Huỳnh Kim Quang

Pháp danh: Tâm Huy
Bút hiệu khác: Ỷ Thu Am
Sinh năm Đinh Dậu, 1957, thôn Vĩnh Phú, xã Hòa Thắng, quận Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
Quy y với Đại Lão Hòa Thượng Thích Vĩnh Lưu, Phương Trượng Tổ đình Sắc Tứ Kim Cang, Tuy Hòa, Phú Yên.
Tham dự lớp Cao Đẳng Phật Học tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam 1980-1984
Vượt biên qua Mã Lai Á năm 1986.
Định cư tại Hoa Kỳ cuối năm 1987.
Trong Ban Biên Tập của các tạp chí Chân Nguyên và Phật Giáo Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. Cùng pháp hữu Tâm Quang (Vĩnh Hảo), chủ trương trang nhà BuddhaHome.net.
Có bài đăng trên các báo chí và websites Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại như Chân Nguyên, Phật Giáo Hải Ngoại, Khánh Anh, Phật Việt, Trúc Lâm, Phương Trời Cao Rộng, Pháp Vân, Thư Viện Hoa Sen, Quảng Đức, Phật Tử Việt Nam, Thân Hữu Già Lam, Chánh Pháp, Thư viện Phật Việt v.v…
Tác phẩm đã xut bn:
Nhng Mng Đàm VPht Giáo Thin Tông – Tác giả: Quốc sư MuSo, Nhật Bản, Huỳnh Kim Quang dịch Việt, 1996
Đức Đạo Kinh – Tác giả: Lão Tử, Huỳnh Kim Quang dịch Việt và chú thích, dựa trên bản mới phát hiện năm 1973, tại Tỉnh Hồ Nam, Trung Hoa, 1994.

Back to top button