việc hỗ trợ ấn phí ĐTKVN, cúng dường chi phí sinh hoạt của chư vị dịch giả, cùng các chi dụng trong việc hoằng pháp, giáo dục, xuất bản kinh sách, đào tạo và huấn luyện lớp phiên dịch, điều hành các trang nhà Phật giáo dưới chủ trương của Hội Đồng Hoằng Pháp.

Ngoài ra, còn có danh sách cúng dường Pháp thí của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gửi đến Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam. (Xin bấm vào trang Phương danh ở cuối Tâm Thư về việc Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam)

Danh sách sau đây được cung cấp bởi Ni Sư Thích Diệu Tánh, Phó Ban Bảo Trợ đặc trách Hoa Kỳ. Danh sách được lược ghi theo thứ tự thời gian nhận được tịnh tài cúng dường, không có chi tiết ngày tháng.

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2021 đến 30/6/2022:
HT. Nguyên Siêu $2,000; HT. Thái-Siêu $1,000; HT. Nhật Huệ $2,000; HT. Minh Dung $300; TT. Tâm Tường $1,000; Ns. Huệ Nghiêm – C. Hải Ấn, GA, lần 1. $2,000; Ns. Huệ Nghiêm, lần 2. $1,000; Ns. Huệ Nghiêm, lần 3. $2,000; Vietnamese Buddhist Assocition of Sacramento $500; Sc. Huệ Trân, lần 1. $300; Sc. Huệ Trân, lần 2 $500; Sa-di Tịnh Nhẫn $200; Sc. Chân Phụng $100; Sc. Nhất Tuệ $60; BRODARD Dec-2021 $1,300; BRODARD Jan-2022 $1,015; BRODARD Feb-2022 $1,096; BRODARD Mar-2022 $1,096; BRODARD Apr-2022 $1,096; BRODARD May-2022 $1,096; BRODARD Jun-2022 $1,096; Lê Chiêu Hà $180; Bảo Tạng $180; Gina Hoàng Thục Uyên $100; Nguyễn Kim Oanh Pd. Diệu Yến $180; Kareen Trần Pd. Chơn Ngọc $180; Lan Phạm Pd. Thiện Nguyện $200; Quảng Huệ T.C Nguyễn $200; Trần T. Tuyết Minh Diệu Tâm Paris $500; Trần Thị Đào Pd. Chúc Ngân $120; Cúc Huỳnh Pd. Giác Hương $120; Christopher Trần Đồng Tiến $60; Nguyễn Tâm $60; Nguyễn Hạnh Phước $60; Đặng Hoài Phương $60; Nguyễn Thanh Hiền $60; Nguyễn Thanh Kỳ $60; Nguyễn Thi Wendy $60; Nguyễn Tâm $60; Nguyễn Phước Lộc $60; Nguyễn Minh Justin $60; Nguyễn Cindy $60; Nguyễn Mỹ Linh $60; Nguyễn Thanh Thảo $60; Mã Ngọc Ánh (M. Đạo; D. Mỹ; D. Thu) (lần-1) $300; Nguyễn Tuyết Mai $60; Jimmy T. Lê, Ann N. Lê $60; Tâm Huy Huỳnh Kim Quang $200; Van Co Phan Vệ $200; Nguyễn Diệu Linh $60; Nguyễn Trấn Độ Pd. Huệ Thông $180; Lê Thị Vân Pd. D.Quang $100; Kim Yến Carbonel, Pd. Diệu Tâm $100;  Ngô Thị Minh $60; Phổ Nguyễn Pd. Nguyên Pháp  $200; Minh Dương $60; Minh Nguyễn Cúc Nguyễn $120; Trần Quý Hùng Trình Phổ $100; Steven Nguyễn Pd. Đồng Thiện $80; Thái Liên Hương Pd. Diệu Trí $200; Thái Hồ Trọng Hiếu Pd. Thiện Thuận $200; Nguyễn Văn Hay $100; Trịnh Băng Trang $10; Nguyễn Bích Thủy Pd. Diệu Hoàng $50; Hồ Thu Thủy $100; Đỗ Jenny $100; Nguyễn Văn Thành $1,000; Lê Văn Ba Pd. Minh Bé, Trần Mỹ Dung Pd. Đức Mỹ $1,500; Phạm Thị Phương Thảo Pd. Nguyên Tịnh Hồng Hoa $180; Phạm Thị Mỹ Xuân Pd. Nguyên Tâm Hồng Liên $180; Phạm Ái Quốc Pd. Nguyên Thuận $180; Lê Thị Trầm Pd. Tâm Hương $40; Nguyễn Kim Liên Pd. Huệ Hương $500; Trương Thế Trung $50; Lê Thị Nga Pd. Diệu Mỹ, Lê Thị Lý Pd. Ngọc Quý $100;  Lê Văn Hạnh Pd. Như Hảo $100; Nhung Bửu Pd. Nhuận Hương Thuần $100; Nguyễn Văn Tú $200; Crystal Đỗ Hoa Phước $60; Phan Hoa Pd. Quảng Phương $60; Trần Trọng Khoái Pd. Trừng Khiết, Trần T. Kim Quế Pd. Tâm Hương $100; Hoàng Phú Pd. Minh Thông $30; Bạch Xuân Phẻ $100; Văn Tiến Hoàng Pd. Tâm Ngọc $120; Trương Thị Hà Pd. Diệu Hồng $200; Nhi Trương Pd. Diệu Từ $120; Dan Thuy Bùi $100; Gđ. Trần $500; Trần Kim Cúc Pd. Diệu Huệ $100; Phi Thị La Pd. Diệu Lạc $80; Trang N. Rand $150; Phan Thị Như Pd. Chơn Như $200; Tuệ Giải (A-D Auto Center) $500; Nguyễn Trấn Độ $200; Phyllip Hồ $200; Lam La $350; Dr. Tanya Diệu Thanh Trần Pd. Tịnh Chuyên $1,000; Hiền Đặng $200; Đỗ Tiến Giang $1,000;  Trần Kiêm Đoàn Pd. Nguyên Thọ $100; Nguyễn Phương $20; Trương Như Thiết $200; Nguyễn Văn Trân Pd. Nguyên Trọng $60; (Group Oregon Cường – Nguyễn Huỳnh T. Ngọc Bích $800; Gđ. Tân và Loan $100; Ngọc Đăng và Linh Như $50; Dung Nguyễn $30; Gđ. Thành và Dung $50; Gđ. Điệp và Bích $100; Gđ. Thủy Doãn $300; Bà Diệu Trường và Gđ. Trí Huỳnh $50; Gđ. Thơ Thơ $30; Diệu Tiên $30; Mai Thị Mỹ $20; Bà Bùi Kim Anh $100; Gđ. Diệu Hải $100; Gđ. Michael Nguyễn $100; Jonathan Nguyễn $100; Steven Nguyễn, lần 2 $100; Minh Nguyễn $20; Tâm Nguyễn $10; Gđ. Trang Nguyễn $100; Thiện Chương, Thân Lan và Thắng Trần $50; Gđ. Nguyên Hằng $25; Thắng và Thanh $50; – (Group Oregon)…; Vinh P. Nguyễn $120; Minh Vương $100; Mã Ánh Ngọc (lần 2) $1,600; Nguyễn T. Ly Hương Uyên Hồ $100; Đàm Quang Hiển Pd. Nguyên Đức $300; Nguyễn Bích Ngọc Diệp Phan $1,000; Lâm Trinh Trang Boston $950; Châu Qu. Tín $600; Lâm V. Phát $120; Ngô A. Hà $180; Lạc Minh $50; Nguyễn Bích Ngọc Pd. Diệu Châu $1,500; Trung Khai Ha $200; Trần Kim Anh $240; Hồ Kim Chi Pd. Chúc Loan $3,000; Nguyễn T. Hoàng Mỹ $100… (còn tiếp tục, sẽ cập nhật sau) 

