Chiêu Hoàng

  • Truyện

    Chiêu Hoàng: Tầng mây trên cao

    Mặt trời bắt đầu chênh chếch về hướng Tây. Ánh nắng xuyên nghiêng vào khung cửa xe đậu lên mái tóc và một phần khuôn mặt người thiếu nữ. Rõ…

Back to top button