Phạm Công Thiện

Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1941 tại Mỹ Tho, Việt Nam. Mất ngày 8 tháng 3 năm 2011 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.
Pháp danh: Nguyên Tánh.
Đệ tử của Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
Tiến sĩ Triết học tại Đại học Sorbonne, Pháp.
Khoa Trưởng Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn, Viện Đại Học Vạn Hạnh.
Giám Đốc Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy cho tất cả Phân Khoa của Viện Đại Học Vạn Hạnh, từ năm 1966 đến 1970.
Giáo sư Triết học tại Đại học Toulouse, Pháp.
Đã lìa Việt Nam từ năm 1970 cho đến nay.
Định cư tại Hoa Kỳ và giảng dạy Phật Pháp tại các Chùa ở Hoa Kỳ.
Chủ bút tạp chí Chân Nguyên.
Có bài đăng trên nhiều báo chí văn học Việt Nam tại hải ngoại và báo chí cũng như websites Phật Giáo Việt Nam.
Tác phm đã xut bn:
Ngày Sinh Ca Rn
Mt Tri Không Bao GiCó Thc
Tiu Lun VBồ Đề Đạt Ma
Ý Thc Mi Trong Văn NghVà Triết Hc
Im Lng HThm
HThm Tư Tưởng
TDo Đầu Tiên Và Cui Cùng – Krishnamurti, Phạm Công Thiện dịch Việt
Tri Tháng Tư
Phương Tin Thin Xo
Đi Cho Hết Mt Đêm Hoang Vu Trên Mt Đất
Trên Tt Cả Đỉnh Cao Là Im Lng
Triết Lý Vit Nam VSVượt Biên
Nhng Bước Chân NhNhàng TrVSIm Lng, hay SChuyn Động Toàn Din Ca Tâm Thc Trong Tư Tưởng Pht Giáo
Khơi Mch Ngun Thơ Thi Sĩ Seamus Heaney
Nguyn Du Đại Thi Hào Dân Tc
Như Vua Rn Nhìn Ngó Quan Sát Các Đại TKheo Và Các Đại BTát
Đối Mt Vi Mt Trăm Năm Cô Đơn Ca Nietzsche (1900-2000)
Khai Ngôn Cho Mt Câu Hi DHiu: Triết Hc Là Gì?
Làm Thế Nào Để TrThành Mt Bc BTát Sáng Rc Khp Bn Phương
Tinh Túy Trong Sáng Ca Đạo Lý Pht Giáo
Nhng bài viết khác:
– Một buổi sáng đọc thơ Tuệ Sỹ
– Hai vị Thiền sư
– Buổi chiều nắng hạ đọc thơ Tuệ Sỹ
– Văn hệ Bắc Phạn
– Giới thiệu Đức Đạo Kinh của Lão Tử

Back to top button