Cập nhật, từ 01 tháng 7/2022 đến tháng 4/2023:
BRODARD July-2022 $1,300; BRODARD Aug-2022 $1,015; BRODARD Sept-2022 $1,096; BRODARD Oct-2022  $1,096; BRODARD Nov-2022 $1,096; BRODARD Dec-2022 $1,096; Nguyễn Hồ Chi Lan $100; Nguyễn Vũ Lan Thanh $100; Lê Ngọc Châu Pd. Hồng Liên $200; Trần Gia Thái – Charleena Trần $200; Trần N. Diệp Pd. Diệu An $2,000; Trịnh Lâm $200; BRODARD Jan-2023 $300;  BRODARD Feb-2023  $900;  BRODARD Mar-2023  $900; BRODARD Apr-2023 $900…

Cập nhật, từ 01 tháng 5/2023 đến tháng 6/2023:
Nguyên Toàn Trần Việt Long $300; H.Tr. Không Diệp Hoàng Lệ Chi $300; Cội Nguồn Tổ Việt Foundation $200; Nguyễn T. Hoàng Hải $200; Phan Vĩnh Thọ $180… (danh sách còn tiếp tục, sẽ bổ túc sau) 

Thành tâm cảm niệm công đức cúng dường Pháp Bảo của chư liệt vị.

  • Mọi sự ủng hộ xin gửi về một trong các địa chỉ sau đây (tùy theo quốc gia mà quý vị cư trú):
    (Lưu ý! Trên tấm cheque xin ghi tên account của Tự Viện, Phần memo ghi rõ: ỦNG HỘ QUỸ HOẰNG PHÁP)

– TT. Thích Tâm Phương (Quảng Đức Monastery) – 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel. 61-9357-3544  Email: vienchutvquangduc@gmail.com

–  TT. Thích Quảng Đạo (Khánh Anh Pagode) – 8 rue François-Mauriac (Parc Aux Lièvres)  91000 Évry- Courcouronnes France 
Tél : 01.64.93.55.56 – 07.70.07.33.99. Email: thichquangdao@khanhanh.fr

– Ni Sư Thích Diệu Tánh  (Thiền Tịnh Đạo Tràng) 11502 Daniel Avenue Garden Grove, CA 92840 – U.S.A.
Tel.(714) 266-4171 (Cell)  Email: dieutanhthich@yahoo.com

– Ni Sư Thích Nữ Bảo Quang
1.1   NI VIỆN LIÊN HOA
        3195 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5K2 Canada
1.2   E-Transfer:
 hoangphapananda21@gmail.com
1.3   Direct Deposit: Bank CIBC
        Business Name: ANANDA VIETNAMESE BUDDHIST CULTURAL CENTRE SOCIETY OF BC
        Transit number: 06810   Account number: 2933217  (CAD Account) /0214515 (USD Account)
Institution number
: 010    Swift Code: CIBCCATT.
        Bank address: 4493 Main Street, Vancouver, BC, V5V 3R2

Back to top button